Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ověřené výpisy pro občany na počkání

czechpoint ikona

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
 
Obecní úřad Bolatice poskytuje občanům od 23.1.2008 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice získat na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech a kancelářích Hospodářské komory – celkem cca 1300 míst označených logem Czech POINT (podrobnosti na www.czechpoint.cz).
 
Na Obecním úřadě Bolatice poskytují ověřené výpisy tito pracovníci:
  • Gabriela Bočková - ověřené výpisy z katastru nemovitostí
  • Marcela Bochňáková - ostatní ověřené výpisy
 
V současné době poskytuje Czech POINT tyto výstupy:
 
Vydávání ověřených výpisů na OÚ Bolatice je zpoplatněno následovně:
Typ výpisu
Cena za 1. stranu
Cena za každou další stranu
Výpis z Katastru Nemovitostí
100,- Kč
20,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku
50,- Kč
20,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku
50,- Kč
20,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů
100,- Kč
20,- Kč
Výpis z  bodového hodnocení řidiče
50,- Kč
20,- Kč
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
50,- Kč
20,- Kč
Výpis z  Insolvenčního rejstříku
50,- Kč
20,- Kč
Autorizovaná konverze
50,- Kč
20,- Kč
Základní registry
50,- Kč
20,- Kč
Pozn: Platba se provádí pouze v hotovosti u pověřeného pracovníka kontaktního místa CzechPoint
 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
Oveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík
Identifikační číslo organizace (IČ)
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, popř. č. parcely
Insolvenční rejstřík
Identifikační číslo organizace (IČ) / nebo osobní údaje fyzické osoby
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Identifikační číslo organizace (IČ)
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i  cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
 
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Výpis z bodového hodnocení řidiče
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o  výpis na základě úředně ověřené plné moci.