Obsah

Ohlášky z neděle 18. března
5. neděle postní

Od 15. 3. do 20. 3. 2018 bude v naší farnosti probíhat
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA,
kterou povede o. Marian Nowak, OMI misionář Oblát,
podrobný program obnovy ke stažení zde

Slavnosti, svátky a památky:
 • pondělí 19.3. - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 • neděle 25.3. - Květná neděle, vzpomínka slavného vjezdu Krista do Jeruzaléma

 

Události týdne:
 • pondělí 19.3. - oslavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svatá v 17:00 hod. bude sloužena za naše farní společenství, zvláště za muže naší farnosti; po mši svaté bude v rámci postní duchovní obnovy přednáška pro muže, všichni muži jsou srdečně zváni
 •  
 • pondělí 19.3. - v 18:00 hod. se sejde na faře společenství maminek
 •  
 • úterý 20.3. - v 6:30 ráno bude tichá mše svatá, po ní pak v 7:15 hod. přednáška pro seniory, a v rámci ukončení naší postní duchovní obnovy bude mše svatá i večer v 17:00 hod., po mši svaté zveme všechny ženy na přednášku, která bude zakončena svátostným požehnáním a tím bude i ukončena duchovní obnova
 •  
 • úterý 20.3. - odpoledne v 15 hod. bude na faře setkání společenství seniorů
 •  
 • středa 21.3. - v 17:30 hod. bude na faře ministrantská schůzka, na programu bude nácvik velikonočních obřadů a liturgií, proto je ÚČAST VŠECH MINISTRANTŮ VELMI NUTNÁ
 •  
 • středa 21.3. - tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 17:00 do 18:00 hod., přijďte a využijte možnost prožít hodinu ticha v přítomnosti Pána Ježíše
 •  
 • pátek 23.3. - v 16:30 hod. bude pobožnost křížové cesty, kterou nás tentokrát provedou „rodiny s dětmi“
 •  
 • sobota 24.3. - v noci ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, hodinky si posuneme o hodinu dopředu a tím nám začne i letní pořad bohoslužeb, večerní mše svaté budou v 18:00 hod. a úřední hodiny v pondělky a pátky 16:30 – 17:30 hod.
 •  
 • neděle 25.3. – KVĚTNÁ NEDĚLE – slavíme Kristův vjezd do Jeruzaléma a vstupu-jeme do Svatého týdne. Požehnání ratolestí bude na všech mších svatých, včetně sobotní. Ratolesti si doneste své. Nedělní mše svatá v 8:30 hod. začne u kříže na starém hřbitově a bude pokračovat průvodem do kostela.
 •  
 • neděle 25. 3. - v 16:00 hod. jsme všichni zváni na koncert cyklu čtvero ročních období, bližší inforamce najdete na plakátku v prostředním vchodu kostela a ve vývěsce.
 •  
 • 18. - 25. 3. - TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ – cílem toho týdne je doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou; pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve a proto pamatujme na naše mladé ve svých modlitbách.
 •  
 • Po celou dobu postní budou v našem kostele pobožnosti křížové cesty, na které jsme všichni zváni. V pátky budou začínat v 16:30 hod. vedené jednotlivými společenstvími naší farnosti a o nedělích ve 13:45 hod. s otcem Leslawem.
 •  
 • Prosíme snoubence, kteří budou letos uzavírat svátost manželství v našem kostele, aby si vyzvedli seznam termínů předsvatebních přednášek. Seznam je možno vyzvednout buď v sakristii nebo na faře v době úředních hodin.

 

POZVÁNKA NA "OSLAVU VZKŘÍŠENÍ" aneb Velikonoční veselici:

Na neděli 1. 4. připadá Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
největší křesťanský svátek.
Abychom měli možnost oslavit jej společně, jako farní rodina,
pořádá naše farnost „Oslavu Vzkříšení“ v kulturním domě v Bolaticích.

Cena vstupenky + místenky je 150,- Kč
a zakoupit si je můžete u p. Silvie Janíkové,
a to vždy v pondělky v době úředních hodin na faře,
nebo pak v pondělky a soboty po mši svaté v sakristii
nebo po předchozí domluvě na tel. 732 609 119.

 


 

Setkávání společenství:

Schola neděle 11.3. a 18.3. v 13:30 hod.
Ministranti úterý 13.3. v 17:45 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 10.3. v 18:15 hod.
Spol. Modlitby matek pondělí 5.3. a 19.3. v 18:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" úterý 20.3. v 15:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

6. dubna Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly
2. března Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Lesní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 1. 3. po večerní mši svaté adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci 2. 3. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 18:30 hod.
3. pátek v měsíci 16. 3. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství zakončená svátostným požehnáním
3. sobota v měsíci 17. 3. nebude z důvodu přednášky v rámci duchovní obnovy
každá středa   od 17:00 hod. do 18:00 hod. tichá adorace před NSO
(nevedená, pouze výstav)
každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.