Obsah

Ohlášky:

 

Setkávání společenství:

Schola každou neděli v 9:00 hod. na faře
Ministranti bude hlášeno v ohláškách
Podávající sv. přijímání 12. 10. v 19:00 hod.
Spol. Modlitby matek 7. 10. a 21. 10. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" 15. 10. v 16:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

4. října Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
1. listopadu Příkopní, Ratibořská, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 
28. října na Borové

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 3. 10. po večerní mši sv. adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 4. 10. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši tichá adorace do 19:30
3. pátek v měsíci 18. 10.

po večerní mši sv. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace  před Nejsvětější svátostí oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat mu

každá středa   tichá adorace před Nějsvětější svátostí oltářní od 18:00 do 19:00
každá sobota   od 17:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy