Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj leden - únor 2021 1

Bolatický zpravodaj leden - únor 2021

Datum: 26. 2. 2021

Z obsahu: volby 2021, tříkrálová sbírka, informační brožura, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2020 1

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2020

Datum: 18. 12. 2020

Z obsahu: Vánoční přání, rozpočet obce 2021, DSS sv. Kateřiny, náměstí, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj září - říjen 2020 1

Bolatický zpravodaj září - říjen 2020

Datum: 30. 10. 2020

Z obsahu: COVID-19, Kobzolfest, výsledky voleb, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2020 1

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2020

Datum: 28. 8. 2020

Z obsahu: slavnostní otevření hřiště, volby, bleskové povodně, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj květen - červen 2020 1

Bolatický zpravodaj květen - červen 2020

Datum: 30. 6. 2020

Z obsahu: slavnostní otevření hřiště, pitná voda, sportovně-relaxační areál Borová, jak třídit odpad, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj březen - duben 2020 1

Bolatický zpravodaj březen - duben 2020

Datum: 30. 4. 2020

Z obsahu: protikoronavirová opatření v obci, nové náměstí, masopust, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj leden - únor 2020 2

Bolatický zpravodaj leden - únor 2020

Datum: 28. 2. 2020

Z obsahu: obecní ples, 100. výročí Hlučínska, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2019 1

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2019

Datum: 20. 12. 2019

Z obsahu: Vánoční a novoroční přání, tříkrálová sbírka, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj září - říjen 2019 1

Bolatický zpravodaj září - říjen 2019

Datum: 1. 11. 2019

Z obsahu: Evropský týden mobility, Dny zdraví, obecní stavby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2019 1

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2019

Datum: 31. 8. 2019

Z obsahu: Dožínky, obecní stavby, provoz ČOV, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj květen - červen 2019 1

Bolatický zpravodaj květen - červen 2019

Datum: 28. 6. 2019

Z obsahu: Stavění a kácení Májky, výsledky voleb, paliativní péče, zero waste, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj březen - duben 2019 1

Bolatický zpravodaj březen - duben 2019

Datum: 30. 4. 2019

Z obsahu: Archeologická expozice ve skanzenu, August Šoltis - 50 let od úmrtí, volby do EP, znečištění ovzduší, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj leden - únor 2019 2

Bolatický zpravodaj leden - únor 2019

Datum: 1. 3. 2019

Z obsahu: Parkování na ulici, nakládání s odpady, úspěchy občanů, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2018 1

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2018

Datum: 21. 12. 2018

Z obsahu: rozpočet 2019, vyhodnocení dotazníkového šetření, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj září - říjen 2018 1

Bolatický zpravodaj září - říjen 2018

Datum: 31. 10. 2018

Z obsahu: Strom svobody, ETM, Dny zdraví, výsledky voleb, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2018 1

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2018

Datum: 7. 9. 2018

Z obsahu: Dožínky, informace o volbách, kolumbárium, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj květen - červen 2018 1

Bolatický zpravodaj květen - červen 2018

Datum: 2. 7. 2018

​​​​​​​Z obsahu: kácení máje, výroční zpráva starosty obce, vesnice roku, veřejné forum, volby, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací..

Bolatický zpravodaj březen - duben 2018 1

Bolatický zpravodaj březen - duben 2018

Datum: 4. 5. 2018

Z obsahu: Bolatická 20, BOlatická 30, Krajinářská studie, Den Země, obecní stavby a investice, zadlužení občanů, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj leden - únor 2018 1

Bolatický zpravodaj leden - únor 2018

Datum: 2. 3. 2018

Z obsahu: Zimní údržba silnic, krajinářská studie, mobilní rozhlas, výsledky volby prezidenta, , obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2017 1

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2017

Datum: 22. 12. 2017

Z obsahu: Podzimní škola seniorů, vyhodnocení dotazníků, volba prezidenta 2018, rozpočet obce 2018, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj září - říjen 2017 1

Bolatický zpravodaj září - říjen 2017

Datum: 27. 10. 2017

Z obsahu: Dny zdraví, Podzimní škola seniorů, výsledky voleb 2017, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2017 1

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2017

Datum: 4. 9. 2017

Z obsahu: Dožínky, Výroční zpráva obce, Volby do PS, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj květen - červen 2017 1

Bolatický zpravodaj květen - červen 2017

Datum: 30. 6. 2017

Z obsahu: Setkání s občany Borové, veřejné fórum, výroční zpráva obce, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj březen - duben 2017 2

Bolatický zpravodaj březen - duben 2017

Datum: 2. 5. 2017

Z obsahu: Vítání jara, černé skládky, rekonstrukce vodojemu, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj leden - únor 2017 2

Bolatický zpravodaj leden - únor 2017

Datum: 3. 3. 2017

Z obsahu: Obecní ples, nová obytná zóna, výsledky tříkrálové sbírky, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2016 2

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2016

Datum: 22. 12. 2016

Z obsahu: Tříkrálová sbírka, Drakiáda, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj zaří - říjen 2016

Datum: 31. 10. 2016

Z obsahu: Výsledky voleb do krajských zastupitelstev, Oslavy výročí SOH, ETM, Dny zdraví, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2016

Datum: 5. 9. 2016

Z obsahu: Borovské hry, Dožínky, Volby do krajských zastupitelstev, Výroční zpráva starosty obce, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2016

Datum: 30. 6. 2016

Z obsahu: Veřejné fórum, dotazník 10P, Den dětí, Lanex na rozcestí, Stavební úřad a nepovolené stavby, 15 let spolupráce Bolatic a Linum, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2016

Datum: 29. 4. 2016

Z obsahu: Centrum obce, Den Země, Ukliďme Česko, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2016

Datum: 26. 2. 2016

Z obsahu: Oslavy výročí 765. let obce Bolatice, informace ke kompostárně, hospodaření obce 2015, vyhodnocení dotazníků 2015, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2015

Datum: 18. 12. 2015

Z obsahu: Výročí 765. let obce Bolatice, rozpočet obce na rok 2016, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2015

Datum: 28. 10. 2015

Z obsahu: Kobzolfest, Oslavy 765. let obce, rekonstrukce knihovny, ETM, Dny zdraví, dotazníkové šetření, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2015

Datum: 1. 9. 2015

Z obsahu: Dožínky, návštěvy v Linum a v Doľanech, výroční zpráva obce, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2015

Datum: 30. 6. 2015

Z obsahu: Kácení Máje, nedostatek vody, návštěva z Linum, Veřejné fórum, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2015

Datum: 6. 5. 2015

Z obsahu: Vítání jara, Den Země, vítání občánků, Stevens Bolatická třicítka, Bolatická 20, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2015

Datum: 26. 2. 2015

Z obsahu: Masopust, tříkrálová sbírka, obecní ples, ples Hlučínska, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2014

Datum: 17. 12. 2014

Z obsahu: nové Zastupitelstvo, Rada a komise v obci, 4. kolo E-aukce, topení a revize kotlů, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2014

Datum: 31. 10. 2014

Z obsahu: Výsledky komunálních voleb, Otevření Ekologického hřiště, rekonstrukce starého hřbitova, ETM, Dny zdraví, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2014

Datum: 29. 8. 2014

Z obsahu: Hodnotící zprávy o činnosti komisí a výborů, Volby, Dožínky, Ekologické hřiště Bolatice, nové služby v obci, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2014

Datum: 30. 6. 2014

Z obsahu: Rekonstrukce náměstí Borová, likvidace starého hřbitova, , obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, Den dětí, Ekologické hřiště Bolatice a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2014

Datum: 2. 5. 2014

Z obsahu: Volby do Evropského parlamentu, Obecní ples, Den Země v Bolaticích, Sběr papíru, Noc s Andersenem, Bezbečnostní situace v obci, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2014

Datum: 25. 2. 2014

Z obsahu: Obecní ples, Tříkrálová sbírka, nové kamery v obci, zrušení starého hřbitova, zákaz provozu výherních automatů, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2013

Datum: 17. 12. 2013

Z obsahu: Vánoční a novoroční přání, kamerový systém v obci, rozpočet obce 2014, nabídka pozemků k prodeji, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2013

Datum: 31. 10. 2013

Z obsahu: Výroční zpráva starosty za rok 2012, Výsledky e-aukce, výsledky dotazníkového šetření, okresní Dožínky, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2013

Datum: 28. 8. 2013

Z obsahu: E-aukce, výsledky dotazníkového šetření, okresní Dožínky, Letní kulturní večer, návštěvy ze Slaného a z Linum, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2013

Datum: 25. 6. 2013

Z obsahu: Oslavy 40 let výročí otevření koupaliště, Den dětí, nová expozice skanzenu, FVE na obecních budovách, prodej pozemků pro stavbu RD, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2013

Datum: 2. 5. 2013

Z obsahu: Vítání Jara, Veřejné fórum obce Bolatice (10P 2013), Den Země, Bolatická třicítka, Bolatická dvacítka, prodej pozemků pro RD, centrum Bolatic, centrum Borová, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2013

Datum: 27. 2. 2013

Z obsahu: 10 problémů roku 2012, Grantový program, Volba prezidenta ČR, Propagace SOH, volba prezidenta ČR, Studie centra obce, Plán aktivit MA21, změny stavebního zákona, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2012

Datum: 18. 12. 2012

Z obsahu: Tříkrálová sbírka, náměstí Borová, Propagace SOH, volba prezidenta ČR, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2012

Datum: 1. 11. 2012

Z obsahu: Výsledky voleb, Zlepšení kvality projektu MA21, Nový dokumentární film o Bolaticích, Nové propagační materiály Hlučínska a polských gmin, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Cesta pná pohádek, Kobzolfest, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2012

Datum: 28. 8. 2012

Z obsahu: Bolatické Dožínky, Vyhodnocení dotazníku 10P 2012, JugendCamp, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2012

Datum: 27. 6. 2012

Z obsahu: Stavění Májky, Pošli to dál, Veřejné fórum, Den bez tabáku, Setkání generací, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2012

Datum: 4. 5. 2012

Z obsahu: centrum obce, spolupráce s městem Slaný, Den Země, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2012

Datum: 2. 3. 2012

Z obsahu: Tříkrálová sbírka, znečištění ovzduší, masopust, bezpečnostní situace v obci, projekt MA21, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2011

Datum: 20. 12. 2011

Z obsahu: Bolatice nejlepší v třídění odpadů, Dobrá praxe, Nový územní plán obce, Znečištění ovzduší, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2011

Datum: 31. 10. 2011

Z obsahu: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Drakiáda, Jak na bioodpad, Návštěva ve Slaném, Slavnostní otevření ZŠ, Knihovna roku, dobové fotografie, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2011

Datum: 6. 9. 2011

Z obsahu: Obnovení přátelství s městem Slaný, nová třída MŠ, projekt MA21, rekonstrukce ZŠ, přívalové deště a hrázi v obci, dobové fotografie, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací..

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2011

Datum: 29. 6. 2011

Z obsahu: Veřejné fórum obce Bolatice, Návštěva v městě Slaný, Den dětí se seniory, Veřejné setkání s občany Borové, Kontroly komínů, Cesta za pohádkou, dobové fotografie, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2011

Datum: 29. 4. 2011

Z obsahu: Nové byty v Bolaticích, Studie centra obce, Bezbariérová trasa, 5 let v NSZM ČR, Bolatická 20, Vítání jara, Vítání občánků, dobové fotografie, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2011

Datum: 2. 3. 2011

Z obsahu: Rozdíl mezi obecním a stavebním úřadem, výstvaba Poldrů, rozpočet obce 2011, beseda s Dr. Štěpánem, Sčítání lidu 2011, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2010

Datum: 17. 12. 2010

Z obsahu: Oslavy 760 let, zrekonstruované Zdravotní středisko, nové Zastupitelstvo obce, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2010

Datum: 2. 11. 2010

Z obsahu: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Barevný večer, Setkání chrámových sborů, Cesta za pohádkou, 10 let přeshraniční spolupráce, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2010

Datum: 1. 9. 2010

Z obsahu: rekonstrukce zdravotního střediska, volby do zastupitelstev, solární elektrárna, ETM, nová zeleň v obci, Dožínky, Štrasenfest, Borovské hry, Hlukfest 2010, Jugendcamp 2010, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2010

Datum: 25. 6. 2010

Z obsahu: povodně v obci, sběrné suroviny, oprava zdravotního střediska, beseda se seniory, Kácení Máje, Veřejné fórum Borová, pozvánka na Hlukfest, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2010

Datum: 3. 5. 2010

Z obsahu: Rekonstrukce Zdravotního středisko, Veřejné fórum Borová, MA21, Volby do PSP ČR, Den Země, Čistota vzduchu, Pozvánka na Hlukfest, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2010

Datum: 2. 3. 2010

Z obsahu: Přípravy oslav 760. výročí obce, Masopust, Nové centrum obce, vyhodnocení hlasování o problémech obce, Kam patří odpady?, MAS Hlučínsko, obecní stavby a investice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2009

Datum: 16. 12. 2009

Z obsahu: Tříkrálová sbírka, Nové centrum obce, Zdravá obec Bolatice, výstavba komunikace R/56, znečištěné ovzduší, termíny svozu odpadů 2010, Veřejné fórum 2009, obecní stavby, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2009

Datum: 27. 10. 2009

Z obsahu: 3. místo v LivCom Awards 2009 pro Bolatice, Dny zdraví, zvýšení nájemného v obecních bytech, ETM 2009, starostové SOH ve Švýcarsku, obecní stavby, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2009

Datum: 2. 9. 2009

Z obsahu: Přeshraniční spolupráce Bolatice - Rudy, investiční akce v obci - ZŠ a MŠ, ETM 2009, Hlukfest 2009, Dožínky 2009, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2009

Datum: 1. 7. 2009

Z obsahu: Volby do EU parlamentu, přeshraniční spolupráce, dotace Zelená úsporám, aktivity MA21 v obci, Cesta za pohádkou, Dívka roku, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2009

Datum: 28. 4. 2009

Z obsahu: Vítání jara, Borovské akce 2009, čipování psů, Den Země, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2009

Datum: 6. 3. 2009

Z obsahu: Obecní ples, rekonstrukce ZŠ, Veřejné fórum 2008, Dotazníkové šetření, MA21 v obci, půjčky, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2008

Datum: 22. 12. 2008

Z obsahu: Vánoční přání, dotace a daně roku 2009, rozšíření služeb v obci, třídění odpadů, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2008

Datum: 31. 10. 2008

Z obsahu: Výsledky voleb 2008, družební spolupráce, ETM, Dožínky, téma Lanex, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2008

Datum: 29. 8. 2008

Z obsahu: Vesnice roku 2008, návštěva družebních obcí, horolezecká stěna Bolatice, Jugendcamp 2008, Dny zdraví, dotazníky žáků ZŠ, LMK Bolatice, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2008

Datum: 3. 7. 2008

Z obsahu: Vesnice roku 2008, MA21, nové byty na ul. Družstevní, dotace obce, zpráva Policie, E-box, Dětský den, Kácení Máje, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2008

Datum: 29. 4. 2008

Z obsahu: Vítání jara, rozpočet obce 2008, fotovoltaická elektrárna, Pronájem obecních bytů, investiční akce v obci, třídění odpadu, Den Země v Bolaticích, Žákladní škola a vzdělávání, stavba Lanexu, Raja Ampat – Nová Guinea (Dalibor Kupka), poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2008

Datum: 29. 2. 2008

Z obsahu: Ohlédnutí za Masopustem, Czechpoint - ověřené výpisy na počkání, co vyřídíte na OÚ, půjčky občanům, hrobník, kulturní kalendář na rok 2008, Raja Ampat - Dalibor Kupka, poděkování občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj listopad - prosinec 2007

Datum: 18. 12. 2007

Z obsahu: Poděkování všem zapomoc, novoroční přání, Zabijačkové hody, Schválení Strategického plánu, CD hlučínské písně, ženská ordinace v Bolaticích, poděkovní občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj září - říjen 2007

Datum: 5. 11. 2007

Z obsahu: Strategické plánování v obci, Irsko očima účastníků studijní cesty, Dny zdraví, Fotosoutěž, ETM a Den bez aut (NSZM), Vzpomínka na Japonkso, stavební práce v obci, poděkovní občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj červenec - srpen 2007

Datum: 31. 8. 2007

Z obsahu: Návštěva v Linum, Dožínky, Maxihlukfest, Strategický plán rozvoje, výstavba kruhové křižovatky, stavební práce v obci, dny zdraví, Borovské hry, poděkovní občanům a firmám, a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj květen - červen 2007

Datum: 16. 7. 2007

Z obsahu: Kruhová křižovatka, Stavění a kácení Máje, Bolatický Hlukfest, problémy s pitnou vodou, akce pro mládež, Strategický plán rozvoje obce Bolatice, Energetická soběstačnost, Cestou za pohádkou a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj březen - duben 2007

Datum: 3. 5. 2007

Z obsahu: Vítání jara, Den Země, Strategický plán obce, Vítání občánků, zpráva Policie ČR Kravaře, Stavební úřad - studny, Bolatická 20 a další zprávy spolků a organizací...

#

Bolatický zpravodaj leden - únor 2007

Datum: 27. 2. 2007

Z obsahu: obecní ples, kruhová křižovatka, čistírny odpadních vod, MAS, nové byty v obci, dotazník pro občany Bolatic, zprávy spolků, Lanex, rozhovor s Daliborem Kupkou, atd...

#

Bolatický zpravodaj z roku 2006

Datum: 1. 1. 2006

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2006
- březen - duben 2006
- květen - červen 2006
- červenec - srpen 2006
- září - říjen 2006
- listopad - prosinec 2006

#

Bolatický zpravodaj z roku 2005

Datum: 1. 1. 2005

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2005
- březen - duben 2005
- květen - červen 2005
- červenec - srpen 2005
- září - říjen 2005
- listopad - prosinec 2005

#

Bolatický zpravodaj z roku 2004

Datum: 1. 1. 2004

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2004
- březen - duben 2004
- květen - červen 2004
- červenec - srpen 2004
- září - říjen 2004
- listopad - prosinec 2004

#

Bolatický zpravodaj z roku 2003

Datum: 1. 1. 2003

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2003
- březen - duben 2003
- květen - červen 2003
- červenec - srpen 2003
- září - říjen 2003
- listopad - prosinec 2003

#

Bolatický zpravodaj z roku 2002

Datum: 1. 1. 2002

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2002
- březen - duben 2002
- květen - červen 2002
- červenec - srpen 2002
- září - říjen 2002
- listopad - prosinec 2002

#

Bolatický zpravodaj z roku 2001

Datum: 1. 1. 2001

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2001
- březen - duben 2001
- květen - červen 2001
- červenec - srpen 2001
- září - říjen 2001
- listopad - prosinec 2001

#

Bolatický zpravodaj z roku 2000

Datum: 1. 1. 2000

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 2000
- březen - duben 2000
- květen - červen 2000
- červenec - srpen 2000
- září - říjen 2000
- listopad - prosinec 2000

#

Bolatický zpravodaj z roku 1999

Datum: 1. 1. 1999

Starší čísla zpravodaje:
- leden - únor 1999
- březen - duben 1999
- květen - červen 1999
- červenec - srpen 1999
- září - říjen 1999
- listopad - prosinec 1999

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas Bolatice 

Aktuální teplota

1.3.2021 23:11

Aktuální teplota:

0,9 °C

Vlhkost:

86,7 %

Rosný bod:

-0,9 °C