Obsah

Ohlášky z neděle
 

 

Setkávání společenství:

Schola každá neděle v 9:00 hod. na faře
Ministranti  
Podávající sv. přijímání  
Spol. Modlitby matek  
Spol. seniorů "La vie Montante"  

 

Návštěvy nemocných:

2. listopadu Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
7. prosince Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci   po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci   tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
3. pátek v měsíci   po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci   po mši svaté adorace, ve které budeme chválit
i odprošovat Hospodina a děkovat Mu
každá středa   od 17:00 hod. do 18:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.

 

Zprávy