Obsah

Ohlášky z neděle 18.6.2017
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo)

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • neděle 18.6. - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo)
 • středa 21.6. - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • pátek 23.6. - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • sobota 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • neděle 25.6. - Slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, patrona našeho kostela – bolatický odpust

 

Události týdne:
 • neděle 18.6. - Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) - po odpolední mši sv. bude eucharistický průvod k oltářům, který bude zakončen u kaple sv. Mikuláše. Tam také děti obdrží památku na 1. svaté přijímání. V případě velmi nepříznivého počasí (silného deště, bouřky) se průvod konat nebude a místo něj bude eucharistická pobožnost v kostele.
 •  
 • pondělí 19.6. - v 19:00 hod. se na faře sejde společenství matek
 •  
 • úterý 20.6. - v 16:00 hodin se na faře sejde společenství seniorů
 •  
 • neděle 25.6. - v naší farnosti budeme slavit Slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, patrona našeho kostela, tedy bolatický odpust. Mše svaté budou slouženy jako obvykle o nedělích, tzn. v 8:30 a ve 14:30. Ve 13:30 hod. se sejde na faře schola a ve 14:30 hod. jsou všechny děti i jejich rodiče zváni na mši svatou pro děti.
 •  
 • Ve dnech 27. - 30. července se uskuteční přífarní tábor pro děti 3. - 7. tříd. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii. Uzávěrka přihlášek je 9. července. Bližší informace jsou na plakátcích.
 •  
 • Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a průběhu 1. svatého přijímání, které se letos uskutečnilo venku na prostranství „starého hřbitova“. Bylo to spoustu práce s nachystáním a zajištěním všeho potřebného a podařilo se to opravdu perfektně, byla to krásná slavnost, včetně požehnaného počasí. Pán Bůh zaplať všem.

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 11.6. v 9:00 hod. a 25.6. v 13:30 hod.
Ministranti pondělí 12.6. v 16:30 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 10.6. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 5.6. a 19.6. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 20.6. v 16:00 hod.
Schůzky biřmovanců čtvrtek 15.6. v 19:00 hod. - na faře

 

Návštěvy nemocných:

7. července Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
2. června Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. pátek v měsíci 2.6. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci 16.6. po večerní mši svaté červnová pobožnost spojená s modlit-bou Korunky k Božímu milosrdenství
3. sobota v měsíci 17.6. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme Hospodina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá sobota   od 17:30 hod. přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.