Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2018

Typ: Obecně závazné vyhlášky
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 - Požární řád obce
OBEC BOLATICE
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o zrušení obecně závazné vyhlášky:
 
č. 3/2002
Požární řád obce
 
Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém 2. zasedání dne 18. 12. 2018 se usnesením č. 19/2Z/2018 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 ze dne 18. 3. 2002 „Požární řád obce“.
 
Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
 
 
       Mgr. Herbert   P a v e r a                                          Martin   B o r t l í k    
            starosta obce                                                      místostarosta obce  
 
 
 
            Vyvěšeno dne:            21. 12. 2018
            Sejmuto dne:              7. 1. 2019       
            Ev. č.:                          126/2018

Vytvořeno: 18. 1. 2019
Poslední aktualizace: 18. 1. 2019 13:44
Autor: