Obsah

Pořad bohoslužeb: březen 2018

pondělí 17:00  
úterý 6:30 - recitovaná
středa 17:00 - tichá adorace
čtvrtek 17:00  
pátek 16:30 - křížová cesta (vedená společenstvími z farnosti)
  17:00  
sobota 17:00 - s nedělní platností
neděle 8:30  
  13:45 - křížová cesta (vedená knězem)
  14:30  

 

Úmysly mší svatých pro měsíc březen:

čtvrtek 1.3. 17:00 Za + Antonína Ševčíka k 1. výročí úmrtí
pátek 2.3. 17:00 Za + Ludmilu Bočkovou, 3 syny a zetě
sobota 3.3. 17:00 Za + rodinu
neděle 4.3. 8:30 Za + Dorotu Vlodarčakovou k nedožitým 90. narozeninám a za živé a zemřelé rodiny
    14:30 Za + Martu Ratajovou a + manžela, + 2 syny a za celou živou rodinu
pondělí 5.3. 17:00  
úterý 6.3. 6:30 Za + Marii Juráškovou k nedožitým 95. narozeninám a za + manžela
čtvrtek 8.3. 17:00 Za + Josefa Rybku, + příbuzné a za živé rodiny
pátek 9.3. 17:00 Za + Jana Lasáka k 1. výročí úmrtí
sobota 10.3. 17:00 Za + Františka Kramáře, rodiče z obou stran a za živé rodiny
neděle 11.3. 8:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85 let života s prosbou o další Boží požehnání a ochranu
    14:30 Za členy společenství Modlitby Živé Korunky
pondělí 12.3. 17:00  
úterý 13.3. 6:30 Za + Františka a Annu Hluchníkovy, děti, 4 zetě, vnuka a za živé rodiny
čtvrtek 15.3. 17:00 Za + Hildegardu Dudovou, manžela, syna a zetě
pátek 16.3. 17:00 Za + Stanislava Harazima a všechny + příbuzné
sobota 17.3. 17:00 Za + Emila Bohuše a rodiče z obou stran
neděle 18.3. 8:30 Za + Annu Kolarčíkovou, otce a rodiče Breuerovy, syna a za živé rodiny
    14:30 Za + Matyldu Ratajovou, manžela a sourozence
pondělí 19.3. 17:00 Za naše farní společenství, zvláště za muže z naší farnosti
úterý 20.3. 6:30 Za + Jana Nováka, rodiče a sourozence
    17:00  
čtvrtek 22.3. 17:00 Za + Josefa Šoltyse k nedožitým 90. narozeninám a za živé a + příbuzné
pátek 23.3. 17:00 Za + Adélu Kretkovou k nedožitým 90. narozeninám, manžela a živé rodiny
sobota 24.3. 17:00 Za + Boženu Mazurowskou k 1. výročí úmrtí
neděle 25.3. 8:30 Za Emičku Plačkovou s prosbou o Boží požehnání a ochranu, za uzdravení a posilu v nemoci
    14:30 Za + Annu Feilhauerovou, manžela, syna, 2 zetě, sourozence a rodiče z obou stran
pondělí 26.3. 17:00  
úterý 27.3. 6:30  
čtvrtek 29.3. 17:00 ZELENÝ ČTVRTEK:
pátek 30.3. 17:00 VELKÝ PÁTEK:
sobota 31.3. 17:00 BÍLÁ SOBOTA:
neděle 1.4. 8:30  
    14:30