Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

www.hlucinsko-zapad.czSvazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Na sklonku roku 2001 vytvořili starostové obcí v západní části regionu Hlučínska dobrovolný svazek obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů, dále z důvodu rozšíření, zkvalitnění a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce a také z důvodu koordinace mezi obcemi při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře.

Sídlo svazku je na Městském úřadě v Kravařích, Náměstí 43, 747 21 Kravaře. 

Předmětem činnosti je především spolupráce mezi obcemi v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod; zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, podpora výstavby cyklostezek; úkoly v oblasti ochrany ovzduší a správa majetku obcí. 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.hlucinsko-zapad.cz

 

Zprávy

Informační zpravodaj CSS č. 2 1

Informační zpravodaj CSS č. 2

Informačního zpravodaje Centra společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ celý text

Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko západ | 7. 3. 2017 | Autor: Ing. Radim Herudek
Informační zpravodaj CSS č. 1 1

Informační zpravodaj CSS č. 1

Informačního zpravodaje Centra společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ celý text

ostatní | 10. 1. 2017 | Autor: Ing. Radim Herudek