Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Obec Bolatice zvažuje v rámci modernizace služeb pro občany možnost zavedení tzv. mobilního rozhlasu, kdy jeho prostřednictvím mohou občané informace (změny ordinační doby, odstávky energií, sběr šatstva, ...) dostávat přes SMS nebo e-mail.

Celkem hlasů:
430
Hlasování začalo:
29. 11. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

Obsah

Český svaz zahrádkářů

předseda: Karel Kupka

Z činnosti zahrádkářského svazu

Dne 13. 1. 1958 se sešlo 19 zájemců, kteří založili v Bolaticích vlastní zahrádkářskou organizaci. Hlavním iniciátorem byl Bedřich Fus, který byl 18. 3. 1958 na ustavující schůzi zvolen jejím prvním předsedou. Jako hlavní úkol si organizace uložila rozšiřování znalostí a  zkušeností drobných pěstitelů ovoce a zahrádkářů. Mezi první akce, konané zvláště v zimním období v sále dnešního pohostinství 'Pod kostelem', patřily proto přednášky a školení zahrádkářů, ale také instruktáže přímo v zahradách členů v době vegetace. Od počátku se rozvíjela také kulturní činnost svazu. Brzy po založení došlo i ke kontaktům s organizacemi v okolních obcích. Jednalo se o  instruktáže v zahradách pěstitelů a také o účast na výstavách. Jedna z prvních se konala v Háji. Naši členové zde poznávali řadu nových odrůd. V roce 1959 byl uskutečněn první zájezd do Hošťálkovic. Pravidelnou součástí spolkového života bylo také pořádání plesů, společenských večírků, vinobraní, setkání starších členů. Častokrát předvedli zahrádkáři svůj um a plody své práce na výstavách, pořádaných v Bolaticích i v Opavě. Poněvadž se zajímali o vše nové, zachytili včas i převrat v zahrádkaření, kterým bylo používání umělých hnojiv a postřiků. Největší zásluhu při šíření nových poznatků, ale i zajišťování těchto potřeb i  nových výpěstků měl tehdejší hospodář organizace, přítel Adolf Duxa, který tuto funkci vykonával plných 16 let. Zahrádkáři nezapomínali ani na to, že je třeba předávat zkušenosti mladší generaci. Již v roce 1964 by založen žákovský kroužek vedený učitelem místní školy Oldřichem Vrbkou. Zájem o mládež prokazovali zahrádkáři také pomocí při výsadbě osmdesáti stromků ve školním sadu a  ozeleňování celého školního areálu. Velký význam pro zkvalitnění výuky žáků i  výchovy nových zahrádkářů měla také výstavba školního skleníku, na níž se vydatně podílel tehdejší předseda pan Richard Kocur.

V roce 1975  organizace zakoupila tzv. 'Dům zahrádkářů', kde se konaly nejen schůze svazu, ale od roku 1978 i moštování ovoce pro členy i další zájemce. Zahrádkáři se podíleli brigádnickou činností na budování obce: výstavbě koupaliště, komplexu obecního úřadu a nákupního střediska, hasičské zbrojnice na Borové i v  Bolaticích, prodejny zeleniny, autobusového nádraží, při zakládání chodníků a  kanalizace, při péči o zeleň v obci i při pomoci zemědělcům ve špičkových pracích. Velké množství bezplatné práce vykonali při adaptaci a údržbě 'Domu zahrádkářů'. V roce 1985 byla velkou akcí návštěva družební organizace Lubeľa ze  Slovenska. Družební večer se uskutečnil v budově JZD v Křeménkách a proběhl v  duchu výměny zkušeností i přátelské zábavy. V tomto roce byl uspořádán i úspěšný zájezd do Tater.

V roce 1987 dosáhl svaz významného úspěchu, když za účast na výstavách získali jeho členové ocenění v podobě křišťálového poháru za vítězství v rámci Severomoravského kraje. V roce 1988, třicátém roce existence organizace, upravili členové znovu venkovní vzhled i okolí moštárny. Velkého úspěchu dosáhla v tomto roce žákyně místní základní školy Martina Matelská. V  soutěži mladých zahrádkářů, kterou organizují a na niž žáky pravidelně připravují manželé Libuše a Josef Neuwirthovi, se probojovala až do národního kola.

Další významnou akcí byla také výsadba okrasných stromků a keřů na novém hřbitově v roce 1993. O neustálém zájmu o rozšiřování pěstovaných plodů patří i výstavy hroznového vína, jichž se zúčastňují pěstitelé zvláště v  poslední době. Ke stále udržovaným tradicím patří i pořádání zábav, výstav a  kulturních akcí, které obohacují možnosti společenského vyžití občanů.

AKTUÁLNĚ:

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1