Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

EXPOZICE SOUVKŮ

NEJVĚTŠÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ SBÍRKA PAZOURKŮ

Expoice souvků

Autor sbírky:      Jiří Dudek

V roce 2012 byla ve Skanzenu v Bolaticích díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova ČR a MAS Hlučínska otevřena nějvětší veřejně přístupná sbírka pazourků.
 
Tato sbírka byla realizována panem Jiřím Dudkem v období od roku 2007 a je stále otevřená pro budoucí možné rozšiřování. Účelem této expozice je zachování sbírky pro další generace a její zpřístupnění pro naučné, studijní a vědecké účely. Zpřístupnění této sbírky má za cíl informovat návštěvníky o přírodních krásách, které nám leží pod nohama a o kterých nic nevíme. Ledovcové dědictví je kulturní památkou obyvatel Hlučínsko a Severní Moravy!
 
Většina souvků byla nasbírána na Hlučínsku v katastru obcí Hlučín, Darkovice, Markvartovice, Hať, Darkovičky, Kozmice, Bolatice, Jilešovice a cca 20 ks souvků v pískovně Závada. Z ramen Odry, mezi Bohumínem a polskou Olzou, pochází cca 30 souvků a cca 400 až 600 souvků z hliniště zaniklé Cihelny Hlučín.
 
K dispozici je seznam vystavených souvků se všemi dostupnými informacemi. Označení - písmenem K před číslem  - krystalické nábrusy, než bylo rozhodnuto o umístění sbírky, pak písmenem B - jako začínají Bolatice. Z technických důvodů nebylo možné k souvkům umístit jmenovky s kompletním popisem a všemi informacemi.
 
Rozmanitost kamenů je vysoká, protože na našem území se nacházejí kameny z rozsáhlého území Evropy. U souvků, u kterých se to podaří určit, se přiřazuje místo, odkud pocházejí. U všech ovšem není možné určit, odkud je k nám ledovec přinesl.
 
Typy souvků podle původu:    
 • severské - nordické - sever Evropy
 • blízké z Polska - oblast Horního a Dolního Slezska
 • lokální - původ Česko
 • vůdčí - snadno rozeznatelné se známým místem původu, podle nich lze usuzovat směr toku ledovce
 
Nejvíce jsou na Hlučínsku ze severských souvků zastoupeny horniny:
 • z jižního Finska
 • z ostrova Ålandy u Finska
 • ze dna východního Baltu a Botnického zálivu
 • ze středního Švédska – oblast Dalarna
 • z jižního Švédska – oblast Smaland
 • z ostrova Bornholm
 
Souvky z Norska a z oblasti Oslo jsou velmi vzácné. Z Dánska, z jihozápadního a jižního pobřeží Baltu pochází většina pazourků. Jejich vyšší výskyt je dán jejich větší odolností vůči procesům v ledovci i vůči působení eroze po dobu delší jak 220 000 let!
 
Blízké  souvky – souvky z Opolské křídy, Krakowsko - Čenstocovské jury a vulkanické činnosti z Dolního Slezska se velice těžce posuzují a určují, byl však určen Slezský porfyr, který má původ v Polsku pod Wroclawi.
 
Lokální souvky – místní, z Karpat, Jeseníků a hraničních hor, které eroze odnesla do Polska a ledovec je vrátil nebo je jen posunul o několik kilometrů.
 
Fosilie – některé jsou viditelné pouhým okem, menší lupou a nejmenší mikroskopem. Pro studium asi tak na 50 let.
 
Hodnota sbírky, vzhledem k věku souvků, je nevyčíslitelná.
 
Neocenitelný přínos pro vznik sbírky měl p. Zdeněk Gába ze Šumperka, který je u nás největším odborníkem z oblasti mineralogie a pomohl určit řadu zde vystavených souvků, současně s p. Petrem Dybowiczem z Opavy, který pomohl vytřídit první nasbírané kameny sbírky.
 
Další informace k souvkům může nalézt v níže uveřejněných pracích a publikacích (dokumenty PDF):
 
 
Zpravodaj SOUVKY:
 
Fotografie ze společných setkání:
 
Zajímavé odkazy:
 
 
Vznik této expozice byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova ČR v rámci projektu s názvem „Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích“, ​reg. č. 12/016/41200/126/000768.
PRV Publicita

Stránka

 • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

 • 1