Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PLATBY A POPLATKY

Obec Bolatice dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 
Bezhotovostní platby
 • Číslo účtu: č.ú. 43-7019400217/0100
 • bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 
Platby v hotovosti
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 
Poplatky
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce, které jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky obce Bolatice č. 1/2012.
 

VODNÉ A STOČNÉ

VODNÉ (občané i firmy)
23,- Kč s DPH 15% / m3
STOČNÉ (občané i firmy)
27,- Kč s DPH 15% / m3
Poplatek za odpady do 30. 4. 2018
150,- Kč / 1 osobu na 1 rok
Poplatek za odpady od 1. 5. 2019

Zvýšení poplatku na osobu za odpad byla projednána a schválena na 2. zasedání ZO dne 18.12.2018
250,- Kč / 1 osobu na 1 rok
Žetony za pevný domovní ODPAD
60,- Kč / 1 žeton (110 l)

Cena vodného a stočného a poplatku za odpady byla stanovena na základě projednání a schválení na 2. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2018.

POPLATKY ZA PRONÁJEM

PRONÁJEM veřejného prostranství za účelem prodeje
20,- Kč / m2 / den
PRONÁJEM veřejného prostranství za účelem užívání pro kulturní a sportovní akce
10,- Kč / m2 / den
Detailně jsou poplatky za pronájem veřejného prostranství stanoveny v Obecně závazné vyhlášce obce Bolatice č. 1/2012
 

POPLATKY ZA PSA

Poplatek za psa s čipem v rodinném domě
100,- Kč / rok
(za každého dalšího 200,- Kč / rok)
Poplatek za psa bez čipu v rodinném domě
300,- Kč / rok
(za každého dalšího 400,- Kč / rok)
Poplatek za psa s čipem v bytovém domě
200,- Kč / rok
(za každého dalšího 400,- Kč / rok)
Poplatek za psa bez čipu v bytovém domě
400,- Kč / rok
(za každého dalšího 600,- Kč / rok)
Poplatek za psa s čipem pro samostatně bydlícího důchodce
50,- Kč / rok
(za každého dalšího 200,- Kč / rok)
Poplatek za psa bez čipu pro samostatně bydlícího důchodce
250,- Kč / rok
(za každého dalšího 300,- Kč / rok)

POPLATKY ZA INZERCI

Bolatický zpravodaj vychází každý sudý měsíc. Podklady do zpravodaje je nutné zaslat nejpozději do 10-tého dne sudého měsíce na e-mailovou adresu bolatice@bolatice.cz, přílohy pouze ve formátu doc, pdf, jpg, gif, txt, apod.
(ceny včetně DPH platné od 1.1.2014)
formát A7
181,50 Kč
formát A6
363,- Kč
formát A5
726,- Kč
formát A4
1 452,- Kč
formát A3
2 904,- Kč
60,- Kč včetně 21% DPH za 1 relaci

Poplatek za inzerci lze zaplatit v pokladně OÚ Bolatice nebo na vystavením faktury. Po  vydání zpravodaje zasíláme jeden výtisk zpravodaje.

POPLATKY ZA KOPÍROVÁNÍ A TISK

KOPÍROVÁNÍ černobílé
 
 • A4 jednostranně
 • A4 oboustranně
 • A3 jednostranně 
 • A3 oboustranně 
3,- Kč/ks s 21% DPH
4,- Kč/ks s 21% DPH
4,- Kč/ks s 21% DPH
7,- Kč/ks s 21% DPH
KOPÍROVÁNÍ barevné
 
 • A4 jednostranně
 • A4 oboustranně
 • A3 jednostranně 
 • A3 oboustranně 
6,- Kč/ks s 21% DPH
8,- Kč/ks s 21% DPH
8,- Kč/ks s 21% DPH
13,- Kč/ks s 21% DPH
FAX na tuzemskou linku
12,- Kč s 21% DPH za 1  stranu A4,
18,- Kč s 21% DPH za 2 strany
(6,- Kč za každou další stranu)
FAX na zahraniční linku
20,- Kč s 21% DPH za 1 stranu A4,
30,- Kč s 21%DPH za 2 strany
(15,- Kč za každou další stranu)

POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU

Ceník za uložení zeminy a suti na uložišti Borová
(ceny jsou včetně DPH)
Čistá hlína
Čistá suť
Kolečko
0,- Kč
20,- Kč
Dvoukolák
0,- Kč
40,- Kč
Přívěsný vozík, fréza (cca 0-2 m3)
50,- Kč
100,- Kč
Dvoukolka za traktor (2 – 4  m3)
150,- Kč
300,- Kč
Traktorová vlečka (4 - 7 m3)
400,- Kč
800,- Kč
Auto – menší (AVIA), trakt.vlečka (7- 10 m3)
600,- Kč
1 200,- Kč
Auto – větší (Tatra)     (10 a více  m3)
800,- Kč
1 600,- Kč
 

POPLATKY ZA PRONÁJEM KOLUMBÁRIÍ

Kolumbárium pro 5 uren na dobu 15 let 10 000,- Kč
 • prodloužení nájmu o dalších deset let 
2 000,- Kč
Kolumbárium pro 2 urny na dobu 15 let 6 000,- Kč
 • prodloužení nájmu o dalších deset let 
1 200,- Kč

V ceně pronájmu je nádobka na svíčku a květiny. Nájemce kolumbária na své náklady uhradí písmo na mramorové desce u předem stanoveného kameníka obcí Bolatice. 

 
Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na  POKLADNĚ  v provozní době OÚ Bolatice na  adrese:
 
Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 95/3, 747 23  Bolatice
přízemí, 1. chodba vpravo
tel.: +420 553 654 997
e-mail: pokladna@bolatice.cz