Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KONTAKTY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Kontakty a návody na řešení mnoha životních situací naleznete v Informační brožuře, kterou připravili zaměstnanci OÚ Bolatice ve spolupráci s dalšími občany.

Ty nejdůležitější jsou k dispozici v následujícím přehledu:

 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ, PORUCHY A OPRAVY

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

112

POLICIE ČR

158

POLICIE ČR – Obvodní oddělení Kravaře

974 737 721

553 671 233

MĚSTSKÁ POLICIE KRAVAŘE

553 777 900

605 221 044

HASIČI

150

HASIČI BOLATICE – Radek Slivka, velitel SDH Bolatice

607 107 511

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

PORUCHY VODY – p. Jaroslav Šuba, Technické služby Bolatice s.r.o.

725 718 857

PORUCHY KANALIZACE - p. Jaroslav Šuba, Technické služby Bolatice s.r.o.

725 718 857

PORUCHY PLYNU - Severomoravská plynárenská a.s. - poruchy

1239

PORUCHY ELEKTŘINY - ČEZ a.s. - poruchy

840 850 860

Asistenční poruchová havarijní služba

V případě havárie topení, plynu, elektro, vody, kanalizace zavolejte na číslo 900 11 12  13 a  popište operátorovi Váš problém, operátor Vám navrhne způsob řešení a zajistí výjezd poruchové služby, případně sdělí kontakty na pracovníky, kteří Váš problém vyřeší.

900 111 213

ŽLUTÝ ANDĚL - Nepřetržitá havarijní a nouzová služba motoristům

1230

LANEX - vrátnice

553 751 201

Kominíci např. - Jan Adamík             

             - Kominictví Havlický     

             - Jindřich Řídký

606 847 166

603 520 039

721 284 423

             - Poctivé kominictví s.r.o. 776 170 676

Odvoz septiků např.  - Pavel Illík     

602 705 416

 

ŽIVOTNÍ SITUACE 

Krizové linky

Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem Opava

Poskytování psychoterapeutických a poradenských služeb pro prevenci závislostí

Adresa: Hradecká 650/16, 746 01 Opava-Předměstí

553 718 487

Bílý kruh bezpečí Ostrava DONA - domácí násilí

597 489 204

Poradna pro oběti domácího násilí

597 489 207

Domov pro matky s dětmi Opava

553 714 509

Senior telefon Život 90, humanitární služby pro seniory

Zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc uživatelům/kám v akutní krizové situaci, kteří nejsou schopni situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Posláním je poskytnutí podpory a pomoci uživatelům/kám, aby byli schopni krizovou situaci zvládnout vlastními silami a dosáhli tím předkrizové úrovně.

800 157 157

Fond ohrožených dětí Opava

724 667 609

Fond ohrožených dětí Dolní Benešov, Osada míru 313

Občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem.

553 652 162

Linka vzkaz domů (dítě na útěku)

800 111 113

Linka důvěry - 19 – 22 hod.

Linka důvěry je zaměřena na sociální službu tzv. „telefonickou krizovou pomoc“, poskytnutí přechodné pomoci lidem, kteří se potýkají s obtížnou životní situací. Tuto situaci nemohou řešit sami vlastními silami. Základními činnostmi jsou telefonická krizová pomoc a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomáhá lidem řešit obtížné životní situace, se kterými si nevědí rady, cítí se ohrožení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemůžou svěřit nikomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, soucit, důvěru, ale i  kvalifikovanou radu a pomoc. Právě toto je nejdůležitější služba, kterou Linky důvěry nabízejí.

Pracovníci Linky důvěry zprostředkovávají klientům potřebné informace, vyslechnou je a  společně s nimi hledají optimální řešení problému. Velkou výhodou telefonické krizové intervence je anonymita.

Linka důvěry také poskytuje kontakty na odborníky (pracovníky občanské poradny, pedagogicko-psychologické poradny, manželské poradny,…).

Pracovníci často poskytují i běžné informace, třeba o možnostech využívání volného času atd. Linka tedy plní roli poradenskou, konzultantskou a informativní.

596 618 908 

 

553 616 407

 

800 120 612
(bezplatně)

Linka bezpečí dětí a mládeže

800 155 555

Nová linka bezpečí bezplatná, www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz

116 111

Rodičovská linka, po – pá, je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí!

800 111 234

Detoxikační a krizové centrum – záchytná stanice Opava

553 777 702

Protialkoholní záchytná stanice Ostrava, Kafkova13

596 638 565

Poradna proti alkoholismu a jiným závislostem Ostrava

597 373 209

Poradna prevence drogové závislosti

553 616 567

Nízkoprahové denní centrum Samaritán, Nákladní 24, Opava

Posláním Azylového domu – Samaritán Armády spásy Opava je poskytovat mužům bez  přístřeší ubytování a další služby (pomoc při zajištění stravy, hygieny a  praní prádla, sociální poradenství, nabídku duchovních programů, volnočasových aktivit a motivačních pracovních programů) a tímto je podporovat při jejich osamostatnění. Cílovou skupinou jsou muži od 18 let věku, kteří se ocitli bez přístřeší, jsou fyzicky soběstační a mají zájem svou situaci řešit.

595 172 591

Krizové centrum Ostrava, Nádražní 196, 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí

pro ty, kteří se ocitli v krizové životní situaci a psychické tísni. Nabízí KRIZOVOU INTERVENCI, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, KRÁTKODOBOU PSYCHOTERAPII, V  PŘÍPADĚ POTŘEBY POBYT NA LŮŽKU

Služba je bezplatná. Služba není určena mladistvým a osobám pod vlivem drog či alkoholu.

596 110 883

Krizové centrum pro děti a rodinu, Ostrava, Veleslavínova 17

Nabízí sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti v rámci těchto služeb.

596 123 555

Linka pro odvykání kouření, pracovní dny 12 – 20 hod.

844 600 500

Linka pro ženy a dívky, pracovní dny 8-20hod.

603 210 999

Slezská diakonie, Poradna ELPIS (oběti trestného činu)

734 645 275

Linka proti bolesti (poradenství u stavů chronické bolesti), po – pá 14,00 – 21,00 hod., www.linkaprotibolesti.cz

224 435 587

Zlatá linka seniorů (linka důvěry pro seniory), pracovní dny 8,00 – 20,00 hod.

800 200 007

Onkologická linka, po – pá 9,00 – 12,30 hod.

244 914 068

Poradna při finanční tísni – každé pondělí v pracovní době

www.financnitisen.cz

800 722 722

Manželské poradna

MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA 

 

www.amrp.cz

OBČANSKÉ PORADNY 

 

www.obcanske-poradny.cz

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, Pekařská 4, 746 01 Opava                

553 612 501

553 622 764

www.cepp.cz

Protidrogoví koordinátoři 

Moravsko-slezský kraj

Mgr. Jitka Marková

28. října 117, 702 18 Ostrava

595 622 762

jitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz

Hlučín

Mgr. Jindřiška Peštová, Dis

Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín

595 020 246

pestova@hlucin.cz

Opava

Dagmar Polášková

Horní nám. 69, 746 26 Opava

553 756 725

dagmar.polaskova@opava-city.cz

Agentury domácí péče

DOMA Kobeřice

Pečovatelské služby, pomoc občanům, pomoc v domácnosti, sociální poradenství, dovoz k lékaři, atd.

602 239 586

www.seniorcare-koberice.wbs.cz

domaciasistence@seznam.cz

ZVONEČEK, Kravaře

Doprovod k lékaři, osobní hygiena, pomoc v domácnosti, nákupy, atd.

773 916 616

www.agentura-zvonecek.cz

ingrid.cerna@seznam.cz

MEDEA Opava

Základní odborní zdravotní péče, ošetřovatelská péče, odborné poradenství, atd.

553 766 530

www.medea-opava.cz

medea@medea-opava.cz

OASA Raduň

Odborná zdravotní péče, ošetřovatelská péče, odborné poradenství, atd.

553 796 226

www.agentura-oasa.cz

sekretariat@agentura-oasa.cz

Ošetřovatelské a pečovatelské služby

CHARITA Hlučín

595 042 368

sekretariat@charitahlucin.cz

www.charitahlucin.cz

CHARITA Opava

553 612 780

info@charitaopava.cz

www.charitaopava.cz

CHARITA Opava - Mraveneček – denní stacionář pro  děti s kombinovanými vadami

553 616 648

mravenecek@charitaopava.cz

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sagapo Bruntál, Uhlířská 2, týdenní stacionář

554 773 010

sagapo@sagapo.cz

www.sagapo.cz

Sírius, Opava Mánesova 1684/7

555 538 020

731 482 151

usp.manesovaopava@centrum

www.usp-opava.cz

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, Krnov,

Pod Cvilínem, Chářovská 785/85

554 625 785

777 005 771

reditel@po-harmonie.cz

www.usp-harmonie.cz

Domov pro seniory, Krnov

Rooseveltova 2141

554 619 336

domov.krnov@quick.cz

www.ddkrnov.cz

Domov pro seniory, Krnov,

Pod Bezručovým vrchem 2

554 615 441

socialni@ddjeznik-devetsil.org

www.ddjeznik-devetsil.org

Domov pro seniory, Bílá Opava, Rybářská 27 

553 712 183

553 713 948 

dbo.rybarska@ddopava.cz

www.ddopava.cz

Domov pro seniory, Opava

Rooseveltova 3  

553 715 504

dbo.rooseveltova@ddopava.cz

www.ddopava.cz

Domov pro seniory Háj ve Slezsku, Smolkov, Poddubí 6

553 773 233

dsludmila@dsludmila.cz

www.dsludmila.cz

Domov Pohoda, Bruntál

Okružní 1779/16

554 712 611

siblova@domovpohoda.cz

www.domovpohoda.cz

Domov pro seniory Slunečnice,

Ostrava Poruba, Opavská 76

599 508 111

599 508 100

sekretariat@dsporuba.com

www.dsporuba.com

Domov pro seniory Sv. Hedviky, Kravaře

Alejní 22

553 671 186

reditel@dskravare.cz, www.dskravare.cz

Domov U Jezera, Hlučín

Dlouhoveská 1915/91

595 020 571

reditel@ddhlucin.czwww.ddhlucin.cz

Domov Na zámku, Kyjovice

553 778 026

jiraska@domov-kyjovice.cz

www.domov-kyjovice.cz

Domov Vítkov,

Lidická 611

556 312 060

reditel@domov-vitkov.cz

www.domov-vítkov.cz

Domov pro seniory Agentura Slunce o.p.s. Ostrava, Patrice Lumumby 66

596 916 050

info@agenturaslunce.cz

www.agenturaslunce.cz

Hospic 

Hospic sv. Lukáše - Ostrava – Výškovice

Charvátská 8, Ostrava - Výškovice

599 508 505

599 508 503

lukashospic.ostrava@caritas.cz

http://ostrava.caritas.cz

 

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. – Ostrava - Dubina

596 910 196

mhondrasek@seznam.cz

http://www.mhondrasek.cz

Ohledání zesnulých

Soboty, neděle, svátky a pracovní dny v době 16,00 – 7,00 hod.
- volat přes Centrální registr v Opavě, přijede Městská záchranná služba Ostrava

553 766 712
553 766 713

Pracovní dny 7,00 – 16,00 hod. 

praktický lékař

Pohřební služby

DOMINUS POHŘEBNÍ SLUŽBA f.o.

Mírové náměstí 34/30,
748 01 Hlučín

604 672 853

kaspar.katka@seznam.cz

Pohřební služba Breuer, s.r.o.
Hlučín, Školní 6 (pod poštou)

 

Pobočka Kravaře, Opavská 272 (vedle marketu Penny)

602 774 993
595 042 918
595 042 775

 

602 774 993
595 042 918
595 042 775

ps.breuer@centrum.cz

Non stop, pohřební služba Marie, Opava, Purkyňova 6

553 716 189

602 786 770

info@psmarie.czwww.psmarie.cz

Advokátní služby

Advokátní služby v Opavě a okolí

http://pravo-finance.sluzby.cz/opava/advokati-pravni-sluzby

Advokátní služby v Ostravě, Dům právnických služeb v Ostravě, Matiční ul.3, znalci z oboru odhady a ceny nemovitostí, daňový poradce, překladatelský a  tlumočnický servis, služby notáře, poradenství v oblasti pojišťovnictví se  specializací likvidace škod při dopravních nehodách.

www.advokati-ova.cz

 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY

Víte, jak zastavit doma vodu?
 • Zastavte ventily na přívodu vody u vodoměru (většinou doma ve sklepě).
 • V případě, že ventil u  vodoměru je nefunkční nebo voda teče před ventilem, zastavte vodu na  přípojce vody (venkovní ventil, postačí klíč č. 13 nebo hasák).
 • Pokud vodu přes oba výše uvedené kroky nejde zastavit, volejte správce vodovodu – TS Bolatice, p. J. Šuba, tel. +420 725 718 857.
 
Víte, jak zastavit doma plyn?
 • Zastavte ventil na přívodu plynu před plynovým kotlem.
 • V případě, že i nadále uniká plyn, zastavte přívod plynu ve skříňce HUP před, příp. i za plynoměrem a  volejte poruchovou službu Severomoravské plynárenské a.s. – poruchy, tel. 1239.
 • V případě, že plyn nejde zastavit, ihned volejte poruchovou službu Severomoravské plynárenské a.s. – poruchy, tel. 1239.
 
Víte, kdo zajišťuje odchyt psů v obci?
 • Pokud vidíte volně pobíhajícího psa po veřejném prostranství, volejte zaměstnance TS Bolatice na tel. č. +420 606 764 954.
 
Víte, co dělat s nalezenou municí?
 • V případě, že naleznete munici např. z 2. sv. války, ihned volejte Policii ČR na tel. č. 158 (112) nebo Policii Kravaře na tel. č.  +420 553 671 233 a s municí nijak nemanipulujte a zabezpečte, aby se k nalezené munici do příchodu policejních pyrotechniků nikdo nepřiblížil a nedotýkal se jí!
 
Víte, co dělat při úmrtí blízké osoby?
 • V případě, že Vám zemře doma blízká osoba, volejte ihned praktického lékaře od zesnulého (v době ordinačních hodin) nebo ohledání zesnulých (kontakt viz. Ohledání zesnulých na str. 6).
 • Pokud zemře blízká osoba náhle, byla věřící a nedostala tzv. poslední pomazání, volejte kněze (kontakt viz. Farní úřad na str. 12).
 • V případě, že je podezření na úmrtí blízké osoby násilnou činností či sebevraždou, volejte POLICII ČR (tel. 158).
 • Pokud lékař vystaví potvrzení o  úmrtí, kontaktujte pohřební službu. Poté můžete domluvit datum pohřbu, a  to buď s knězem (viz. kontakt Farní úřad na str. 12) nebo s pohřební službou, která zajistí datum pohřbu ve smuteční síni v Opavě, Ostravě apod.
 • V případě, že chcete připravit po pohřbu hostinu pro smuteční hosty, zajistěte si místnost a  restauraci (pozor, pokud chcete využít sál KD Bolatice, musíte se domluvit s pí G. Bočkovou na OÚ Bolatice).
 • Navštivte matrikářku obce Bolatice pí M. Bochňákovou, která vyřizuje úmrtní listy (při úmrtí doma) a  pohřebné, dále zajišťuje hrobová místa, smuteční relace a vyvěšení parte.
 • Vykopání hrobu si můžete domluvit s místním hrobníkem na tel. č. +420 739 743 365.
 
Víte, co dělat, zazvoní-li Vám u dveří cizí osoba?
 • Pokud neznáte osobu za dveřmi (vidíte ji přes skleněnou část dveří či přes kukátko) a nejste s nikým domluveni, že by v tu dobu měl přijít, neotvírejte, zvláště tehdy, pokud nemáte žádnou další dospělou osobu doma.
 • Pokud otevřete cizí osobě, která nebyla pozvána, neříkejte, že jste sami doma, řekněte, že manžel (manželka, rodiče, děti) jsou v pokoji a že nechtějí být rušeni. A  nepouštějte ji dovnitř! A také jí neměňte žádné peníze ani nechoďte pro  žádné pití (může si zajistit otisk klíčů apod.!).
 • Pokud cizí osobu vezmete dovnitř do bytu, buďte ve střehu a nenechávejte ji nikdy bez dohledu! Pokud bude chtít po Vás cizí osoba podepsat nějakou „výhodnou“ smlouvu, řekněte, že  si ji necháte doma a v klidu si ji přečtete. Pokud cizí osoba nebude chtít smlouvu nechat, s největší pravděpodobností jsou ve smlouvě určité chytáky, které Vás připraví o peníze.
 • Pokud máte nějaké podezření, volejte ihned POLICII ČR (tel. 158).
 • UPOZORNĚNÍ: Zamykejte vstupní dveře do domu, i když jste doma, dnešní zlodějíčci jsou tak drzí, že Vás navštíví i za bílého dne!

 

 

 


Pokud máte další praktickou radu, o kterou byste se chtěli podělit s ostatními občany, prosíme, zašlete ji na OÚ Bolatice poštou nebo e-mailem na adresu bolatice@bolatice.cz.