Obsah

Ohlášky:

 

Setkávání společenství:

Schola během prázdnin nebude
Ministranti během prázdnin nebude
Podávající sv. přijímání během prázdnin nebude
Spol. Modlitby matek 15. 7. a 12. 8. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" během prázdnin nebude

 

Návštěvy nemocných:

28. června Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
6. září Příkopní, Ratibořská, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci   po večerní mši sv. adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci   tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
3. pátek v měsíci  

po večerní mši sv. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace  před Nejsvětější svátostí oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat mu

každá středa   během prázdnin nebude
každá sobota   od 17:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy