Obsah

Ohlášky:

 

Setkávání společenství:

Schola každá neděle v 9:00 hod. na faře
Ministranti soustředění od 10. 5. do 12. 5. na faře
Podávající sv. přijímání 11. 5. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek 6. 5. a 20. 5. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" 14. 5. v 16:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

3. května Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
5. dubna Příkopní, Ratibořská, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 2. 5. po večerní mši sv. adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 3. 5. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
3. pátek v měsíci 17. 5.

po večerní mši sv. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace  před Nejsvětější svátostí oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat mu

každá středa   od 18:00 hod. do 19:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 17:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy