Obsah

OD LISTOPADU SE V NAŠÍ FARNOSTI
ZMĚNILY ČASY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
NA 8:00 A 10:00 HOD.

Pořad bohoslužeb o Vánocích:

pondělí 24.12. 14:30 - dětská, s otevíráním Betléma
    24:00 - půlnoční , slavná se zpěvem sboru
úterý 25.12. 8:00 - ranní, slavná zpívaná
    10:00 - slavnostní, se zpěvem sboru
středa 26.12. 8:00  
čtvrtek 27.12. 17:00  
pátek 28.12. 17:00  
sobota 29.12. 17:00 - s nedělní platností
neděle 30.12. 8:00  
    10:00  
pondělí 31.12. 16:00 - s poděkování za uplynulý rok a s požehnáním
úterý 1.1. 19 8:00  
    10:00