Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 3/96

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 3/96 'O obecní policii'


OBEC BOLATICE

 

Obecně závazná vyhláška č.  3/96 'O obecní policii'

 Obecní zastupitelstvo Bolatice se na svém zasedání konaném dne 17.  6. 1996 usneslo podle § 14 písm. i/, 16 a § 36 písm. f/ zák. č. 367/90 Sb. o  obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a § 1 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb. o  obecní policii vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1


Zřizuje se policie obce Bolatice s působností na území obce Bolatice.

Článek 2


Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce dle zák. č. 553/1991 Sb.

Článek 3


Obecní policii řídí starosta obce Bolatice nebo jim pověřený odpovědný člen OZ. Činnost obecní policie podléhá kontrole starosty obce Bolatice.

Článek 4


Početní stav obecní policie stanovuje zastupitelstvo obce Bolatice.

V čele obecní policie stojí vrchní strážník, kterého jmenuje a odvolává starosta obce Bolatice.

Článek 5


Stejnokroj obecní policie je v provedení určeném zákonem, předpisem označen odznak obecní policie s identifikačním číslem /na pravé straně hrudi/, znakem obecní policie s názvem obce /znak upravený do heraldického tvaru/ na rukávě pod levým ramenem a  odznakem obecní policie na čepici.

Článek 6 
Podrobnosti o  stejnokroji a jeho nošení


Výstroj: - čepice šestihranná - černá

- košile - světle šedá /od 1. 1. 1997 světle modrá/
- bílá při slavnostních příležitostech
- kalhoty - černé
- bunda - černá / + teplá vložka na zimu/
- boty - černé / letní a zimní/
- šál - černý
- rukavice - černé
- kravata - černá

Typ oblečení /stejnokroje/ použije strážník dle počasí. V případě, že současně bude plnit úkoly více strážníků musí mít oba stejné části stejnokroje. Stejnokroj musí mít strážník oblečen vždy při plnění služebních povinností.

Služební průkaz nosí strážník vždy s sebou.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 7. 1996. 

Herbert P a v e r a - pověřený člen Obecní rady
Josef S c h e f f c z i k - zástupce starosty


Vyvěšeno dne: 24. 6. 1996 
Sejmuto dne: 17. 7.  1996

 


Vytvořeno: 1. 1. 2002
Poslední aktualizace: 2. 1. 2017 10:02
Autor: