Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Současnost obce

Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem. Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m.

Rozlehlým úrodným polím vytváří na  severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1320 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku Černého potoka a  potoka Opusty - 240 m nad mořem.

Stará škola a kostel sv. StanislavaV obci Bolatice žije v současné době na 4 400 obyvatel a jejich počet rok od roku stoupá. V obci se nachází obecní úřad (zámek), knihovna, nákupní středisko Tempo, pošta, Česká spořitelna, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, sauna, solárium, solná jeskyně, kulturní dům, kino,  podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a.s., obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, 13 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, pedikérství, čalounictví, kovářství, instalatérství, lahůdkářství atd.

Filmový dokument o obci Bolatice z roku 2020

 

Rozvoji podnikání napomáhá i 16 ha průmyslová zóna, ve které působí na 20 firem. V obci je na  poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové a ženský lékař) a také výdejna léků. Všichni občané v obci jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na  veřejnou kanalizaci včetně ČOV.

 

      

Filmové dokumenty o obci Bolatice z roku 2018.

 

Další údaje o obci

Letecký pohled na Bolatice

V obci je asi 57% produktivního, 26% předproduktivního a 17% neproduktivního obyvatelstva. Délka místních komunikací je 16,5 km. Délka chodníků je 9,3 km. Plocha veřejného prostranství je 7 600 m2.

Obec má schválený územní plán ze dne 17.6.1996, je zapojena do programu obnovy vesnice. Pravidelně co dva měsíce vydává obec zpravodaj, který dostávají zdarma všechny domy a byty.

Spolek pro obnovu venkova působil v obci Bolatice v od roku 1997, kdy byl zaregistrován pod č. 36 dne 15.12.1997 na tehdejším Okresním úřadě v Opavě , během své činnosti se podílel na mnoha důležitých projektech a akcích a v průběhu 10 let své činnosti splnil většinu svého původního programu.

Činnost spolku pro POV se v  souvislosti s vývojem strategického řízení obce v roce 2007 volně přetransformovala na pracovní skupiny při tvorbě Strategického plánu rozvoje obce Bolatice.

 

Sportovní příležitosti

Bolatice - areál koupalištěTaké v oblasti sportu a relaxace má obec Bolatice co nabídnout. Velkým lákadlem převážně v letních měsících je areál koupaliště. Součástí tohoto sportovně – rekreačního areálu je veliký bazén (30 m x 25 m), bazén pro neplavce (15 m x 25 m) a dětské brouzdaliště (5 m x 10 m). Zahrát si zde můžete nohejbal, volejbal, beach volejbal, ruské kuželky, petanque, kriket, stolní tenis, badminton, soft tenis či si zapůjčit kolo. Dále je součástí koupaliště stánek rychlého občerstvení, dětské hřiště, sauna, solárium, fitnesscentrum, restaurace a  banketka. Můžete využít i možnosti nočního koupání.

Hřiště FK Bolatice

Dalším sportovně – rekreačním areálem v Bolaticích je hřiště fotbalového klubu. V areálu hřiště se nachází dvě fotbalová hřiště, antukové hřiště na volejbal a tenis, asfaltová plocha na basketbal, dětské hřiště a restaurace.

V areálu základní školy je k dispozici travnaté hřiště na  minikopanou a antukové hřiště. Součástí areálu je i sportovní hala.

Dále můžete využít sportovní areál Ruždina – Maracana, kde je k dispozici hřiště na minikopanou a hřiště na plážový volejbal. Sportovně - rekreační areál na Borové je tvořen asfaltovou plochou na tenis, basketbal a  jiné sporty a také fotbalovým hřištěm. Další příležitostí ke sportování jsou travnatá hřiště na ul. Družstevní a „V Důlku“.

Dětské hřiště areál FKV obci je v provozu 6  dětských hřišť – ul. Hornická, areál hřiště FK, ul. Družstevní, areál skládky Borová, areál MŠ Bolatice, areál MŠ Borová.

Další destinací turistického ruchu v  Bolaticích je naučná stezka. Stezka byla vybudována v roce 2000, začíná i končí v osadě Borová (část obce Bolatice) a tvoří okruh v Chuchelenském lese. Naučná stezka Bolatice BorováTrasa je dlouhá celkem 6 km a je vybavena informačními tabulemi s popisem zvířat a  rostlin, je značena ukazateli směru, značením kilometrů a cca 30 tabulkami s  názvy stromů. Podél trasy byla pro odpočinek vybudována odpočívadla. Obcí prochází také síť cyklostezek spojující různá zajímavá místa na  Hlučínsku.

 

Školství, péče o děti, mládež a seniory

V obci Bolatice se nachází úplná základní škola. ZŠ je pavilonová, severní a jižní pavilon je spojen přístavbou, která se napojuje na  starou tělocvičnu. V roce 2006 byla slavnostně otevřena nová víceúčelová sportovní hala.

Dům s pečovatelskou službouMateřská škola má 6 oddělení, z nichž jedno se nachází v  místní části Borová. V roce 2008 obec zrekonstruovala saunu v MŠ na novou učebnu pro dalších 15 dětí. V areálu školy se nachází dětská hřiště s prolézačkami, travnaté hřiště, běžecká antuková dráha a školní zahrada.

Senioři jsou zapojováni do veřejného života v jednotlivých spolcích a organizacích, po roce 1990 vznikl v obci Slezskoněmecký svaz (SNS), ve kterém se sdružují převážně starší občané, mající svůj pěvecký sbor a v  prostorách obce v kulturním domě mají zřízené klubovny, knihovnu a relaxační místnost. Kromě toho obec přispívá SNS na činnost spolku.

V roce 2002 vznikl v obci díky iniciativě občanů a obce Klub seniorů, který Základní škola Bolaticepořádá zájezdy a  kulturní akce pro seniory, ženy z Klubu seniorů si ušily krásné kroje a  pravidelně vystupují na akcích v obci i okolí. V obci byl v roce 2002 vystavěn Dům s pečovatelskou službou, ve kterém ve 12-ti bytech žije 14  seniorů.

 

Kultura a tradice v  obci

Obec Bolatice je známá pro svou bohatou celoroční kulturní činnost, snažící se o zachování lidových tradic a zpestření života nejen svých obyvatel. Začátku roku patří plesová sezona. K tomuto účelu je hojně využíván prostor místního kulturního domu. V něm se odehrávají i další akce, jako například Vítání jara, Vítání občánků, oslavy Dne matek, HLUKFEST (přehlídka rockových kapel), Výstava zahrádkářů a kutilů, Výstava podnikatelů a řemeslníků, divadelní vystoupení, koncerty aj.

Součástí kulturního domu je kinosál, ve kterém se  kromě občasných promítání filmů uskutečňují cestopisné přednášky i další akce a  dvakrát ročně filmový Stavění máje na skanzenufestival, o který je veliký zájem.

Mimo jiné i k účelu pořádání kulturních akcí je hojně využíván Skanzen lidových tradic a řemesel. Každoročně se koná na skanzenu Stavění májky (konec dubna), Setkání seniorů  (červenec) – vesnické klebety u  ohňa a šnapsu, Vesnická zabíjačka (listopad) – pravé zabijačkové hody s výrobou tradičních pokrmů a ochutnávkou, Koledy ve skanzenu (prosinec) – setkání u  vánočního stromu a skleničky svařeného vína při poslechu vánočních písní a koled a Živý Betlém (prosinec) – divadelní představení o narození Krista (pořádá se  jednou za dva roky). V průběhu roku se zde konají i mše svaté pro děti a  koncerty dechové hudby.

 

Životní prostředí v obci

Den Země v BolaticíchObčané obce se snaží pečovat o svá obydlí, okolí svých domů, veřejnou zeleň a celkové životní prostředí v obci. Každoročně jsou v obci v rámci Dne Země uklízena veřejná prostranství,  upravována veřejná zeleň a také jsou vysazovány tisíce nových stromků v obecním lesíku a na polních cestách.

V posledních letech byly obnoveny 2 místní studánky „U Velkého kamene“, u  které se zastavuje mnoho turistů, a studánka „V důlku“.

Všichni občané v obci jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na  veřejnou kanalizaci. Všechny odpadní vody v obci jsou čištěny v jedné ze 3 ČOV (Bolatice, Průmyslová zóna, Borová).

 

Je toho ještě hodně, co se dá v naší obci změnit,
a tak je každý dobrý nápad vítán!