Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Obec plánuje rekonstrukci prostoru před obchodním střediskem, poštou a knihovnou a zvažuje zrušení zvonů na sklo před obchodem. Sklo bychom pak odevzdávali ve sběrně, popř. na jiném místě. Před obchodem bude pořádek i další dvě parkovací místa.

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Sportovní club Bolatice

www.scbolatice.cz

Obec Bolatice v současnosti čítá asi nějakých 4300 občanů. Z tohoto počtu obyvatel obce se oddělilo několik nejsilnějších jedinců ( jak fyzicky, tak psychicky ) a dalo tímto podklad pro vznik občanského sdružení SCB. Pod tímto názvem si nepředstavujte žádnou zkratku politického seskupení, či jiné pochybné organizace. Nýbrž tato zkratka tří písmen zkracuje název Sportovní Club Bolatice - SCB (popravdě jsou součástí sdružení i "mimobolatičtí", ale Ti byli již neoficiálně adoptováni).

SCB / Bolatická Třicítka Celý tento projekt v prvopočátku vznikl na základě snahy uspořádat v Bolaticích "pořádný a kvalitní" závod horských kol. Ze sportovců se tedy na nějakou dobu, po čas konání závodu Bolatická třicítka, stali na okamžik pořadatelé a organizátoři. Protože se ukázalo, že organizace sportovních akcí se u nás lépe provádí pod oficiální hlavičkou právnické osoby, resp. občanského sdružení, vyhověli jsme liteře zákonných norem, a ročník závodu Bolatická třicítka 2012 bude pořádána pod hlavičkou nově vzniklého sdružení SCB - tedy Sportovní Club Bolatice.

SCB / Bolatická Třicítka Naším cílem je i pro další léta pořádat sportovní akce v naší obci, vypomáhat v pořádání obdobných podniků spřáteleným pořadatelským teamům a samozřejmě hrdě, a se ctí, reprezentovat naši obec a sdružení SCB v řadách závodníků na sportovních kolbištích různých závodů.

Jsme tedy partička, která relaxuje amatérským sportem a společně se snažíme připravovat sportovní akce pro širokou veřejnost.

Kontakt:

SCB, o.s.
Sokolovská 15, Bolatice 747 23
+420 721 230 276
vera.bortlikova@seznam.cz
www.scbolatice.cz