Obsah

Kalendář akcí a významných svátků farnosti
pro rok 2017:

 

6. ledna Zjevení Páně při mši v 17:00 svěcení vody, kadidla, křídy a zlata
28. ledna brigáda brigáda na bourání vánoční výzdoby a konstrukce Betléma v kostele. Začátek v 8:00 hod.
2. února Uvedení Páně do chrámu při mši v 17:00 předatavení dětí, které se tím začnou připravovat na 1. sv. přijímání
3. února sv. Blažeje po mši bude udělováno Svatoblažejské požehnání
11. února Panny Marie Lurdské při mši v 17:00 bude udělována svátost pomazání nemocných
1. března Popeleční středa začátek doby postní, v 17:00 mše sv. s udělováním popelce
20. března sv. Josefa v 17:00 mše za muže naší farnosti
25. března Zvěstování Páně v 7:30 hod. recitovaná mše sv. a po ní výstav Eucharistického Krista až do večerní mše sv. Tímto se naše farnost zapojuje do celocírkevní akce "24 hodin pro Pána".
9. dubna Květná neděle při mších sv. žehnání ratolestí (tzv. kočiček)
13. dubna Zelený čtvrtek slavná mše sv. s umýváním nohou v 18:00
14. dubna Velký pátek v 15:00 Velkopáteční obřady 
15. dubna Bílá sobota v 20:00 obřady Velké Noci, začátek před kostelem
16. dubna Zmrtvýchvstání Páně slavné zpívané mše sv. v 8:30 a 14:30
5. května - - - mše za hasiče z Bolatic a Borové
4. června Seslání Ducha Svatého v 15:15 na sklanzenu Farní den se smžením vajec
11. června Nejsvětější Trojice v 10:00 mše sv. s 1. sv. přijímáním dětí
18. června Těla a Krve Páně mše sv. v 8:30 hod. a v 14:30 hod. Po odpolední mši průvod "Božího Těla" k 4 kaplím
25. června sv. Stanislava bolatický odpust, mše jako obvykle v neděli
2. července - - - mše sv. v 14:30 s požehnáním na dobu prázdnin
5. července sv. Cyrila a Metoděje slavná mše sv. v 8:30 hod.
19. srpna Dožínky mše sv. v 14:00, po ní dožínkový průvod
3. září - - - mše sv. v 14:30 s požehnáním pro nový školní rok
28. září sv. Václava slavná mše sv. v 8:30 hod.
1. října biřmování o. biskup Martin David bude udělovat svátost biřmování
1. listopadu Všech svatých slavné mše sv. v 6:30 a 17:00, po večerní mši sv. procesní průvod a dušičková pobožnost na hřbitově
2. listopadu Památka zesnulých mše sv. v 6:30 a 17:00 hod.
19. listopadu Posvěcení kostela Krmáš, mše sv. jako obvykle v neděli
26. listopadu Ježíše Krista Krále mše sv. jako obvykle v neděli
2. prosince - - - pletení adventních věnců v hasičárně Bolatice
3. prosince 1. neděle adventní začátek nového liturgického roku "B"
prosinec roráty v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek rorátní mše sv. v 6:30 hod. s rorátní soutěží pro dětí, po mši snídaně v jídelně
23. prosince - - - od 8:00 brigáda na stavění Betléma a vánoční výzdoby kostela
23. prosince - - - v 17:00 mše sv. za živé a zemřelé občany Bolatic a Borové; po mši Koledy na Skanzenu
24. prosince Štědrý den v 14:30 mše sv. pro děti s otevíráním Betléma
25. prosince Narození Páně v 0:00 hod. půlnoční mše svatá
26. prosince sv. Štěpána mše sv. v 8:30, odpoledne vánoční koncert
31. prosince Silvestr mše na zakončení roku v 14:30 hod., s požehnáním