Obsah

Ohlášky z neděle 
 

Slavnosti, svátky a památky:
  • pondělí - 

 

Události týdne:
  • Během celého měsíce června se konají pobožnosti k Božskému Srdci s výstavem Nejsvětější svátosti oltářní, zpěvem litanií a svátostným požehnáním. A to vždy v pátek po večerní mši sv. a v neděli po ranní mši sv.


 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 1. 7. 13.5. v 13:30 hod.
Ministranti během prázdnin se nekoná
Podávající sv. přijímání během prázdnin se nekoná
Spol. Modlitby matek během prázdnin se nekoná
Spol. seniorů "La vie Montante" během prázdnin se nekoná

 

Návštěvy nemocných:

xxx Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
6. července Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci není po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 6.7. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 18:30 hod.
3. pátek v měsíci 20.7. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci není nebude z důvodu přednášky v rámci duchovní obnovy
každá středa není od 18:00 hod. do 19:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy