Obsah

Seznam členů Klubu sniorů Bolatice

Blahetková Zuzana
Hluchníková Marketa
Řehořová Růžena 
Herudková Erika
Solichová  Jutta
Kupková Marta
Kupková Augusta
Dudová Edelfrída
Teuer Dominik 
Bočková Anežka
Slivková Annamarie
Slivková Anna
Fusová Eldelfrída 
Kellerová Charlotta
Carbolová Věra
Vránová Eliška
Kocurová Božena
Šimečková Věra
Řehánek Mirek
Vránová Trudka
Ruská Monika 
Stejskalvá Věra
Fojtíková Zdeňka
Ratajová Marie
Teuerová Hedvika
Šulíková Helena
Kozlová Anna
Šoltysová Marie
Balarinová Brigita
Návratová Růžena
Lišková Hana
Kretková Hedvika
Šefčíková Anna
Hanzlíková  Ludmila
Dembková Tereza
Dornová Hedvika
Pašková Marie
Uvarová Helena
Potomáková Růžena 
Šoltysová Alena
Ratajová Magda
Návratová  Irena
Papežíková Marie
Moravec Karel
Vitásková Zdeňka
Dohnalová Anna
Řehánková Anna
Vehovská Jarmila
Vavroš Miroslav
Moravcová Edita
Slivka Alois
Plevová Anna
Peterková Lydie
Hanská Irena
Řehánek Josef
Ondrová Drahomíra
Kurková Edita
Horbalová  Anna
Kučerová Zdena 
Štefková Dana
Dembková  Hana
Stočková Ivana
Laborová  Alžběta
Fialová Marie
Řehořová Miluška
Michalíková Kristina 
Dembková Helena
Paličková Lydie
Haferová Anička
Barčová Zdena
Faltýnková Helena
Bujochová Anna 
Vavrošová Marie