Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ověřené výpisy pro občany na počkání

 czechpoint ikona

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Obecní úřad Bolatice poskytuje občanům od 23.1.2008 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice získat na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech a kancelářích Hospodářské komory – celkem cca 1300 míst označených logem Czech POINT (podrobnosti na www.czechpoint.cz).

 

Na Obecním úřadě Bolatice poskytují ověřené výpisy tito pracovníci:

 • Gabriela Bočková - ověřené výpisy z katastru nemovitostí
 • Marcela Bochňáková - ostatní ověřené výpisy

 

V současné době poskytuje Czech POINT tyto výstupy:

 1. Výpis z Katastru nemovitostí
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 6. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 7. Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 8. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 9. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 10. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 11. Výpis z insolvenčního rejstříku
 12. Datové schránky
 13. Autorizovaná konverze dokumentů
 14. Centrální úložiště ověřovacích doložek
 15. Úschovna systému Czech POINT
 16. CzechPOINT@office
 17. Základní registry

 

Vydávání ověřených výpisů na OÚ Bolatice je zpoplatněno následovně:

Typ výpisu Cena za 1. stranu Cena za každou další stranu
Výpis z Katastru Nemovitostí 100,- Kč 20,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 50,- Kč 20,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 50,- Kč 20,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč 20,- Kč
Výpis z  bodového hodnocení řidiče 50,- Kč 20,- Kč
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů  50,- Kč 20,- Kč
Výpis z  Insolvenčního rejstříku 50,- Kč 20,- Kč
Autorizovaná konverze 50,- Kč 20,- Kč
Základní registry 50,- Kč 20,- Kč

Pozn: Platba se provádí pouze v hotovosti u pověřeného pracovníka kontaktního místa CzechPoint


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

Oveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík Identifikační číslo organizace (IČ)
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, popř. č. parcely
Insolvenční rejstřík Identifikační číslo organizace (IČ) / nebo osobní údaje fyzické osoby
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Identifikační číslo organizace (IČ)

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i  cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Výpis z bodového hodnocení řidiče:

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o  výpis na základě úředně ověřené plné moci.