Obsah

Pořad bohoslužeb: leden 2018

pondělí 17:00  
úterý 6:30 - recitovaná
středa 17:00 - tichá adorace
čtvrtek 17:00  
pátek 17:00  
sobota 17:00 - s nedělní platností
neděle 8:30  
  14:30  

 

Úmysly mší svatých pro měsíc leden:

pondělí 1. 1. 8:30 Za naše farní společenství, zvláště za ženy naší farnosti
    14:30 Za + Aloise Fuse k 25. výročí úmrtí, + manželku a za živé rodiny s prosbou o Boží ochranu
úterý 2. 1. 6:30  
čtvrtek 4. 1. 17:00 Za + Andělu Dominikovou, + manžela, sourozence a za živé rodiny
pátek 5. 1. 17:00 Za + Kurta Přibylu k 1. výročí úmrtí
sobota 6. 1. 17:00 Za + Martu Sněhotovou, padlého manžela, za + rodiče Dihlovy, + příbuzné z obou stran a za živé rodiny
neděle 7. 1. 8:30 Za + Pavla Fojtíka, manželku, dcery, syna, zetě a vnučku
    14:30 Za + Güntra Seidla, Martu Šoltýsovou, manžela, rodiče a sourozence
pondělí 8. 1. 17:00 Za+ Annu Musiolovou k 1. výročí úmrtí
úterý 9. 1. 6:30  
čtvrtek 11. 1. 17:00 Za + Karla Michalíka k 1. výročí úmrtí
pátek 12. 1. 17:00 Za + Jana Prchalu k 1. výročí úmrtí
sobota 13. 1. 17:00 Za + Gertrudu Scholtisovou, rodiče a sourozence
neděle 14. 1. 8:30 Za + Josefa a Helenu Malchárkovy a za živé rodiny
    14:30 Za + Josefa Nawratha, manželku, syna, zetě a za + Kristýnu Ledwovou
pondělí 15. 1. 17:00 Na poděkování za 40 let manželství, za + rodiče a živé rodiny
úterý 16. 1. 6:30  
čtvrtek 18. 1. 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živé rodiny
pátek 19. 1. 17:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a za + rodiče z obou stran
sobota 20. 1. 17:00 Za + rodiče, syna, snachu a zetě
neděle 21. 1. 8:30 Za uzdravení Michaela Schumachera
    14:30  
pondělí 22. 1. 17:00 Za + Janu Vybíralovou k 10. výročí úmrtí, + manžela, zetě
a za živé rodiny s prosbou o Boží ochranu
úterý 23. 1. 6:30 Za + Jana Paška, 3 syny, 2 snachy a zetě a za živé rodiny
čtvrtek 25. 1. 17:00  
pátek 26. 1. 17:00 Za + Annu Scheffczikovou k nedožitým 90. narozeninám, + manžela a za žijící příbuzné
sobota 27. 1. 17:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života s prosbou o Boží požehnání a za živou rodinu
neděle 28. 1. 8:30 Za + Josefa Dornu, rodiče, švagra Rudolfa a jeho rodiče a za živé rodiny a nemocné osoby do ochrany Boží
    14:30 Za služebníky oltáře
pondělí 29. 1. 17:00 Borová: Za + Jana Hlavinu
úterý 30. 1. 6:30 Za + Jana Berka, rodiče, bratra a za rodinu Vichovou
čtvrtek 1. 2. 17:00 Za + Jiřího Běláka k nedožitým 40. narozeninám
pátek 2. 2. 17:00 Za děti připravující se k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny
sobota 3. 2. 17:00 Za + Amálii Dembkovou, manžela, syna, snachu, + Richarda Fuse a manželku
neděle 4. 2. 8:30 Za + Marii Balarinovou, manžela, syna, a za bratra Emericha
    14:30 Za + Františka Musiola a za + rodiče z obou stran