Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Typ: Novinky a zajímavosti
možnost získání dotace nejen pro zemědělce

7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení potencionální žadatelé 7. kola PRV,

v souvislosti s blížícím se zahájením příjmu žádostí 7. kola projektových opatření Programu rozvoje venkova bychom Vás chtěli informovat o spuštění Portálu farmáře pro možnost generování Žádosti o dotaci.

V rámci tohoto kola budeme přijímat žádosti pro následující operace:

Operace
Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce
                                           30 000 000
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
2 000 000 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
550 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
17 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
100 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
50 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
150 000 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
70 000 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
20 000 000
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech
5 000 000

 

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně – oproti předchozím kolům jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní podzimní kolo předpokládáme následující harmonogram:

  • Podání žádosti: od 9. října 2018 8:00 do 30. října 2018 18:00 – pouze prostřednictvím Portálu Farmáře
  • Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 19. listopadu 2018
  • Doložení příloh, aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele): do 5. března 2019 18:00
  • Výzva k opravám: do 1. července 2019
  • Doplnění neúplné dokumentace: do 21 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy
  • Zahájení průběžného schvalování žádostí: srpen 2019

Výše uvedené vyplývá z Pravidel pro žadatele a tiskové zprávy k vyhlášení 7. kola PRV (včetně hlavních změn v operacích oproti předchozím kolům) – zveřejněno na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF 8. srpna 2018 resp. zpřesnění Pravidel ze dne 12. září 2018.

Dále bychom chtěli upozornit na dvě novinky při podání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře.

Součástí podání Žádosti o dotaci je zaslání fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (u relevantních operací a projektů) – důvodem je skutečnost, aby SZIF získal lepší představu o připravovaném/realizovaném projektu a efektivnějším způsobem dokázal v rámci administrativních kontrol vyhodnotit a zkontrolovat údaje uvedené v Žádosti o dotaci případně dalších přílohách.

Od 7. kola PRV bude při podání Žádosti o dotaci vyžadováno také vyplnění e-mailové adresy hlavní kontaktní osoby pro poskytování informací, která bude automaticky nastavena pro zasílání e-mailových notifikací k dokumentům odeslaným ze SZIF – v případě, že kontaktní e-mailové adresa nebude v Žádosti o dotaci vyplněna, nepůjde Žádost prostřednictvím Portálu farmáře podat.

Podrobnosti k podání Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Podrobném postupu, který je součástí této zprávy.

Protože jsme byli v minulých kolech nuceni ukončit několik žádostí z důvodu opominutí lhůt, doporučujeme vám všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnete, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci „Nastavení“ (záložka „Správa registrace schránky PF“) upravit, nebo požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvádíme v příloze této zprávy.

Vám, kteří máte projekty připraveny a rozhodnete se je předložit v podzimním kole, přejeme mnoho úspěchů.

S pozdravem

Odbor projektových opatření rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz


Vytvořeno: 8. 10. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 15:59
Autor: