Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Kulturní kalendář obce

Kulturní, společenské a sportovní akce
plánované v obci Bolatice na rok 2024

TERMÍNY VŠECH AKCÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ,
SEZNAM AKCÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!

12.01.  Školní ples 
19.01.  Sportovní ples
27.01.  Obecní ples 
04.02.  Maškarní ples 
06.02.  Setkání seniorů 
10.02.  Hasičský ples s pochováním basy 
10.02.  Hasičský ples NA BOROVÉ 
13.02.  Rozloučení s masopustem
24.02. Borovský ples
25.02.

Vítání občánků

27.02. Setkání seniorů
01.03.  Voltižní ples
15. - 17.03.  Jarní burza oblečení 
23.03.  okr. Setkání hasičů 
26.03. Setkání seniorů
05.04.  DEN UČITELŮ 
06.04. Košt pálenky – moštárna
12.04.  Jarní zábava (pořadatel Klub seniorů)
14.04.  Bolatická „20“ 
25.04.  DEN ZEMĚ
26. - 27.04.  VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ SEZÓNY
27.04.

Setkání souvkařů na skanzenu

29.04. Setkání seniorů
30.04.  Stavění májky na skanzenu
04.05.  MÁJÁK
12.05.  Oslava Dne matek (pořadatel SNS)
21.05. Setkání seniorů
25.05. KÁCENÍ MÁJE NA BOROVÉ
31.05.  KÁCENÍ MÁJE BOLATICE
16.06.  Členská schůze (pořadatel SNS)
25.06.  Rozloučení s deváťáky 
28.06. Setkání seniorů
30.07. Setkání seniorů
04.08.  HASIČSKÁ SLAVNOST
24.08.  DOŽÍNKY
27.08. Setkání seniorů
07.09. Setkání souvkařů na skanzenu
17. nebo 19.09.  EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
21.09.  KOBZOLFEST
21.09. Výstava zahrádkářů a kutilů
24.09. Setkání seniorů
05.10.  BAREVNÝ VEČER
13.10.  SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ V BOLATICÍCH
16. nebo 17.10.  DEN ZDRAVÍ
18.10.  PODZIMNÍ zábava (pořadatel Klub seniorů)
19.10. Dlabání dýní – moštárna
28.10. Setkání seniorů
04.11. DEN STRAŠIDEL
26.11. Setkání seniorů
01.12.  Vánoční trhy
07.12.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
08.12.  ADVENTNÍ oslava (pořadatel SNS)
08.12. Adventní koncert Leony Machálkové v kostele
11.02. Setkání seniorů

 

TERMÍNY VŠECH AKCÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ,
SEZNAM AKCÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!