Obsah

Provoz farnosti Bolatice v době nouzového stavu

Typ: ostatní
Zápis z jednání FPR 12. 3. 2020

Dne 12. března 2020 se sešla Farní pastorační rada v souvislosti s vyhlášením Vlády ČR o nouzovém stavu. Na základě tohoto vyhlášení bylo rozhodnuto o:

 • zrušení všech bohoslužeb v naší farnosti - tedy během týdne i o víkendu. Zadané úmysly mší svatých odslouží P. Leslaw v daný den soukromě. Kdo by však chtěl úmysl mše svaté zrušit či přesunout, ať se na tom domluví telefonicky na tel. čísle 731.625.635, bude to řešeno individuálně. 

  Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni (osvobozeni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu.
   
 • zrušení všech adorací a pobožností v naší farnosti.
   
 • zrušení postní duchovní obnovy, která se měla konat v sobotu 28.3.2020.
   
 • zrušení Oslavy vzkříšení, která se měla konat na velikonoční neděli 12.4.2020.
   
 • zrušení setkávání společenství - ministranti, senioři, maminky, biřmovanci, akolyté.
   
 • konání pohřbů není dle nového vyhlášení počtem osob nijak regulováno. Přesto žádáme o účast pouze nejbližší rodinný kruh, a to z důvodu preventivních opatření !
   
 • návštěvy nemocných se neruší a proběhnou v daných termínech, tedy 30.3. na Borové (cca v 18 hodin) a 3.4. na ulicích Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická, Padoly.
   
 • svátosti budou udělovány individuálně po domluvě s knězem na tel. čísle 731.625.635. Týká se to křtů, pomazání nemocných a zvláště svátosti smíření (zpovědi). Nebojte se domluvit se s knězem na osobním setkání!
   
 • z kropenek ve vchodech kostela byla odstraněna svěcená voda.
   
 • svaté přijímání bude podáváno na ruku (při konání pohřbů).
   
 • pozdravení pokoje rukou mezi věřícími bude nahrazeno úklonou jeden druhému.  
   
 • na veřejném wc u kostela byly doplněny desinfekční prostředky. Žádáme všechny o důkladné dodržování hygienických pravidel!
   
 • P. Leslaw vyzývá všechna modlitební společenství ve farnosti i ostatní věřící k modlitbě a zvláště upozorňuje na výzvu českých a moravských biskupů ke společné modlitbě ve 20:00 hodin, viz obec-bolatice/firmy-sluzby-a-obchody/rimskokatolicka-farnost-bolatice/koronavirus/prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-13158cs.html

Vytvořeno: 12. 3. 2020
Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 09:59
Autor: Římskokatolická farnost Bolatice