Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY

Typ: Novinky a zajímavosti
KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY 1všechny důležité informace a odkazy na články týkající se koronaviru. Tyto informace jsou určeny občanům.
 
KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY
 
 
 
Nejnovější informace:        
 
 
 
 
20.11.2020Sbírka zákonů č. 194 ze dne 20. 11. 2020 
o prodloužení nouzového stavu
v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 12.12.2020
 
 • Část žáků se vrací do škol
 • Obchody musí omezit počet nakupujících
 • Výdejní okénka mohou být otevřena déle
 • Smí se sportovat na venkovních sportovištích
 • Svateb se smí účastnit více lidí
 • Otevírají se psí salony
 
 
 
9.112020
 
Od 28.10.2020 platí nová omezení - Sbírka zákonů č. 176 ze dne 26. 10. 2020:
 • ZÁKAZ NOČNÍHO VYCHÁZENÍ - od 21:00 a 04:59 s výjimkou pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. V provozu mohou zůstat také rozvážkové služby potravin.
 • OMEZENÍ MALOOBCHODU - prodejny musejí zůstat v neděli po celý den zavřené. V ostatních dnech mohou mít otevřeno pouze od 05:00 do 20:00. Nevztahuje se to na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat.
 • POVINNÝ HOMEOFFICE - povinné využívání home office u všech zaměstnanců, kterým to dovoluje charakter práce a provozní podmínky.
 • PLOŠNÉ TRSTOVÁNÍ V DOMECH SENIORŮ
 • OMEZENÍ NEAKUTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH
 • OMEZENÍ TRHŮ A MOBILNÍCH PRODEJEN - Zákaz platí pro prodeje na tržištích a v mobilních provozovnách. Bude však existovat řada výjimek.

 

 

 
OMEZENÍ od 22.10.2020 do 3.11.2020 - Sbírka zákonů č. 171 ze dne 21. 10. 2020
 
OMEZENÍ POHYBU:
 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše vyjmenovaných případů
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí; výjimku mají také děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.
 
ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU S VYJÍMKAMI:
 • cest do zaměstnání a v rámci podnikání
 • nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či své blízké (patří sem i dobrovolnictví a sousedská výpomoc), jako jsou nákupy, starost o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot či vynášení odpadu
 • cest k lékaři či do zařízení sociálních služeb (i jako doprovod)
 • neodkladných cest na úřad (i jako doprovod)
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, služeb včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče
 • cest do přírody, do parků či na chaty
 • cest za účelem vycestování z ČR
 • účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova
 • cest zpět do místa svého bydliště.
 
ZÁKAZ SHROMAŽĎOVÁNÍ:
 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím - shromáždění se může účastnit nejvýše 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít roušku či jinou ochrannu dýchacích cest.
 
OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB:
 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství
 • řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství (seznam výjimek v článku zde).
 • Také farmářské trhy budou moci fungovat i přes vyhlášená omezení pohybu a prodeje.
 • Ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví.
 
OMEZENÍ NA ÚŘADECH:
 • vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností
 • měly by upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách.
 • úřední hodiny by se měly omezit na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v daném dni
 
 
 

 

od 21.10.2020 další opatření
 • povinnost nosit roušky i venku ve městech a v obcích, pokud budou k sobě blíže než dva metry. Členové stejné domácnosti pak roušku mít nemusí. Výjimku mají lidé, kteří sportují. 
 • povinné nošení roušek v autě, pokud v něm necestují členové jedné rodiny
 
 • Omezení shromažďování na 6 lidí  - od 14.10. do 3.11. platí omezení shromažďování na šest lidí (s výjimkou rodin či zaměstnání)
 • Uzavření škol - od 14.10. do 1.11. budou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských
 • Uzavření restaurací, barů a klubů - od 14.10. do 3.11. zcela uzavřeny restaurace a bary
 • Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech - od 14.10. do 3.11. zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech
 • Roušky i na zastávkách MHD - povinnost nosit roušky i na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách

 

 
SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTNÍ LINKA OBCE BOLATICE
 
+420 728 177 802
 
Pro občany, kteří budou umístěni do karantény bez možnosti zabezpečení donášky potravin do míst jejich pobytu a jinak by byli nuceni chodit do obchodů, kde nákazou COVID-19 ohrožují ostatní nakupující občany a hlavně personál těchto obchodů.

 

 
Občané, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci z důvodu vyhlášení nouzového stavu, mohou požádat obec o finanční výpomoc, popř. se poradit v bezplatné právní poradně:
Finanční výpomoc
 • bezúročná půjčka do výše max. 20 000,- Kč pro fyzické osoby a občany obce Bolatice
 • občan musí prokázat, že svou firmu v době vyhlášení nouzového stavu neprovozovali, popř. že se jim výrazně snížily jejich příjmy
 • půjčka bude splatná max. do jednoho roku a žadatel podepíše směnku.
 • Bližší informace obdržíte na e-mailové adrese: ekonom@bolatice.cz
Bezplatná bezkontaktní právní poradna
 • pro občany, kteří potřebují poradit v důsledku ztráty zaměstnání, tíživé životní situace apod.
 • Právní poradenství poskytne Mgr. Lucie Koupilová: koupilova@advocatia.cz

 

 

8.10.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod

 • Informace vlády k omezení
 • zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
 • K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.
 • budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.
 • Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy.
 • Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
 • Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.
 • S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.
 • Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
 • vláda omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně
 • až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

 

NOUZOVÝ STAV od 5. října 2020 na dobu 30 dnů (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957)

ZAKAZUJE:
 • hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek
 
OMEZUJE:
 • divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá
 • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí
 • účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob
 • provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru
  • u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků
  • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry
 
 
 
  • Počet diváků na hromadných venkovních sportovních a kulturních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na nejvýše 1000 sedících lidí (500 osob v jednosektorovém režimu, 1000 ve vícesektorovém režimu). Platí to pro veřejné i soukromé akce. Do limitů se nezapočítávají ti, kdo se podílejí na realizaci akce, jsou-li od účastníků odděleni. Limity neplatí pro akce konané podle zákona o právu shromažďovacím.
  • Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup
  • Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22 hodin. Jde o další zpřísnění předchozího nařízení. Od soboty musely mít zavřeno mezi půlnocí a 06:00. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
  • Služby jako kadeřnictví a holičství dostanou pokyny pro bezpečnější provoz - budou se týkat například dezinfekce či dodržování společenského odstupu. Lidé s příznaky by tam neměli chodit a provozovatelé s příznaky by tam neměli pracovat
 
 
  • ZÁKAZ VENKOVNÍCH AKCÍ NAD 1000 OSOB
  • ZÁKAZ AKCÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH NAD 500 OSOB
  • ZÁKAZ pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb
  • POVINNOST nosit roušku platí:
   • v hromadné dopravě
   • na úřadech
   • ve zdravotnických a sociálních zařízeních
   • během krajských voleb ve volebních místnostech
  • Roušky NEJSOU POVINNÉ mimo jiné v obchodech, u kadeřníka, ani v restauracích a hospodách, bazénech či posilovnách
  • Na hromadných vnitřních akcích, jako jsou koncerty či divadelní představení, není zahalení úst a nosu povinné, pokud se nesejde více než sto lidí
 
 
 • od 27.7.2020
  • Povinnost nošení roušek pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas
  • Povinnost nošení roušek pro všechny vnitřní prostory mimo bydliště, uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).
  • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.
  • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

 

 
 • 17.7.2020
  Obec Bolatice sděluje občanům, že na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě č. 15/2020 je od pátku 17. července 2020 od 12.30 hod. nařízeno na území našeho kraje nosit roušky v uzavřených prostorách, v hromadných dopravních prostředcích apod. Rovněž je omezen provoz restaurací do 23.00 hod. a na akcích může být ve venkovních prostorách max. 100 osob. Bližší informace naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice.
 
 
 • od 1.7.2020 platí stále pro Moravskoslezský kraj:
  • povinnost nosit roušky uvnitř budov na hromadných akcích nad 100 osob
  • povinnost nosit roušky ve službách péče o tělo v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta (např. v kadeřnictví)
 
 • od 25.5.2020 se povoluje:
  • nenosit roušky venku, pokud je dodržen dvoumetrový odstup od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Povinnost nosit roušku nově zůstává pouze v uzavřených prostorech a veřejné dopravě.
  • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;
  • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
  • taxislužby (dosud nepovolené);
  • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
  • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
  • hrady a zámky (vnitřní prostory);
  • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
  • sauny a wellness centra;
  • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
  • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
  • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
  • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.
 
Uvolňování 23.4.2020
 
 
 
 
Obec Bolatice upozorňuje občany, aby dbali na zvýšenou hygienu rukou! Žádáme občany, aby vstupovali do budov obchodů, úřadů, pošty apod. s ochrannou rouškou, kterou si můžete vyrobit z bavlněného kapesníku či jiné 100% bavlněné látky. Současně žádáme, aby občané dbali pokynů prodejců a tech. pracovníků zabezpečujících plynulost prodeje v obchodech a prodejnách.
 
Pokud budete potřebovat pytle na plasty, papír apod., stačí jen zavolat na OÚ a pracovníci TS, obce, Vám je doručí domů.
 
OÚ také sděluje občanům, že platba na OÚ bude možná jen platební kartou. Všechny platby za odpady, nájemné a vodné je možné uhradit až po ukončení nouzového stavu.
 
 
 
 
 

Linka pomoci Světlo pro vás
10 základních zásadLeták MZD

ChlazenkyInformace PoštyInformace Pošty

Jak pečovat o roušku

Doporučení pro seniory


Přílohy

Vytvořeno: 10. 3. 2020
Poslední aktualizace: 22. 11. 2020 14:51
Autor: