Obec Bolatice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Novinky a zajímavosti - Milostivé léto - šance na oddlužení

Milostivé léto - šance pro dlužníky 1

Máte na svůj majetek vedenou exekuci pro dluh vůči veřejné správě? Pak máte jedinečnou šanci svou exekuci jednou a provždy uzavřít.

POZOR! ŠANCE PRO DLUŽNÍKY V EXEKUCÍCH

Máte na svůj majetek vedenou exekuci pro dluh vůči veřejné správě? Pak máte jedinečnou šanci svou exekuci jednou a provždy uzavřít.

 

Zákonodárce dal v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 každému dlužníkovi, na jehož majetek je vedena exekuce pro veřejnoprávní dluh, možnost exekuci rychle a poměrně bezbolestně ukončit. 

Co je to veřejnoprávní dluh? Jedná se dluh vůči veřejné správě včetně institucí se státním podílem nebo podniků s majetkovou účastí obce či města. Konkrétně může jít o dluhy, které máte u obce, dopravních podniků, technických služeb obcí a měst, Českého rozhlasu, České televize, zdravotních pojišťoven nebo třeba u ČEZ.

Dluh musí aktuálně vymáhat exekutor. Takzvané milostivé léto se vztahuje pouze na dlužníky, kteří dosud nejsou v oddlužení. Popsaná šance se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení, ani na pohledávky věřitelů na výživném ze zákona nebo na náhradním výživném, a konečně ani na náhrady škody na zdraví.

 

Co je třeba konkrétně splnit?

Každý, kdo uhradí jistinu svého dluhu, to znamená původní dlužnou částku bez příslušenství jako jsou smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náklady řízení či náklady věřitele, a k tomu částku 907,50 Kč jako základní odměnu exekutora (tj. 750,- Kč + 21% DPH), ten svou exekuci ukončí.

Jak postupovat?

Kontaktujte svého exekutora doporučeným dopisem s žádostí o vyčíslení jistiny vašeho dluhu; jedná se o částku osekanou od sankcí a úroků, které zpravidla výrazně navyšují váš původní dluh.

Exekutora současně požádejte, aby vám odpověď pro urychlení zaslal emailem.  Takto vyčíslenou sumu spolu s částkou ve výši 907,50 Kč zaplaťte na účet exekutora, který zjistíte z jeho webových stránek spolu s uvedením spisové značky vaší exekuce. Pozor, tyto částky musí být uhrazeny na účet exekutora nejpozději 28. 1. 2022!

Následně opět exekutora doporučeným dopisem informujte, že jste využili dluhové amnestie, protože bez této informace může exekutor uhrazenou částku považovat pouze za běžnou splátku vymáhaného dluhu. Do dopisu uveďte tuto větu: „Dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“ Na základě uvedeného pak exekutor exekuci zastaví.

Máte-li podobných exekucí více, u každé musíte zvolit stejný postup a zaplatit částku 907,50 Kč. Pokud této možnosti nevyužijete do 28. 1. 2022, exekuce poběží dál.

 

Mgr. Lucie Koupilová, advokátka

Datum vložení: 20. 10. 2021 7:44
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2021 7:51