Obsah

Z důvodu rekonstrukce fresek bylo nutné přistoupit k novému pořadu bohoslužeb!

Nový pořad bohoslužeb od 15.5. do 21.5.2017

pondělí 6:30 - recitovaná (úmysl přesunut z úterní mše, večerní mše není)
pátek 18:00  
sobota 6:30 - (úmysl přesunut z čtvrteční mše)
sobota 18:00 - s nedělní platností
neděle 8:30  
  14:30 - recitovaná

 

Úmysly mší svatých:

neděle 14.5. 8:30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství s prosbou o další ochranu a požehnání, za + rodiče z obou stran a za živé rodiny
    14:30 Za + rodiče, zetě, prarodiče, příbuzné a za živé rodiny
pondělí 15.5. 6:30 Za + Marii Bourdoiseau, manžela a rodiče Heidrovy
pátek 19.5. 18:00 Za + Maxe Hluchnika k nedožitým 90. narozeninám, + manželku a syna a za živé rodiny
sobota 20.5. 6:30 Za + Ludvika Scheffczika k nedožitým 90. narozeninám a za + manželku a příbuzné
    18:00 Za + Martu Kurkovou, manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny
neděle 21.5. 8:30 Za + Jiřího Juráška, rodiče z obou stran, sourozence a živé rodiny
    14:30 Za + Helenu Přibylovou, bratra a rodiče a za živé rodiny

 

Zrušené úmysly:

Za zrušení pondělních večerních úmyslů se omlouváme. Budete-li chtít úmysl přesunout nebo nechat jej odsloužit soukromně, zastavte se na faru za P. Leslawem kvůli bližší domluvě. Děkujeme za pochopení.

  • pondělí 15.5. / 18:00 hod. / Za + Elišku a Hedviku Ratajovy a sourozence
  • pondělí 22.5. / 18:00 hod. / Za + Marcelu Halfarovou k 10. výročí úmrtí, + otce a za živé rodiny s prosbou o Boží ochranu