Obsah

Seznam členů Klubu sniorů Bolatice

 

Blahetková Zuzana
Balarinová Brigita
Bočková Anežka
Carbolová Věra
Dembková  Hana
Dembková Helena
Dembková Tereza
Dohnalová Anna
Dornová Hedvika
Faltýnková Helena
Fialová Marie
Fojtíková Zdeňka
Fusová Eldelfrída 
Hanská Irena
Hanzlíková  Ludmila
Herudková Erika
Hluchníková Edeltrauda
Hluchníková Marketa
Holanová Adéla 
Horbalová  Anna
Kellerová Charlotta
Kocurová Božena
Kozlová Anna
Kramářová Dana
Kretková Hedvika
Kučerová Zdena 
Kupková Augusta
Kupková Marta
Kurková Edita
Laborová  Alžběta
Lišková Hana
Michalíková Kristina 
Moravec Karel
Moravcová Edita
Návratová  Irena
Návratová Růžena
Ondrová Drahomíra
Papežíková Marie
Pašková Marie
Peterková Lydie
Plevová Anna
Potomáková Růžena 
Ratajová Magda
Ratajová Marie
Ruská Monika 
Řehánek Mirek
Řehánková Anna
Řehánková Kristina
Řehořová Miluška
Řehořová Růžena 
Slivka Alois
Slivková Anna
Slivková Annamarie
Solichová  Jutta
Stejskalvá Věra
Stočková Ivana
Šefčíková Anna
Šimečková Věra
Šoltysová Alena
Šoltysová Marie
Štefková Dana
Šulíková Helena
Teuer Dominik 
Teuerová Hedvika
Dudová Edelfrída
Uvarová Helena
Vavroš Miroslav
Vavrošová Marie 
Vehovská Jarmila
Vitásek František
Vitásková Zdeňka
Vránová Eliška
Vránová Trudka