Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Dopis MŽP ČR k problematice ochrany ovzduší

Dopis MŽP ČR k problematice ochrany ovzduší

odpověď na dopis starosty obce problematice kontroly lokálních spalovišť a ochrany ovzduší v obci

icona PDFDopis MŽP ČR k problematice ochrany ovzduší

 

 

Přepis dopisu:

 

ODESÍLATEL:
Ing. Jan Kužel
Ředitel odboru ochrany ovzduší
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
ADRESÁT:
Mgr. Herbert Pavera
Starosta obce Bolatice
Hlučínská 95/3
747 23 Bolatice
  V Praze dne: 10. listopadu 2011
Č.j.: 83213/ENV/11
Vyřizují: Svoboda/2155
Tomášková/2736

 

Vážený pane starosto,

předem bych Vám chtěl poděkovat za Váš dopis a Vaši upřímnou snahu o ochranu
životní prostředí, resp. o ochranu ovzduší.

Neutěšená situace lokálních topenišť je v současnosti jednou z priorit našeho ministerstva. V Parlamentu ČR se v současné době projednává nový zákon o ochraně ovzduší. K tomuto zákonu chce naše ministerstvo předložit pozměňovací návrh, který by za přesně definovaných podmínek umožnil vstup do domácnosti, jehož účelem by byl přístup ke stacionárnímu spalovacímu zdroji znečišťování a kontrole jeho provozu.

Při hledání možnosti regulace domácích topenišť jsme zvažovali i některé varianty, které se uplatňují v okolních státech. Vámi uváděný stěr z komína či rozbor popela, který využívá Švýcarsko (v případě určení jaké palivo bylo ve spalovacím zdroji spalováno) jsou ale vzhledem k palivové základně České republiky nepříliš využitelné. Při spalování uhlí je prakticky nemožné stanovit, zda nebyly současně spalovány výrobcem nepovolená paliva či odpady.

Vstup do domácnosti, v podobě jak je definován např. v německé, švýcarské či italské legislativě, je vzhledem k minulosti České republiky a z politického hlediska velmi citlivé téma, a proto je tento nový regulační nástroj stále ještě širokou veřejností odmítán. Možnost vstupu prostřednictvím zákona o ochraně ovzduší jsme opakovaně při přípravě národní legislativy navrhli, ale v rámci připomínkového řízení byl některými oslovenými subjekty absolutně odmítnut. Nicméně s Vámi souhlasíme, že je to jeden z účinných a efektivních nástrojů, který Česká republika potřebuje.

Rovněž s Vámi souhlasíme, že je velmi důležité to, čím lidé ve svých topeništích topí. Není ale v kompetenci Ministerstva životního prostředí rozhodovat o ceně dostupných paliv či jejich daňového zatížení či podpory. Je prokázané, že topení plynem je z hlediska kvality ovzduší nejpříznivější. Tato otázka musí být řešena kolektivně celou vládou České republiky, zejména Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naše ministerstvo se aktivně podílí na prosazování a podpoře ekologicky vhodných paliv.

 

S pozdravem

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

 

Datum vložení: 21. 11. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 9:59