Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2011

Typ: ostatní
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Bolatice

OBEC BOLATICE

 
Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2011,
 
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Bolatice
 
 
Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém 11. zasedání dne 22. 11. 2011, č. usnesení 24/11/k) usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Článek 1
 
(1) V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW(1), je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
 
(2) Zákaz dle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly, uhelný prach
d) proplástky
 
 
Článek 2
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2012.
 
 
 
 
Otisk ratízka
 
 
 Martin   B o r t l í k , v.r.                            Mgr. Herbert P a v e r a, v.r.
   zástupce starosty                                                   starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 8. 12. 2011
Sejmuto dne: 27. 12. 2011
Ev. č.: 94/2011
 
 
(1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůikona pdf094/2011 - Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2011


Vytvořeno: 8. 12. 2011
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 14:53
Autor: