Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Projekt Sociální služby SOMH

Projekt Sociální služby SOH je realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.

Projekt Sociální služby SOMH

 

Stručný popis projektu

Projekt Sociální služby SOH je realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.

Hlavním cílem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ, který je partnerem projektu.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit věcně zaměřených na:

  • ustavení odborných pracovních skupin,
  • provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb na území SOMHZ,
  • zpracování 1. SPRSS pro SOMHZ a veřejného seznamu sociálních služeb,
  • vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech,
  • zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách.

 

Ustavení odborných pracovních skupin

Budou sestaveny dvě pracovní skupiny se zaměřením na děti, mládež a rodinu a seniory. Rovněž bude sestavena řídící skupina, tvořená zástupci jednotlivých obcí (díky propojení menších obcí do jednoho celku bude mít tato pracovní skupina 13 členů).

Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet, připravovat analytická data, zpracovávat SWOT analýzu, konzultovat připravované dotazníky, ankety a dílčí výstupy z přípravy SPRSS.

 

Provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb

V rámci projektu bude zpracována analýza potřeb v oblasti sociálních služeb a to jak formou dotazníků, tak přímého oslovení a rovněž zařazením internetového dotazníku. Výsledky budou využity v analytické části dokumentu, při jednání pracovních skupin po zpracování SWOT a PEST analýzy a po zjištění existujících sociálních služeb na území SOMHZ.

Výsledky analýzy budou představeny veřejnosti.

 

Zpracování 1. SPRSS pro SOHZZ a veřejného seznamu sociálních služeb

Po provedení analýzy bude společně s pracovními skupinami a řídící skupinou zpracováván a postupně konzultován dokument SPRSS. Díky analýze vznikne aktualizovaný seznam poskytovatelů sociálních služeb na území SOMHZ, který bude k dispozici na stránkách realizátora, partnera i dalších zapojených obcí a měst.

Rovněž veřejnost bude mít možnost vstoupit do připomínkování a samotné tvorby dokumentu prostřednictvím aktivit na zapojení veřejnosti.

 

Vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech

Pracovní skupiny a řídící skupina budou proškoleny v základních principech komunitního plánování tak, aby byla zajištěna stejná informační úroveň všech zúčastněných a práce na samotném dokumentu pak bylo možno realizovat v co nejrychlejším a nejeefektivněji využitém čase.

Kromě toho se budou poskytovatelé sociálních služeb a členové pracovních skupin a řídící skupiny vzdělávat v těchto tématech:

a) Komunitní plánování
b) Vedení týmu a týmová spolupráce
c) Komunikační a prezentační dovednosti
d) Příprava projektů, řízení projektů

 

Kromě vzdělávání budou také probíhat workshopy na tato témata:
a) Financování sociálních služeb
b) Komunikační prostředky v sociálních službách
c) Stres a jeho zvládání
d) Komunikační vazby mezi jednotlivými realizátory KP v regionu Moravskoslezského kraje a ČR

 

Zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách

Komunitní plánování je výjimečné právě v tom, že je zaměřeno na stálou komunikaci zpracovatelů, zadavatelů s veřejností. Služby, které budou veřejnosti poskytovány, jsou udržitelné pouze v případě, že vychází z přímé potřeby cílové skupiny.

V rámci projektu tedy bude probíhat stálá komunikace s veřejností a to již od zahájení projektu. Členy pracovních skupin budou také zástupci veřejnosti jako uživatelé sociálních služeb.

Kromě účasti v pracovních skupinách, účasti na anketním šetření, veřejných projednáních, bude připraveno také veřejné projednání s programem, jako stále ještě netradiční forma projednávání strategických dokumentů s veřejností.

 

Logo EU OPLZZ


 

Datum vložení: 8. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2013 0:00
Autor: Ing. Radim Herudek

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas Bolatice 

Aktuální teplota

14.5.2021 13:23

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C