Obsah

Ohlášky:

 

Setkávání společenství:

Schola každou neděli v 9:00 hod. na faře
Ministranti 5. 12. v 18:00 hod. / 13. - 15. 12. (víkendovka)
Podávající sv. přijímání 14. 12. v 18:00 hod.
Spol. Modlitby matek 2. 12. a 16. 12. v 18:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" 17. 12. v 15:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

6. prosince Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
3. ledna 2020 Příkopní, Ratibořská, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 
30. prosince na Borové

 

Adorace / pobožnosti v prosincei:

1. čtvrtek v měsíci nebude po večerní mši sv. adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 6. 12. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši tichá adorace do 18:30
3. pátek v měsíci nebude

po večerní mši sv. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace  před Nejsvětější svátostí oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat mu

každá středa   tichá adorace před Nějsvětější svátostí oltářní od 17:00 do 18:00
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy