Obsah

Ohlášky z neděle 7.5.2017
4. neděle velikonoční

 

Slavnosti, svátky a památky:
 • úterý 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • sobota 20.5. - Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

Události týdne:

 

Vzhledem k velké prašnosti při čištění fresek a také s přihlédnutím k technickým možnostem násled-ného úklidu farní rada rozhodla s okamžitou platností o nutnosti změny pořadu bohoslužeb, a to takto:

 • pondělí           06:30 (úmysl přesunut z úterní mše, večerní úmysl v 18:00 zrušen
 • úterý              beze mše
 • čtvrtek           beze mše
 • pátek              18:00 (úmysl zůstává)
 • sobota            06:30 (úmysl přesunut z čtvrteční mše)
 • sobota            18:00 – s nedělní platností
 • neděle            08:30 a 14:30
 • Borová           poslední pondělí v měsíci v 18:00 (úmysl zůstává)

Touto změnou docílíme toho, že celý týden budou moci restaurátoři pracovat na renovaci fresek bez nutnosti končit dříve kvůli večerním bohoslužbám a náročnému úklidu před tím. Případné pohřby se budou přijímat zpravidla na sobotu dopoledne. Za zrušené úmysly (tedy pondělí večer) se moc omlouvám, ale prosím o pochopení. Zároveň žádám ty, kterým bude úmysl zrušen, aby se dostavili za mnou na faru nebo do sakristie, abychom se domluvili na náhradním řešení (přesunutí na jiný termín či odsloužení v užším kruhu, tedy soukromně). 

 

 • pondělí 15.5. - v 19:00 hod. se sejde na faře společenství matek
 •  
 • úterý 16.5. - v 16:00 hod. bude na faře společenství seniorů
 •  
 • pátek 19.5. - po mši sv. a májové pobožnosti se společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství. V 19:00 hod. bude v kostele setkání biřmovanců s o. Leslawem.
 •  
 • sobota 20.5. - po večerní mši sv. bude adorace, ve které budeme chválit, odprošovat a děkovat Hospodinu, všichni jste srdečně zván
 •  
 • sobota 20.5. a neděle 21.5. – sbírky z další neděle budou určeny jako měsíční na opravy (nyní zvláště na rekonstrukci fresek kostela). Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 14.5. a 28.5. v 13:30 hod.
Ministranti čtvrtek 11.5. a pátek 19.5. v 16:30 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 13.5. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 15.5. a 22.5. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 16.5. v 16:00 hod.
Schůzky biřmovanců pátek 19.5. v 19:00 hod. - v kostele

 

Návštěvy nemocných:

5. května Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
2. června Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 4.5. po večerní mši svaté vedená adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 5.5. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, spo-lečná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svá-tostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci 19.5. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu milosrden-ství
3. sobota v měsíci 20.5. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme Hospodina chválit, odprošovat a také mu děkovat
každá sobota   od 17:30 hod. přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.
každý všední den   v květnu po každé večerní mši sv. ve všední den MÁJOVÁ POBOŽNOST