Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Stavební úřad

Kontaktní informace:

STAVEBNÍ ÚŘAD BOLATICE
Hlučínská 95/3
74723 Bolatice
tel. +420 553 654 993
E-mail: stubolatice@bolatice.cz

 

Kontakty na pracovníky SÚ Bolatice:

 

Provozní doba Stavebního úřadu Bolatice:

je totožná s provozní dobou Obecního úřadu.

 

Stavební úřad se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2007.

Tento zákon upravuje ve stavebního řádu zejména:

 • povolování staveb a jejich změn
 • terénních úprav a zařízení
 • užívání a odstraňování staveb
 • dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů
 • postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
 • podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
 • obecné požadavky na výstavbu
 • účely vyvlastnění
 • vstupy na pozemky a do staveb
 • ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy

 


Související právní předpisy

gov Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

govZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 

govZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

SILNIČNĚ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení podzemních sítí - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení podzemních sítí - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,17 kB

Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení podzemních sítí - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení podzemních sítí - DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 8 - PDF

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 8 - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,5 kB

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 8 - DOC

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 8 - DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43,5 kB

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 10 - PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 10 - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,42 kB

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 10 - DOC

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 10 - DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95,5 kB
Zobrazeno 41-46 ze 46