Obsah

Ohlášky z neděle 26.3.2017
4. neděle postní


Události týdne:

  • sobota 25.3. / neděle 26.3. - změna zimního času na letní, hodiny ručiček jsme si posunuli o hodinu dopředu. Od tohoto týdne začíná platit letní pořad bohužeb, tedy všechny večerní mše sv. budou slouženy v 18:00 hod.

 

  • pondělí 27.3. - v 18:00 hod. bude mše sv. na Borové a po ní návštěva borovských nemocncýh

 

  • Pobožnosti křížové cesty budou v našem kostele po celou dobu postní každý pátek v 17:30 hod. vedené společenstvími farnosti a každou neděli ve 13:45 vedené o. Leslawem. I během doby postní bude v našem kostele vždy půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci doprovázená zpěvy a litaniemi.

 

  • Otec biskup František Václav Lobkowicz požádal papeže o jmenování pomocného biskupa prop naši Ostravko-opavskou diecézi. Prosme ve svých modlitbách Boha o dobrou volbu.

 

 


 

Setkávání společenství:

Schola 12.3. a 26.3. v 13:30 hod.
Ministranti čtvrtek 9.3. a pondělí 20.3. v 17:45 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 11.3. v 18:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 6.3. a 20.3. v 18:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 21.3. v 15:00 hod.
Schůzky biřmovanců 10.3. v 18:00 hod. a 31.3. v 17:30 hod.

 

Návštěvy nemocných:

3. března Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
7. dubna Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 2.3. po večerní mši svaté vedená adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 3.3. tichá adorace přede mší nebude (z důvodu křížové cesty), možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45; po mši svaté tichá adorace až do 19:00 hod.
3. pátek v měsíci 17.3. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu milosrden-ství
3. sobota v měsíci 18.3. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme odprošovat, děkovat a chválit Hospodina
každá sobota   od 16:30 hod. přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.