Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Slezsko - německý spolek

Slezsko - německý spolek

Slezsko - německý spolek z.s. Bolatice

Z podnětu řady občanů z Hlučínska a na základě předcházejících jednání iniciativních skupin příznivců za zřízení hlučínské kulturně - společenské organizace se podařilo skupině nadšenců v Bolaticích zřídit a na základě Ministerstva vnitra ČR registrovat a legalizovat 'SLEZSKÝ NĚMECKÝ SVAZ NA HLUČÍNSKU se sídlem v Bolaticích' pod č.j. VSC/1-12 389/92-5 v  Praze dne 9. července 1992. Tato organizace je dobrovolnou nepolitickou regionální organizací kulturně společenského charakteru, sdružující české občany žijící v tomto regionu. Název organizace v němčině zní 'Schlesisch-Deutscher Verband in Hultschiner Ländchen, Ortsgruppe Bolatitz. Svaz si klade za úkol seznamovat své členy i občany s německou kulturou, to je: s literaturou, tiskem, sportem a uměním jako příspěvku k vzájemnému porozumění a sblížení na cestě do společné Evropy. Ve svazu pracuje jedenáctičlenný výbor.

Prvním úkolem svazu bylo ujednání postavit pomník padlým a nezvěstným vojákům naší obce, kteří zahynuli za II. světové války. Tento pomník byl vysvěcen 27. srpna 1994. Rovněž byla provedena oprava pomníku padlých vojáků 1. světové války. Náklady na zřízení pomníku byly kryty dobrovolnou sbírkou místních občanů a převážnou část peněz věnovala AGMO (Společnost pro lidská práva) Bonn. Spolupracujeme se Základní školou v Bolaticích při šíření znalosti německého jazyka v kurzech a  konverzacích. Zajišťujeme a finančně podporujeme večerní kurzy německého jazyka pro dospělé. Ke svazu patří 50-ti členná skupina mládežníků, která se svým programem vystupuje nejen u nás, ale též na Slovensku, v Polsku, v Rakousku a v  Německé spolkové republice. Jejich činnost je vysoce hodnocena.

Svaz udržuje přátelské styky s německými kroužky přátelství v Ratiboři, Vídni a s dalšími kroužky v Německu.

Svaz zajišťuje pobyt v prázdninových táborech dětem, které se učí německý jazyk v České republice, v rakouských Alpách a v  Německu. Mládežníci svazu jsou zváni na různé semináře u nás i v zahraničí. Pro činnost svazu byla Obecním úřadem Bolatice přiděleny dvě místnosti v kulturním domě, z nichž jednu jsme upravili z bývalého uhelného sklepu na společenskou místnost, kde se setkáváme sami i s hosty ze zahraničí.

Knihovna Slezsko - německého spolku z.s. Bolatice

 

Datum vložení: 7. 10. 2010 10:07
Datum poslední aktualizace: 7. 10. 2010 10:07