Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 2. 5. 2018

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 2. 5. 2018Ve středu 2. května 2018 se uskutečnilo již jedenácté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.

4. 5. 2018 Zobrazit více

Veřejné fórum 2018

Veřejné fórum 2018hledání 10 největších problémů roku 2018

13. 4. 2018 Zobrazit více

Den Země 2018

Den Země 2018Pomáháme přírodě

2. 4. 2018 Zobrazit více

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 10. 5. 2017

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 10. 5. 2017Ve středu 10. května 2017 se od 18:00 hod. uskutečnilo již desáté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE
10. května 2017 v 18:00 hod.
v Kulturním domě Bolatice

Tisková zpráva

Ve středu 10. května 2017 se od 18:00 hod. uskutečnilo již desáté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.

Setkání zástupců obce s veřejností za účasti představitelů Národní sítě zdravých měst, které má za hlavní náplň hledání největších problémů v obci, si našlo své místo v kalendáři aktivit Bolatických. Letošního Veřejného fóra se účastnilo celkem 53 občanů z Bolatic i Borové, všechny přítomné přivítal starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém úvodním slově seznámil přítomné s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného fóra z roku 2015 v Bolaticích a z roku 2016 v Borové, porovnal je s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně nachází jeho řešení.

Za Národní síť zdravých měst se letošního fóra zúčastnil předseda NSZM Mgr. Petr Hermann z Litoměřic a paní Ing. Dana Diváková z Ostravy, která krátkou prezentací seznámila přítomné s novinkami z NSZM, ale také s postupem práce při hledání problémů.

Pro práci byly vytvořeny 4 základní pracovní skupiny:

 • Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
 • Infrastruktura / Životní prostředí
 • Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
 • Stůl mladých

 

Členové každé pracovní skupiny navrhli pod vedením vedoucího nejdůležitější problémy své oblasti, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem života v obci. Během práce v těchto skupinách pak bylo nominováno 13 problémů ze všech oblastí života v obci. Všech 13 problémů pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý účastník mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit problémy, které on sám považuje za nejpalčivější.

Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následujících 
10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2017:
(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)

 1. Dokončení polních cest do Bohuslavic a do Dolního Benešova
 2. Vyřešení dopravní situace na ul. Slunečná a na ul. Luční
 3. Schází pravidelný provoz kina
 4. Bolatice by se měly stát „Chytrou obcí“
 5. Řešení galerie a prostoru pro realizaci mladých umělců
 6. Areál bývalého JZD řešit jako místo podnikání a zeleně
 7. Schází domov pro seniory
 8. Řešit celkovou bezpečnost silničního provozu
 9. Chybí seniortaxi
 10. Schází celkový přehled volnočasových aktivit

 

Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2017 bude ověřeno dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a výsledky budou následně předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice k projednání.

Kontakt:

koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel: +420 553 654 995
herudek@bolatice.cz
www.bolatice.cz/zdravaobec

 


21. 6. 2017 Zobrazit méně

Veřejné forum obce Bolatice 2017

Veřejné forum obce Bolatice 2017Pokud se zajímáte o rozvoj obce a chcete se s námi podělit o názory, přijďte diskutovat o Vašich problémech a námětech!

21. 4. 2017 Zobrazit více

Den Země 2017

Den Země 2017pojďme si i letos kolem sebe uklidit a trochu pomoci přírodě

19. 4. 2017 Zobrazit více

Evropský týden mobility

Evropský týden mobilityaktivity připravované v rámci mezinárodní kampaně ETM

25. 8. 2016 Zobrazit více

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 18.5.2016

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 18.5.2016Ve středu 18. května 2016 od 17:00 hod. se uskutečnilo již deváté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice. V letošním roce se Veřejné fórum konalo v sále Hostince U Kozla v místní části Borové

25. 5. 2016 Zobrazit více

Dny zdraví 2015

Dny zdraví 2015mezinárodní kampaň NSZM ČR

7. 9. 2015 Zobrazit více

Evropský týden mobility 2015

Evropský týden mobility 2015Program aktivit pořádaných v rámci ETM v roce 2015 v Bolaticích

28. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka