Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZDRAVÁ OBEC BOLATICE

Logo projektu Zdravá obec Bolatice

Cílem Zdravého města je udržitelný rozvoj, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro zdraví a kvalitu života.

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů ve více než 30ti evropských zemích. Po roce 1989 se myšlenky projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR), která dnes zastřešuje desítky měst, menších obcí, kraje i mikroregionu.

Obec Bolatice je do Projektu Zdravé město zapojena od roku 2006.

Postup k vizi „Zdravého města“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu, neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů a veřejnosti.

KOMISE PRO MÍSTNÍ AGENDU 21

Organizační zázemí je zcela zásadní podmínkou úspěšnosti procesu MA21. Je ověřeno, že pro fungování systému MA21 je potřeba získat schopného koordinátora. Tento koordinátor zajišťuje propojování aktivit, spolupráci, zapojování dalších subjektů, školení cílových skupin a práci na plánech rozvoje za účasti veřejnosti. Pokud není organizační zázemí umístěno přímo ve struktuře místní správy, musí s ní být oficiálně propojeno, protože jinak není možné prosazovat nutná opatření. Politické zastřešení musí vycházet z rozhodnutí zastupitelstva, které určí jednoho svého člena jako politika zodpovědného za proces MA21 a ustanoví k tomu příslušnou komisi.

Obec Bolatice dne 27. prosince 2006 schválila politikem a koordinátorem projektu Zdravé obec Bolatice starostu obce Mgr. Herberta PaveruKoordinátorem projektu Zdravé obce Bolatice byl dne 23. 6. 2014 schválen Ing. Radim Herudek.

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (MA21) i pracovní skupiny jsou důležitými partnery koordinátora i politika PZM a MA21. 

Komise pro místní Agendu 21 byla vytvořena v roce 2007 a pracuje nyní ve složení:
  • Mgr. Herbert Pavera
  • Martin Bortlík
  • Ing. Radim Herudek
  • Bc. Kristína Adamcová
  • Ing. Pavel Bezděk
  • Pavel Koch
V současné době jsme v dlouhodobém procesu budování důvěry a spolupráce mezi místní správou a občany obce. MA 21 je procesem partnerství. Při  přípravě a realizaci místních aktivit je důležitá spolupráce místní samosprávy s  místními organizacemi a veřejností v co nejvyšší míře.
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Herbert Pavera
Politik projektu Zdravé obce Bolatice a projektu MA 21
E-mail: starosta@bolatice.cz 
tel. +420 553 654 990
 
Ing. Radim Herudek
Koordinátor projektu Zdravé obce Bolatice a projektu MA 21
E-mail: herudek@bolatice.cz 
tel. +420 553 654 995
 
Kampaně NSZM pořádané v obci Bolatice
Den Země
(duben)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
Den bez tabáku
(květen)
            2014 2013 2012 2011        
Dny bez úrazu
(červen)
              2013 2012 2011        
ETM
(září)
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
Dny zdraví
(říjen)
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
 

KE STAŽENÍ:

ikona pdf Místní Agenda 21 - Plán zlepšování na rok 2020

ikona pdf Místní Agenda 21 - Komise pro naplňování MA21 v obci Bolatice