Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011tisková zpráva - již pátým rokem proběhla v Bolaticích celostátní kampaň Evropský týden mobility (ETM)

10. 10. 2011 Zobrazit více

Dny zdraví 2011

Dny zdraví 2011Den zdraví, beseda a pochod za zdravím

26. 9. 2011 Zobrazit více

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011Alternativní doprava

5. 9. 2011 Zobrazit více

Dny bez úrazů v Bolaticích v roce 2011

Dny bez úrazů v Bolaticích v roce 2011brožura vydaná u příležitosti Dne bez úrazu v  Bolaticích v roce 2011

14. 6. 2011 Zobrazit více

Den bez tabáku v Bolaticích v roce 2011

Den bez tabáku v Bolaticích v roce 2011brožura vydaná k mezinárodnímu Dni bez tabáku a vyhodnocení dotazníku

6. 6. 2011 Zobrazit více

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2011

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2011Tisková práva - proběhlo v Bolaticích dne 4. května 2011 v 18:00 hod. v sále Kulturního domu Bolatice

16. 5. 2011 Zobrazit více

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolaticeprojekt financovaný z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice

 

 

Cílem projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice je formou realizace plánovaných aktivit dále rozvíjet a zkvalitnit fungování principů místní Agendy 21 v obci Bolatice, zkvalitnit aktivity komunitních kampaní, zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi občany a samosprávou při rozvoji obce, zapojit více cílových skupin do přípravy i následné realizace rozvojových aktivit a celkově tak zlepšit kvalitu života v obci Bolatice.
 
Druhotným cílem je zlepšení informovanosti veřejnosti o principech udržitelného rozvoje a Místní agendy 21.

 

Projekt Revolving

 

Prostředkem k dosažení tohoto budoucího stavu je tento projekt, který je koncipován jako soubor několika aktivit rozvoje spolupráce mezi veřejností a obcí jak ve fázích přípravy a návrhů, tak také ve fázi spoluúčasti na konečné realizaci.
 
Aktivity podporující tuto snahu jsou plánovány na období od ledna 2011 do prosince roku 2012 a jsou sdruženy do 4 pilířů projektu, které reprezentující konkrétní související aktivity projektu:
 
1.    Společné plánovací akce s veřejností
V současné době probíhá v obci několik setkání s veřejností, vyplývající vždy z dané konkrétní potřeby řešení určitého problému. Cílem projektu je tyto setkávání rozšířit o další plánovací aktivity s veřejností, pomocí kterých by byla zajištěna pravidelnost setkávání a plánování např. s určitou cílovou skupinou (senioři, mládež, podnikatelé) nebo které by řešily určité problémy dlouhodobě (zeleň, volný čas, apod.).
 
2.    Komunitní kampaně
Obec Bolatice se v současné době ročně účastní již 3 kampaní (Den Země, Dny zdraví a ETM), realizací projektu bychom však chtěli rozšířit celkový počet kampaní na 5 o nové kampaně Den bez tabáku a Den bez úrazu.
 
3.    Kulturní, historické a rozvojové dokumenty
Obec Bolatice se snaží každoročně veřejnosti poskytnout informace k dané problematice nebo významné události, popř. aktualizovat strategické a rozvojové dokumenty. Aktivity toho pilíře projektu přispějí k rozšíření informací poskytovaných jak cílovým skupinám, tak samotné veřejné správě.
 
4.    Propagace, prezentace a zpětná vazba
Aktivity tohoto pilíře přispějí k propagaci jak samotného projektu, tak základních principů Místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Přínosem aktivit tohoto pilíře bude rovněž zavedení a sledování indikátoru dle metodiky MA21. Součástí aktivit je i Grantový program, který je již s úspěchem realizován v obci od roku 2008, ovšem přetrvání je pro celý projekt důležité z hlediska motivace a zapojení cílových skupin projektu (náklady spojené s grantovým programem jsou v rámci projektu hrazeny z vlastních zdrojů).
 
 
Logo MŽP
 
Projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice je financován z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí

 


18. 1. 2011 Zobrazit méně

Dny zdraví v Bolaticích proběhly za střídavého zájmu občanů!

Dny zdraví v Bolaticích proběhly za střídavého zájmu občanů!Tisková zpráva z kampaně Dnů zdraví v Bolaticích v roce 2010

21. 10. 2010 Zobrazit více

Evropský týden mobility – Den bez aut se opět vydařil!

Evropský týden mobility – Den bez aut se opět vydařil!Tisková zpráva z kampaně ETM v Bolaticích v roce 2010

11. 10. 2010 Zobrazit více

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2010

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2010Tisková práva - proběhlo v místní části Borová dne 19. května 2010 v 18:00 hod. v sále Hasičské zbrojnice Borová

24. 5. 2010 Zobrazit více

Stránka