Obsah

Ohlášky z neděle 14. ledna
2. neděle v mezidobí, (B)

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • středa 17. 1. - Památka sv. Antonína, opata
 • čtvrtek 18. 1. - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Události týdne:
 • úterý 16. 1. - v 15:00 hod. bude na faře setkání seniorů
 •  
 • středa 17. 1. - od 17:00 do 18:00 hod. tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní
 •  
 • pátek 19. 1. - po večerní mši svaté se společně pomodlíme Korunku k Božímu Milosrdenství
 •  
 • sobota 20. 1. - po večerní mši svaté bude adorace, ve které budeme chválit, děkovat a odprošovat Hospodina
 •  
 • sobota 20. 1. a neděle 21. 1. - sbírky z následjující neděle jsou určeny jako měsíční na opravy.
 •  
 • Od 18. do 25. ledna bude probíhat TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 14. 1. a 28. 1. v 13:30 hod.
Ministranti pátek 12. 1. a 26. 1. v 17:45 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 13. 1. v 18:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 8. 1. a 22. 1. v 18:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 16. 1. v 15:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

2. února Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
5. ledna Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 4. 1. po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 5. 1. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 18:30 hod.
3. pátek v měsíci 19. 1. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci 20. 1. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme
Hospodina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá středa   od 17:00 hod. do 18:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.