Obsah

Ohlášky z neděle 31. března 2019

  • pobožnosti křížové cesty - po celou dobu postní vždy v pátek v 16:30 hod. (v letním čase v 17:30 hod.) vedené společenstvími naší farnosti a pak také každou neděli v 14:00 hod. vedené o. Leslawem a zakončené uctíváním Ostatků sv. Kříže. 8.3. - ženy, 15.3. - spol. seniorů, 22.3. Václav Čáp (v rámci postní duchovní obnovy), 29.3. - ministranti, 5.4. - muži, 12.4. - rodiny s dětmi

 

Setkávání společenství:

Schola každá neděle v 9:00 hod. na faře
Ministranti 8. 4. / 18. 4. / 19. 4. / 20. 4. (časy budou upřesněny)
Podávající sv. přijímání 13. 4. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek 1. 4. a 15. 4. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" 16. 4. v 16:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

3. května Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
5. dubna Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 4. 4. po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 5. 4. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
3. pátek v měsíci 19. 4. po liturgii Umučení Páně bude možnost tiché adoryce u Božího Hrobu až do 18:00 hod.
každá středa   od 18:00 hod. do 19:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 17:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy