Obsah

Pořad bohoslužeb během renovace fresek:

pondělí 6:30 - recitovaná
pátek 18:00  
sobota 18:00 - s nedělní platností
neděle 8:30  
  14:30 - recitovaná / zpívaná (dětská)

 

Úmysly mší svatých pro měsíc listopad:

středa 1. 11. 6:30 volný úmysl
    17:00 Za + Josefa Běláka a syna
čtvrtek 2. 11. 6:30 volný úmysl
    17:00 Za zemřelé (úmysly z krabičky)
pátek 3.11. 17:00 Za + Bruna Klimašku k 1. výročí úmrtí
sobota 4.11. 17:00 Za + Jana Kašného, manželku, syna a snachu
a za + Jana Rataje, manželku a 3 syny
neděle 5.11. 8:30 Za + Rudolfa Dudu k 1. výročí úmrtí
    14:30 Za + manžele Gvoždíkovy a rodiče
pondělí 6.11. 6:30 Za+ Františku Kupkovou, manžela a syna
úterý 7.11. 6:30 volný úmysl
středa 8.11. 6:30 volný úmysl
pátek 10.11. 17:00 Za + Rudolfa Sněhotu, rodiče z obou stran a za živé rodiny
sobota 11.11. 14:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za + spolužáky
    17:00 Za + Josefu Jiříkovou, manžela, + vnuka Petra a za živé rodiny
neděle 12.11. 8:30 Za + Ludvíka Sněhotu, + syna, + zetě a duše v očistci
    14:30 Za + Josefa Kupku, manželku, syna, dceru, 2 zetě, rodiče z obou stran, za všechny nemocné a zemřelé ve farnosti, za živé rodiny a za + Pavla Bočka, 2 manželky, dceru a 5 synů
pondělí 13.11. 6:30 Za + manžela, rodiče z obou stran a za živé rodiny
pátek 17.11. 17:00 Za + Richarda Dembka k 1. výročí úmrtí
sobota 18.11. 17:00 Za + Annu Vránovou k 10. výročí úmrtí
neděle 19.11. 8:30 Za + manžela a rodiče
    14:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 let života s prosbou o další Boží požehnání a za + Helenu Harazimovou a rodiče z obou stran
pondělí 20.11. 6:30 Za + manžela Antonína Zouhara, za rodiče a živou rodinu
pátek 24.11. 17:00 Za + Aloise Gvoždíka k 1. výročí úmrtí
sobota 25.11. 17:00 Za + Adolfa Rzehanka a manželku
neděle 26.11. 8:30 Za scholu a chrámový sbor
    14:30 Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží požehnání a ochranu a za živé rodiny