Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/1997

Typ: ostatní
Směrnice č. 1/97 'O podmínkách odběru odpadních vod do veřejné kanalizace'

Obec Bolatice

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/1997

O podmínkách odběru odpadních vod do veřejné kanalizace

 
Článek 1 


1) Obec Bolatice - správce kanalizace (dále jen správce nebo odběratel) - zabezpečuje odběr odpadní vody dodavatelùm a opravy veřejné kanalizace.

2) Dodavatel (vlastník, uživatel nemovitosti, od něhož se odpadní voda odebírá), je povinen požádat správu kanalizace o povolení k napojení na veřejnou kanalizaci (před započetím stavebních prací) a dodržet podmínky stanovené OÚ při budování domácí kanalizační přípojky. Materiálové náklady na vybudování a opravy domácí přípojky hradí dodavatel.

Článek 2

1) Dodavatel, který je napojen na veřejnou kanalizaci a nemá jiný zdroj vody (studna) se  účtuje odběr odpadní vody podle počtu odebrané vody z veřejného vodovodu na  vodoměru násobený cenou za měrnou jednotku 1 m3.

2) Dodavatel, který nesplòuje podmínky bodu č.1 platí paušály dle vyhl. č. 144/1978 Sb., pro  zjištění množství odváděné vody do veřejné kanalizace, dle ročních směrných spotřebních čísel pro nemovitost, kde není osazen vodoměr a směrnice OÚ o odběru vodu z vlastních zdrojù, pokud je nemovitost na veřejnou kanalizaci napojena. Pro obec Bolatice platí 40 m3 na osobu a rok.

3) Poplatek za odvádění vody do veřejné kanalizace a užívání veř. kanalizace je správce nemovitosti povinen hradit i v případech, kdy je voda odebírána z vlastních zdrojů.

Tato směrnice OÚ Bolatice nabývá platnosti od 1.července 1997 

Herbert P a v e r a , v.r.
zástupce starosty

Josef S c h e f f c z i k , v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: 23. 6. 1997 
Sejmuto dne: 24. 7. 1997 


 


Vytvořeno: 1. 1. 2002
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:26
Autor: