Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 7/1996

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 7/96 O užívání znaku a praporu obce Bolatice

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška č.  7/96

'O užívání znaku a praporu obce Bolatice'  
 
Obecní zastupitelstvo obce Bolatice na svém zasedání dne 17. 6. 1996 schválilo v souladu s ustanoveními § 14 i/, 16  a 36 zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků vydat tuto obecní vyhlášku.
 
Článek 1
1) Vyobrazení znaku obce:

V modrém štítu mezi dvěma zlatými obilnými klasy vyrůstajícími ze zlatého trojvrší zlatý meč a přes něj stříbrné zlámané kolo posázené noži.

Vyobrazení praporu obce:
List tvoří modré žerďové pole se žlutým mečem hrotem vzhůru a přes něj bílé zlámané kolo posázené noži. Vlající pole je žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

2) Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, užívá obec, jejich orgány a organizace užívat znak a prapor obce. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby tak mohou učinit jen se  souhlasem obecní rady. 2)
 
3) Užívaní znaku obce je možné jen za předpokladu, že bude zachována jeho čistota jak z hlediska heraldického i  úpravnosti (viz ustanovení odst. 1) tak, aby i nadále plnil funkci kulturního a  společenského symbolu minulosti i současné doby.
 
 

Článek 2

Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby, které hodlají znak obce užívat, mají povinnost požádat obecní radu o vydání souhlasu k užívání znaku obce. Znak obce mohou užívat až po vydání tohoto souhlasu.
 

Článek 3

Užívání znaku a praporu obce lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo tyto symboly užívají nevhodným způsobem.

 Článek 4

SANKCE

Porušení této vyhlášky bude stíháno, pokud nepůjde o přečin nebo trestný čin, jako přestupek podle zákona ČNR č. 200/90 Sb. o  přestupcích.
 
  1. viz publikace Znaky měst Sm. kraje, - Baletka, Louda
  2. § 5  zák. č. 367/1990 Sb., o obcích
 
 
Článek 5
Dodržování

Dodržování sleduje obecní policie a  pověření pracovníci OÚ Bolatice.

 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 7. 1996.

 


Vytvořeno: 1. 6. 2005
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:22
Autor: