Obsah

Stránka

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2012

Veřejné fórum zdravé obce Bolatice 2012Tisková práva - Veřejné fórum obce Bolatice 2012 proběhlo v Bolaticích dne 16. května 2012 v 17:00 hod. v sále restaurace U KOZLA v Borové

17. 5. 2012 Zobrazit více

Plán zeleně obce Bolatice

Plán zeleně obce BolaticeTento dokument byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí ČR

14. 5. 2012 Zobrazit více

Den Země 2012 - Tisková zpráva

Den Země 2012 - Tisková zprávaTisková zpráva z aktivit pořádaných v rámci kampaně Den Země v obci Bolatice od 17. do 25. dubna 2012

DEN ZEMĚ

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na Den Zemì v Bolaticích se vysadily stovky stromů
a nasbíralo se na 16 tun starého papíru


Den Země je v Bolaticích slaven koncem dubna skutečnou prací! Stovky dětí i dospělých uklízejí odpadky z příkopů, polních cest, z lesů i v samotné obci. A ke Dni Země patří nejen úklid přírody, ale také čištění studánek a výsadba stromků.

Letos se jich vysadilo v obci okolo 1500 ks! 600 stromů zasadili občané na březích velkého suchého poldru u lesa, okolo 200 stromků se vysadilo na staré skládce v Borové, kde se postupně buduje lesopark, 100 stromků se dosadilo v areálu bývalé skládky v Borové a na 450 stromů vysadili myslivci v Křeménkách.

„Dnem Země" v Bolaticích byl sice čtvrtek 26. 4., ale již od 17. dubna probíhaly v obci různé akce a brigády. Žáci ZŠ a MŠ ve dnech 17. -18. dubna sbírali starý papír (celkem se nasbíralo 16,5 tun) a po celý rok sbírali alobal a hliník (nasbíránol5 kg). Ve čtvrtek 19.4. pořádala obec Bolatice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bolatice a VŠB - TU Ostrava akci Jak správně topit a čím topit, ve středu 25. 4. se konala v sále KD beseda se zástupci Českého hydrometeorologického ústavu o kvalitě ovzduší v obci a jak zlepšit ovzduší v Bolaticích a v druhé půlce dubna pořádali členové bolatických spolků a organizací brigády na úklid odpadků. Odměnou všem brigádníkům pak bylo tradiční setkánív areálu hřiště FK, kde si účastníci brigád mohli opéct párek, vyřádit se na připravených atrakcích, zazpívat i zatančit si, zkrátka dobře se pobavit.

Obec Bolatice děkuje všem obětavým občanům, kteří přišli na oficiální brigády či v rámci Dne Země uklízeli okolí svého domu, za pomoc při zvelebování obce a okolní krajiny, děkuje všem spolkům a organizacím za podporu této kampaně a také všem firmám za finanční či materiální podporu této akce.

Mgr. Herbert Pavera


 

Den Země - přehled aktivit 2012

Den Země - ukázky spalování 19.4.2012

Den Země - beseda 25.4.2012

 

Den Země - 26.4.2012

 


12. 4. 2012 Zobrazit méně

Koncepce bezpečnosti obce Bolatice

Koncepce bezpečnosti obce BolaticeKoncepce bezpečnosti analyzuje veškerá možná bezpečnostní rizika v obci - přírodní živly, požáry, dopravní nehody, rušení veřejného pořádku atd.

18. 12. 2011 Zobrazit více

Dobrá praxe - Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice

Dobrá praxe - Zlepšení kvality projektu MA21 v obci BolaticePrezentace Dobré praxe k projektu "Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice"

15. 12. 2011 Zobrazit více

Výstava historických fotografií Bolatic

Výstava historických fotografií Bolaticvýstava pořádaná v termínu 4. a 11. prosince 2011 v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí

25. 11. 2011 Zobrazit více

Dny zdraví 2011

Dny zdraví 2011tisková zpráva - Aktivity ke kampani Dnů zdraví přilákaly spoustu občanů

24. 10. 2011 Zobrazit více

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011tisková zpráva - již pátým rokem proběhla v Bolaticích celostátní kampaň Evropský týden mobility (ETM)

10. 10. 2011 Zobrazit více

Dny zdraví 2011

Dny zdraví 2011Den zdraví, beseda a pochod za zdravím

26. 9. 2011 Zobrazit více

Evropský týden mobility 2011

Evropský týden mobility 2011Alternativní doprava

5. 9. 2011 Zobrazit více

Stránka