Obsah

Ohlášky z neděle 13. května
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • pondělí 14.5. - Svátek sv. Matěje, apoštola
 • středa 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
 • neděle 20.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Události týdne:
 • Mariánský měsíc kveten je spojen i s májovými pobožnostmi. V naší farnosti budou po celý květen vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli po ranní mši svaté.
 •  
 • úterý 15.5. - v 16:00 hod. se setká na faře společenství seniorů
 •  
 • pátek 18.5. - po mši svaté bude májová pobožnost a následně společná modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství
 •  
 • sobota 19.5. - zpovídání dětí, které jdou letos k 1. svatému přijímání bude od 13:00 hod. podle skupin, jak bylo uvedeno ve Studánce
 •  
 • sobota 19.5. - po večerní mši svaté bude adorace, ve které budeme prosit a děkovat Pánu Bohu
 •  
 • sobota 19.5. a neděle 20.5. - sbírky na těchto mších svatých jsou určeny jako měsíční na opravy, zvláště pak na renovaci fresek.
 •  
 • neděle 20.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého – odpoledne v 15:15 hod. na skanzenu Farní den se smažením vajec. Všichni jste srdečně zváni. S sebou: vajíčka do smaženice (každý kolik sám sní) a třeba buchtu na společný stůl.


 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 13.5. v 13:30 hod. ; neděle 27.5. v 9:00 hod.
Ministranti úterý 28.5. v 17:30 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 26.5. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 7.5. a 21.5. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 15.5. v 16:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

1. června Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
4. května Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci není po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 4.5. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 18:30 hod.
3. pátek v měsíci 18.5. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci 19.5. nebude z důvodu přednášky v rámci duchovní obnovy
každá středa není od 18:00 hod. do 19:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy