Obsah

Ohlášky z neděle 12. 11. 2017
32. neděle v mezidobí

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • pondělí 13. 11. - Památka sv. Anežky České, panny
 • pátek 17. 11. - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Události týdne:
 • pátek 17. 11. – po mši svaté se společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství
 •  
 • sobota 18. 11. – po večerní mši svaté bude adorace, ve které budeme děkovat, chválit a odprošovat Hospodina
 •  
 • neděle 19. 11. – oslavíme výročí posvěcení našeho kostela (Karmaš), mše svaté budou jako obvykle o nedělích a to v 8:30 a ve 14:30 hod..
 •  
 • sbírky ze soboty 18. 11. a neděle 19. 11 jsou určeny jako měsíční na opravy, předem děkuji za každý Váš dar
 •  
 • ještě je posledních pár volných úmyslů mší svatých na prosinec, jedná se především o rorátní mše svaté v 6:30 hod., seznam volných mší svatých je v sakristii, kde je možno je vždy po mši svaté zapsat
 •  
 • V sakristii jsou k dispozici Misijní kalendáře na rok 2018 s tím, že můžeme přispět částkou 200,- nebo 300,- Kč, které pomohou na potřebných místech.
 •  
 • Na týden od 27. 11. do 1. 12. plánujeme bourání lešení a jeho uskladnění podél chodníku okolo kostela. Odbornou demontáž budou zajišťovat pracovníci Ostravských staveb. My jim u toho opět budeme pomáhat. Prosíme ochotné muže, aby se přihlásili na brigádu, práce budou probíhat cca od 6:30 do 15:00 hod. Zápis je možný po každé mši v sakristii nebo u Patrika Vehovského, tel. 777.618.408. Na každý den je potřeba nejméně 5 mužů. Již předem Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a pomoc.

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 12. 11. a 26. 11. v 13:30 hod.
Ministranti pátek 10. 11. a 24. 11. v 18:00 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 11. 11. v 18:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 6. 11. a 20. 11. v 18:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 21. 11. v 15:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

1. prosince Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
3. listopadu Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. pátek v měsíci 3. 11. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci 17. 11. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu milosr-denství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci 18. 11. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme Hospo-dina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.