Obsah

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

KVALITA ŽIVOTA V OBCI 2017

Vážení spoluobčané,
opět po dvou letech vám předkládáme Dotazník, kterým získáváme zpětnou vazbu na různé etapy a kroky v životě obce, ke kterým zastupitelstvo obce i za vašeho přispění přistoupilo. A protože chceme i v příštích letech reagovat na vaše požadavky a směřovat rozvoj obce co nejvíce podle vašich představ, budeme velmi rádi, pokud Dotazník vyplníte a odevzdáte na níže uvedených sběrných místech.

V první otázce chceme také ověřit váš názor na 10 největších problémů obce, které vyjmenovali občané na Veřejném fóru 10. 5. 2017. Dotazník je anonymní, je možné si jej stáhnout z internetových stránek www.bolatice.cz a pak jej vyplněný odeslat na e-mail bolatice@bolatice.cz nebo vytisknout a odevzdat na jednom ze sběrných míst.

Vyplněné dotazníky můžete odevzdat v termínu do 31. 8. 2017 na těchto sběrných místech:

  • Obecní úřad Bolatice (ul. Hlučínská)
  • Prodejna Tempo – TUTY Bolatice (ul. Hlučínská)
  • Prodejna Malhvo Bolatice (ul. Svobody)
  • Prodejna Tempo – TUTY Borová (ul. Bělská)
  • Minimarket Petr + Lenka Borová (ul. Hlavní)

 

DOCDOTAZNÍK 2017


 

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ OBCE BOLATICE 
V PŘEDCHOZÍCH LETECH

Dotazníkové šetření k ověření problémů Veřejného fóra 2016:

 

Dotazníkové šetření v roce 2015:

PDF Vyhodnocení dotazníku 2015
 PDFDotazník kvality života 2015

Dotazníkové šetření k ověření problémů Veřejného fóra 2014:

PDF Dotazník 10P VF 2014
PDF Vyhodnocení dotazníku 2014

Dotazníkové šetření v roce 2013:

ikona pdf Dotazník kvality života 2013
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2013

Dotazníkové šetření k ověření problémů Veřejného fóra 2012:

ikona pdf Dotazník 10P VF 2012 
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2012

Dotazníkové šetření v roce 2011:

ikona pdf Dotazník kvality života 2011 
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2011

Dotazníkové šetření k ověření problémů Veřejného fóra 2009:

ikona pdf Dotazník 10P VF 2009
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2010

Dotazníkové šetření v roce 2009:

ikona pdf Dotazník kvality života 2009 
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2009

Dotazníkové šetření v roce 2007:

ikona pdf Dotazník kvality života 2007
ikona pdf Vyhodnocení dotazníku 2007