Obsah

Ohlášky z neděle 10.9.2017
23. neděle v mezidobí

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • středa 13.9. - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • čtvrtek 14.9. - Svátek Povýšení sv. Kříže
 • pátek 15.9. - Památka Panny Marie Bolestné

 

Události týdne:
 • pondělí 11.9. - v 18:00 hod. se sejde na faře farní pastorační rada
 •  
 • pátek 15.9. - v 17:00 hod. se setkají na faře ministranti, všichni kluci jsou zváni a samozřejmě i ti, kteří by teprve rádi začali ministrovat; po večerní mši svaté se společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství
 •  
 • sobota 16.9. - po večerní mši svaté bude adorace, ve které budeme děkovat, chválit a odprošovat Hospodina
 •  
 • sobota 16.9. - oznamujeme, že ve stav manželský hodlají vstoupit v sobotu 16.9. v 10:00 hod. v našem kostele slečna Darja Tellngerová a pan Martin Fus
 •  
 • sobota 16.9. a neděle 17.9. - sbírky budou určeny jako měsíční na opravy, především na rekonstrukci fresek, předem vám všem děkuji za vaše dary
 •  
 • VÝZVA: hledáme malíře na malování stěn v kostele. Přihlásit se je možno na faře.

 

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 10.9. a 24.9. v 13:30 hod.
Ministranti pátek 15.9. a 29.9. v 17:00 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 9.9 v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 4.9. a 18.9. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 19.9. v 16:00 hod.
Schůzky biřmovanců pátek 8.9. a 29.9. v 18:45 hod.

 

Návštěvy nemocných:

6. října Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
1. září Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. pátek v měsíci 1.9. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci 15.9. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu milosr-denství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci 16.9. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme Hospodina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá sobota   od 17:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.