Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2013

Typ: ostatní
kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2013,
kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her
na celém území obce


Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usnesením č. 80/25/m usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zákaz provozování

Na celém území obce se zakazuje provozování:
a)   sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b)   loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c)   loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

Čl. 2
Přechodné ustanovení

Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 2/2012 ze dne 25. 4. 2012, kterou se stanoví zákaz a provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.

 

Otisk razítka

Mgr. Herbert Pavera, v.r. 
starosta obce
 

Martin Bortlík, v.r.
místostarosta obce                                                 

 

Vyvěšeno dne:           20. 12. 2013

Sejmuto dne:             4. 1. 2014

Evidenční číslo:         104/2013

 


Vytvořeno: 20. 12. 2013
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: