Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PLATBY A POPLATKY

Obec Bolatice dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: č.ú. 43-7019400217/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce, které jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky obce Bolatice č. 1/2012.

 

 

 VODNÉ A STOČNÉ

VODNÉ (občané i firmy)

20,- Kč s DPH 15% / m3

STOČNÉ (občané i firmy)

23,- Kč s DPH 15% / m3

Poplatek za odpady 150,- Kč / 1 osobu na 1 rok

Žetony za pevný domovní ODPAD

60,- Kč / 1 žeton (110 l)

Cena vodného a stočného je stanovena na základě projednání a schválení ZO ze dne 18. 4. 2016 bod usn. 52/16/u
 

 POPLATKY ZA PRONÁJEM

PRONÁJEM veřejného prostranství za účelem prodeje

20,- Kč / m2 / den

PRONÁJEM veřejného prostranství za účelem užívání pro kulturní a sportovní akce

10,- Kč / m2 / den

Detailně jsou poplatky za pronájem veřejného prostranství stanoveny v Obecně závazné vyhlášce obce Bolatice č. 1/2012
 

 POPLATKY ZA PSA

Poplatek za psa s čipem v rodinném domě

100,- Kč / rok
(za každého dalšího 200,- Kč / rok)

Poplatek za psa bez čipu v rodinném domě

300,- Kč / rok
(za každého dalšího 400,- Kč / rok)

Poplatek za psa s čipem v bytovém domě

200,- Kč / rok
(za každého dalšího 400,- Kč / rok)

Poplatek za psa bez čipu v bytovém domě

400,- Kč / rok
(za každého dalšího 600,- Kč / rok)

Poplatek za psa s čipem pro samostatně bydlícího důchodce

50,- Kč / rok
(za každého dalšího 200,- Kč / rok)

Poplatek za psa bez čipu pro samostatně bydlícího důchodce

250,- Kč / rok
(za každého dalšího 300,- Kč / rok)

 

 POPLATKY ZA INZERCI

Bolatický zpravodaj vychází každý sudý měsíc. Podklady do zpravodaje je nutné zaslat nejpozději do 10-tého dne sudého měsíce na e-mailovou adresu bolatice@bolatice.cz, přílohy pouze ve formátu doc, pdf, jpg, gif, txt, apod.
(ceny včetně DPH platné od 1.1.2014)

formát A7

181,50 Kč

formát A6

363,- Kč

formát A5

726,- Kč

formát A4

1 452,- Kč

formát A3

2 904,- Kč

Hlášení v místním rozhlase

60,- Kč včetně 21% DPH za 1 relaci

Poplatek za inzerci lze zaplatit v pokladně OÚ Bolatice nebo na vystavením faktury. Po  vydání zpravodaje zasíláme jeden výtisk zpravodaje.
 

 POPLATKY ZA KOPÍROVÁNÍ A TISK

KOPÍROVÁNÍ černobílé

 

  • A4 jednostranně

  • A4 oboustranně

  • A3 jednostranně 

  • A3 oboustranně 

3,- Kč/ks s 21% DPH

4,- Kč/ks s 21% DPH

4,- Kč/ks s 21% DPH

7,- Kč/ks s 21% DPH

KOPÍROVÁNÍ barevné

 

  • A4 jednostranně

  • A4 oboustranně

  • A3 jednostranně 

  • A3 oboustranně 

6,- Kč/ks s 21% DPH

8,- Kč/ks s 21% DPH

8,- Kč/ks s 21% DPH

13,- Kč/ks s 21% DPH

FAX na tuzemskou linku

12,- Kč s 21% DPH za 1  stranu A4,
18,- Kč s 21% DPH za 2 strany
(6,- Kč za každou další stranu)

FAX na zahraniční linku

20,- Kč s 21% DPH za 1 stranu A4,
30,- Kč s 21%DPH za 2 strany
(15,- Kč za každou další stranu)

 

 POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU

Ceník za uložení zeminy a suti na uložišti Borová
(ceny jsou včetně DPH)
Čistá hlína Čistá suť

Kolečko

0,- Kč

20,- Kč

Dvoukolák

0,- Kč

40,- Kč

Přívěsný vozík, fréza (cca 0-2 m3)

50,- Kč

100,- Kč

Dvoukolka za traktor (2 – 4  m3)

150,- Kč

300,- Kč

Traktorová vlečka (4 - 7 m3)

400,- Kč

800,- Kč

Auto – menší (AVIA), trakt.vlečka (7- 10 m3)

600,- Kč

1 200,- Kč

Auto – větší (Tatra)     (10 a více  m3)

800,- Kč

1 600,- Kč

 

Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti na  POKLADNĚ  v provozní době OÚ Bolatice na  adrese:

Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 95/3, 747 23  Bolatice
přízemí, 1. chodba vpravo
tel.: +420 553 654 997
e-mail: pokladna@bolatice.cz