Obsah

Rada klubu seniorů Bolatice

 

Rada Klubu seniorů rok 2018 – 2019
Předseda: Peterková Lydie
Místopředseda:  Uvarová Helena
Členové: Ratajová Magda, Hanzlíková Ludmila, Laborová Alžběta, Kurková Edit, Plevová Anna, zástup Drahomíra Ondrová
 
Rada Klubu seniorů rok 2018 – 2019
Předseda: Ratajová Magda
Členové: Peterková Lydie, Hanzlíková Ludmila, Uvarová Ludmila, Laborová Alžběta, Kurková Edit, Plevová Anna, zástup Drahomíra Ondrová
 

 

Výbor Klubu seniorů rok 2013 – 2018
Předseda: Šoltysová Marie
Místopředseda: Kupka Karel
Členové: Blahetková Zuzana, Pašková Marie, Potomáková Růžena, Dembková Terezie
 
Výbor Klubu seniorů rok 2002 – 2013
Předseda: Lucie Teuerová
Členové: Řehořová Růžena, Blahetková Zuzana, Návratová Lucie, Kupková Augusta, Šoltysová Marie