Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011tisková zpráva - již pátým rokem proběhla v Bolaticích celostátní kampaň Evropský týden mobility (ETM)

10. 10. 2011 Zobrazit více

Dny zdraví 2011

Dny zdraví 2011Den zdraví, beseda a pochod za zdravím

26. 9. 2011 Zobrazit více

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011Alternativní doprava

5. 9. 2011 Zobrazit více

Dny bez úrazů v Bolaticích v roce 2011

Dny bez úrazů v Bolaticích v roce 2011brožura vydaná u příležitosti Dne bez úrazu v  Bolaticích v roce 2011

14. 6. 2011 Zobrazit více

Den bez tabáku v Bolaticích v roce 2011

Den bez tabáku v Bolaticích v roce 2011brožura vydaná k mezinárodnímu Dni bez tabáku a vyhodnocení dotazníku

6. 6. 2011 Zobrazit více

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2011

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2011Tisková práva - proběhlo v Bolaticích dne 4. května 2011 v 18:00 hod. v sále Kulturního domu Bolatice

16. 5. 2011 Zobrazit více

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolaticeprojekt financovaný z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR

18. 1. 2011 Zobrazit více

Dny zdraví v Bolaticích proběhly za střídavého zájmu občanů!

Dny zdraví v Bolaticích proběhly za střídavého zájmu občanů!Tisková zpráva z kampaně Dnů zdraví v Bolaticích v roce 2010

21. 10. 2010 Zobrazit více

Evropský týden mobility – Den bez aut se opět vydařil!

Evropský týden mobility – Den bez aut se opět vydařil!Tisková zpráva z kampaně ETM v Bolaticích v roce 2010

Evropský týden mobility – Den bez aut se opět vydařil!

 

 
V polovině září začíná celostátní kampaň k Evropskému týdnu mobility (ETM) a Dni bez aut. Kampaň se koná pod patronací Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Národní sítě zdravých měst.
 
 

V naší obci se tato kampaň uskutečnila již počtvrté!

 
ETM je kampaní, v rámci které se konají aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí, na zlepšení zdraví, které má upozornit občany na pravidelný pohyb, na omezení užívání aut, na ochranu přírody, atd. a to vše nejde získat či splnit bez aktivity občanů. I proto bylo letošní heslo celé kampaně:       
 

„Prodluž si život, buď aktivní!“.

 
V rámci kampaně ETM připravila obce ve spolupráci s dalšími subjekty (ZŠ a MŠ, hasiči, TS Bolatice) několik aktivit.
Žáci 4. tříd se učili jezdit na kole přes překážky a přes křižovatky, rovněž se učili základním pravidlům silničního provozu.
Žáci 5. tříd na mapě obce vytipovali místa, které jsou při jejich cestě do školy nebezpečná a navrhli některé úpravy v obci.
Žáci 7. tříd besedovali se starostou obce o životním prostředí, o čistotě ovzduší a vod v obci, o významu třídění domovního odpadu a každý z nich obdržel letáček o aktivitách i potřebách obce v oblasti životního prostředí.
 
V úterý 21. září se uskutečnil ve spolupráci se ZŠ a MŠ a místními hasiči Den bez aut. Tradičně se při něm koná malování na asfalt, kterého se účastní  okolo 150 malých dětí a ještě více rodičů, závody na koloběžkách a in-line bruslích, kterých se letos zúčastnilo asi 100 dětí!
Místní hasiči uzavřeli část ulice Školní, na které se závody i za velké divácké podpory z řad rodičů, konaly.
 
16. a 19. září uspořádali turisté tradiční vyjížďky na kole, které se účastní 10 – 20 cyklistů.
 
V rámci ETM se měl uskutečnit i sběr starého papíru, který byl z důvodu připravovaných oslav 50. výročí od otevření nové školy a návštěvy dětí z družebních škol, přeložen na začátek října. Děti, učitelé, zaměstnanci a rodiče nasbírali celkem 9,16 t starého papíru. Je to méně než loni, ale je to také zapříčiněno vyšší výkupní cenou starého papíru.
 
Také tradiční Den otevřených dveří na ČOV v Bolaticích se uskutečnil až 20. září a možnost seznámit se s fungováním čistírny odpadních vod využilo cca 20 občanů. ČOV navštěvují také žáci školy v rámci výuky o životním prostředí.
 
Obec Bolatice se také zavázala u příležitosti ETM vybudovat co nejvíce bezbariérových přístupů na chodníky a nasvětlit přechody pro obce. Všechny přechody jsou v obci nasvětleny a v letošním roce bylo vybudováno okolo 25 snížených nájezdů na chodníky.
 
Protože kampaně ETM i Dny zdraví jsou u občanů oblíbené, je velká pravděpodobnost, že se uskuteční i v příštím roce!
 
 
 

 


11. 10. 2010 Zobrazit méně

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2010

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2010Tisková práva - proběhlo v místní části Borová dne 19. května 2010 v 18:00 hod. v sále Hasičské zbrojnice Borová

24. 5. 2010 Zobrazit více

Stránka