Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Expozice pravěku

Expozice experimentální archeologie

PravěkOd roku 2013 je skanzenu otevřena sbírka souvků a pazourků. Zde bylo pro názornost a ukázku vytvořeno několik pravěkých výrobků, určených k lovu. Mezi návštěvníky muzea byl o tyto předměty veliký zájem. Z těchto důvodů se začal Jiří Dudek zabývat experimentální archeologií a štípáním pazourků. Později se k němu přidal student Ondřej Mušálek.

Při průzkumech ledovcových souvků na Hlučínsku byly nacházeny pazourky s opracovanými jakoby hranami. Jelikož, do té doby nebyla nalezena jejich koncentrace, byly považovány za „pseudoartefakty“, kdy se předpokládalo, že hrany opracovala příroda nebo ledovec.

PravěkPostupem času bylo nalezeno na Hlučínsku více lokalit, kde pravěcí lidé přebývali v různých obdobích pravěku. Zjistilo se, že Hlučínsko bylo v pravěku na mnoha místech osídleno a pravěcí lidé na ledovcových morénách těžili pazourek. Tento byl poté distribuován na mnoha set kilometrové vzdálenosti. Tuto distribuci doložili archeologové, kteří se zabývají zdrojem surovin pro výrobu štípané industrie na mnoha lokalitách ve střední Evropě vzdálených několik set kilometrů od Hlučína. Na Hlučínsku není žádné muzeum, které by naší vzdálenou minulost dnešním obyvatelům přiblížilo.

Po konzultaci s obcí Bolatice jsme se rozhodli v rámci experimentální archeologie, takovou expozici pravěku připravit, aby si dnešní lidé mohli alespoň představit, jak zde naši předci žili a co k udržení života potřebovali. Z minulosti víme, že se téměř nic mimo kamenné industrie nedochovalo. V části dnešních archeologických výzkumů se našly jen některé drobné úlomky nebo otisky. Z těchto důvodů nejsou a nebyly vytvořené žádné repliky, ale vše vzniklo experimentálně! Jsme rádi, že můžeme ukázat hlavně dětem, jak mohli v pravěku u nás pravěcí obyvatelé existovat a žít.

 

Expozice je rozdělená na dvě samostatné části:

Archeologická1) archeologická

V archeologické části jsou představeny nálezy artefaktů z Bolatic. Tyto se budou z „Muzea Hlučínska“ průběžně doplňovat i o nálezy z dalších obcí Hlučínska. Do budoucna je předpoklad, že by se zde mohla umístit výstava většího množství artefaktů, která by trvala delší časové období ve spolupráci z „Muzeem Hlučínska“.

Experimentální2) experimentální

V experimentální části se návštěvníci seznámí, jak lidé bydleli a co k životu potřebovali. Jsou zde ukázky místa pro spaní, oděvy, rozdělávání ohně, ohniště, zbraně pro obranu a lov, keramika i vypálené keramické nádoby, štípaná pazourková industrie. Ukázky nástrojů a zbraní denní potřeby, výroba primitivní keramiky a pec pro vypalování drobných keramických užitkových předmětů, ohřívací kameny, výroba a pletení provázků ze šlach a rostlinných vláken, broušení pravěkých nástrojů na pískovcovém kamenu pomocí pazourkové drti. Studánka a přenos vody v močových měchýřích zvířat. Figuríny lovců v pravěkém oblečení pro zimu i léto. Figurína štípače pazourků. Figurína lovce s loveckými trofejemi, figurína pravěké ženy v chýši se dvěma dětmi. Figurína lovce s dítětem na lovu s oštěpy a luky. Figurína zajišťující práce, v pravěké domácnosti. Pletení košíků z proutí a primitivní nářadí, jaké se mohlo používat při vaření a k práci na poli, včetně mnoha dalších zajímavostí.

PDFExpozice experimentální archeologie - Informační leták o expozici

PDFExpozice experimentální archeologie - Propagační leták

 

Mapa trasy

 

Publicita

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.