Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2012

Typ: ostatní
kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2012,

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her
na celém území obce

Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém 14. zasedání dne 23. 4. 2012 usnesením č. 31/14/m usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Zákaz provozování

Na celém území obce se zakazuje provozování:
a) výherních hracích přístrojů dle § 2 písm. e) zákona o loteriích a videoloterijních terminálů dle § 2 písm. l) zákona o loteriích apod.)

Čl. 2
Přechodné ustanovení

Loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce Bolatice nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Otisk ratízka

 
 
 Martin   B o r t l í k , v.r.                            Mgr. Herbert P a v e r a, v.r.
   zástupce starosty                                                   starosta obce

 

 


Evidenční č.:                             035/2012

Vyvěšeno na úřední desce dne:    25.4.2012

Sejmuto z úřední desky dne:        14.5.2012

 

icona PDFObecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2012


Vytvořeno: 25. 4. 2012
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: