Obsah

Pořad bohoslužeb od 24.4. do 30.4.2017

pondělí 18:00 - Borová
úterý 6:30 - recitovaná mše sv.
čtvrtek 18:00  
pátek 18:00  
sobota 18:00 - s nedělní platností
neděle 8:30  
  14:30 - recitovaná

 

Úmysly mší svatých:

neděle 23.4. 8:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 30 let manželství s prosbou o další Boží požehnání a ochranu a za živé rodiny
    14:30 Za + Pavla Fojtíka, manželku, děti, zetě a vnučku
pondělí 24.4. 18:00 Za + Martu Šoltysovou, manžela, bratra, vnuka a rodiče
úterý 25.4. 6:30 Za + Hildegardu Michalíkovou, manžela a duše v očistci
čtvrtek 27.4. 18:00 Za + Hildegardu Floriánovou k 1. výročí úmrtí
pátek 28.4. 18:00 Na poděkování za dar manželství s prosbou o další Boží požehnání
sobota 29.4. 18:00 Za nemocnou osobu do ochrany Panny Marie a za + příbuzen-stvo
neděle 30.4. 8:30 Za + Josefa Slivku a rodiče z obou stran
    14:30 Za + Janu Vavříkovou k nedožitým 40. narozeninám a za duše v očistci