Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice

Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice představuje nový nástroj komunitního plánování obce, který bude zohledňovat potřeby a požadavky jednotlivých skupin občanů, žijících v obci Bolatice a na Borové.

Komunitní plánování je výjimečné právě v tom, že je zaměřeno na stálou komunikaci zpracovatelů a zadavatelů s veřejností. Služby, které budou veřejnosti poskytovány, jsou udržitelné pouze v případě, že vychází z přímé potřeby cílové skupiny.

V rámci projektu tedy bude probíhat stálá komunikace s veřejností a to již od zahájení projektu. Členy pracovních skupin budou také zástupci veřejnosti jako uživatelé sociálních služeb. Kromě účasti v pracovních skupinách, bude připraveno také veřejné projednání.

Přestože život v obci poskytuje kvalitní a klidné bydlení, se zajištěnou infrastrukturou, s kvalitní lékařskou péči, s opravenou a zmodernizovanou školou a mateřskou školkou, ve kterých jsou poskytovány dobré základy vzdělání pro děti, existuje zde bohatý kulturní a společenský život, jsou nabízeny nemalé pracovní příležitosti pro občany v produktivním věku, senioři mají zajištěno bydlení v Domě s pečovatelskou službou a velké podpoře se těší spolková činnost, pořád je co zlepšovat a rozvíjet jednotlivé oblasti života v obci.

Tento dokument si klade za cíl zmapovat život v obci. Vychází při tom z demografického vývoje při plánování budoucích úkolů, poukazuje na silné a slabé stránky v oblasti lidského potenciálu, vyjasňuje příležitosti i možná ohrožení, zohledňuje požadavky občanů, které vyplývají z dotazníkového šetření a vytyčuje jednotlivé úkoly a časové termíny jejich splnění.

Plán rozvoje rodinné politiky má být nástrojem pro rozhodování managementu obce a měl by směrovat další vývoj v oblasti rodinné politiky obce Bolatice.

PDF Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice