Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Typ: Novinky a zajímavosti
Úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od 5. března za občany do vybraných obcí kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA

Úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od 5. března za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. Nejčastěji je najdete v prostorách městských a obecních úřadů.

Zaměstnanci finančního úřadu zavítají do 12 obcí Moravskoslezského kraje. Do čtyř obcí, kde bývá zájem o osobní konzultace a osobní předání  daňového přiznání největší, tj.  do Vítkova, do Rýmařova, do Vrbna pod Pradědem a do  Frenštátu pod Radhoštěm,  přijedou úředníci opakovaně.

Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 je úterý 3. dubna 2018. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání  k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání ve lhůtě do 2. července 2018. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Poplatníci, kteří dávají přednost osobnímu předání daňového přiznání na podatelnách územních pracovišť  finančního úřadu, mohou využít rozšířené úřední hodiny podatelen, a to od 26. března do 29. března od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty 3. dubna od 8:00 do 18:00 hodin.

Občané, kteří pobírali v uplynulém roce 2017 pouze příjmy od zaměstnavatelů, mohou i letos využít zjednodušený dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podmínkou je, že  tito občané neměli jiné druhy zdanitelných příjmů než  příjmy ze závislé činnosti).

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi není nutné.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR  jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

Nejsnadněji lze přiznání  vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

V případě, že uživatel aplikace v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistí, že nemá dostatek informací a podkladů pro správné  vyplnění daňového přiznání,  lze  pracovní verzi  elektronického formuláře uložit a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“.  Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat  daňové přiznání elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Jak daňové přiznání podat elektronicky? Nejsnadněji pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, ve které je po vyplnění elektronického formuláře nutno učinit  jeden z těchto kroků:

  • vyplnit a odeslat podání opatřené kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisem,
  • vyplnit a odeslat podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • vyplnit a vložit podání v patřičné struktuře a formátu  do své datové schránky,  poté  prostřednictvím své datové schránky datovou zprávou  odeslat správci daně.

 

Obec Den Hodina Místo
Rýmařov 28.03.2018 12:00 – 17:00 Středisko volného času,
Okružní 10, Rýmařov
  03.04.2018 12:00 – 17:00 Středisko volného času,
Okružní 10, Rýmařov
Vrbno p. Pradědem 28.03.2018 12:00 – 17:00 Přístavba MÚ
  03.04.2018 08:00 – 14:00 Přístavba MÚ
Krmelín 14.03.2018 12:00 - 17:00 Obecní úřad
Morávka 14.03.2018 12:00 - 17:00  Obecní úřad
Hnojník 19.03.2018 09:00 - 16:00  Obecní úřad
Jablunkov 19.03.2018 09:00 - 16:00  Městský úřad
Mosty u Jablunkova 21.03.2018 09:00 - 16:00 Obecní úřad
Studénka 14.03.2018 08:00-11:30
12:30-16:00
MěÚ
Bílovec 14.03.2018 08:00-11:00
12:00-16:00
MěÚ
Odry 14.03.2018 08:00-11:30
12:00-16:00
MěÚ-info centrum
Frenštát pod Radhoštěm 05.03.2018 08:00-12:00
13:00-16:00
MěÚ
  07.03.2018 08:00-12:00
13:00-16:00
 
Vítkov 08.03.2018 09:00 - 16:00 MěÚ
  15.03.2018 09:00 - 16:00 MěÚ

 

V Ostravě dne 1. března 2018

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

                         


Vytvořeno: 5. 3. 2018
Poslední aktualizace: 5. 3. 2018 11:58
Autor: