Obsah

Místní knihovna BolaticeSLUŽBY A CENÍK KNIHOVNY

Místní knihovna Bolatice poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Bezplatné služby poskytované knihovnou:

 • výpůjční služby
 • informační služby
  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • informace z oblasti veřejné správy a samosprávy
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • přístup na internet
 • propagační služby
  • novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
  • WWW stránky knihovny
  • pořádání přednášek, besed, lekcí a podobných akcí pro uživatele
 • rešeršní služby 
  • přehled literatury (zejména knih a časopiseckých článků) na dané téma
 • půjčování elektronické čtečky knih KINDLE 3 Wi-Fi
 • půjčování dětských a společenských her
 • půjčování audioknih
 • půjčování knih z Německé knihovny - knihy v němčině získané od Slezsko německého spolku
 • půjčování knih z Knihovny Vladimíra Kroutilíka
  • dokumenty týkající se geologie a archeologie (z důvodu vybudování expozice pazourků a galerie experimentální archeologie v místním skanzenu)
 

Placené služby poskytované knihovnou:

 • registrace čtenářů
 • reprografické služby
 • meziknihovní výpůjční služba
 

CENÍK SLUŽEB (platný od 1. 2. 2017)

REGISTRACE
Děti do 15 let
30 Kč
Dospělí
60 Kč
Nad 70 let
Zdarma
 
Výlohy spojené se ztrátou či zničením dokumentu:
 • Účtuje se plná cena knihy + 150 Kč náhrady na zpracování dokumentu.
 • Při ztrátě časopisu se tento nahrazuje jiným, podobný zaměřením.
 
TISK
černobílý jednostranný A4
3,- Kč/ks s 21% DPH
černobílý oboustranný A4
4,- Kč/ks s 21% DPH
barevný jednostranný A4
10,- Kč/ks s 21% DPH
barevný oboustranný A4
20,- Kč/ks s 21% DPH
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
ZDARMA
MULTIMEDIÁLNÍ CD
ZDARMA
KOPÍROVÁNÍ
černobíle jednostranně A4
3,- Kč/ks s 21% DPH
černobíle oboustranně A4
4,- Kč/ks s 21% DPH
barevně jednostranně A4
10,- Kč/ks s 21% DPH
barevně oboustranně A4
20,- Kč/ks s 21% DPH
OBALOVÁNÍ KNIH A UČEBNIC
A5
5,- Kč s 21% DPH
A4 a atypický rozměr
10,- Kč s 21% DPH
KROUŽKOVÁ VAZBA
do 25 listů
20,- Kč s 21% DPH
26 - 50 listů
30,- Kč s 21% DPH
51 a více listů
50,- Kč s 21% DPH
LAMINOVÁNÍ
A5
5,- Kč s 21% DPH
A4
10,- Kč s 21% DPH
A3 15,- Kč s 21% DPH
UPOMÍNKY
Po uplynutí 57 dnů (standardní doba výpůjčky) se účtuje administrativní poplatek 6 Kč. Tato upomínka se neposílá poštou.  
1. upomínka (85 dnů)
24 Kč
2. upomínka (99 dnů)
36 Kč
3. upomínka (127 dnů)
72 Kč
4. upomínka (155 dnů)
119 Kč
Poškození čárového kódu
60 Kč
Ztráta nebo zničení průkazky
12 Kč
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Výlohy spojené s náklady na zajištění MVS (poštovné, balné)
10 Kč / 1 dokument

iko KNIHOVNÍ ŘÁD 
(platný od 1. 7. 2020)