Obsah

Ohlášky z neděle 9.7.2017
14. neděle v mezidobí

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • úterý 11.7. - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
 • sobota 15.7. - Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 

Události týdne:
 • sobota 15.7. - ve 14:00 hod. bude v kostele sloužena mše svatá k oslavě 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Borová
 •  
 • neděle 16.7. - v 8:30 hod. mše svatá v kostele jako obvykle a v 10:00 hod. bude sloužena mše svatá na hřišti FK Bolatice. Mše sv. odpoledne ve 14:30 hod. NEBUDE!
 •  
 • sobota 15.7. a neděle 16.7. - sbírky jsou určeny jako měsíční na opravy fresek v našem kostele
 •  
 • ještě jsou volné úmysly mší svatých na 2. pololetí tohoto roku, jedná se především o mše svaté v 6:30 hod., zapsání těchto intencí je možné po každé mši svaté v sakristii nebo na faře
 •  
 • Oznamujeme, že ve stav manželský hodlají vstoupit dne 15.7.2017 v 11:00 hod. v koste-le sv. Stanislava v Bolaticích sl. Hedvika Kramářová a p. Patrik Vehovský, oba z Bolatic.
 •  
 • Ve dnech 27. - 30. července se uskuteční přífarní tábor pro děti 3. - 7. tříd. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo vzadu v kostele na nástěnce. Uzávěrka přihlášek je 9. července. Bližší informace jsou na plakátcích.

 


 

Setkávání společenství:

Schola během prázdnin nebude
Ministranti během prázdnin nebude
Podávající sv. přijímání během prázdnin nebude
Spol. Modlitby matek během prázdnin nebude
Spol. seniorů "La vie Montante" během prázdnin nebude
Schůzky biřmovanců během prázdnin nebude

 

Návštěvy nemocných:

7. července Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
- - - Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. pátek v měsíci 7.7. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci - - - po večerní mši svaté červnová pobožnost spojená s modlit-bou Korunky k Božímu milosrdenství
3. sobota v měsíci - - - po večerní mši svaté adorace, ve které budeme Hospodina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá sobota   od 17:30 hod. přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.