Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby 2017

Typ: Novinky a zajímavosti
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu  je zapsán, vydá Obecní úřad Bolatice na jeho žádost voličský průkaz – dle  § 6a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Bolatice některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče 
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: idsb5g3)

nejpozději do 13. 10. 2017 do 16 hodin nebo

  • osobně – o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem) úřední záznam, osobně lze žádat nejdéle do 18. 10. 2017 do 16 hodin.

 

Ke stažení:
 
Vydávání voličských průkazů:

Voličské průkazy se začnou vydávat od 5. 10. 2017 – tj. předávat osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se budou voliči zasílat na adresu uvedenou v žádosti.

Poplatky:

Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění  osvobozeno od správního poplatku.

Volič:

Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle § 1 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění).


Přílohy

Vytvořeno: 22. 8. 2017
Poslední aktualizace: 5. 9. 2017 15:24
Autor: