Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

CzechPOINT

Ověřené výpisy pro občany na počkání

czechpoint ikona

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT.
 

Obecní úřad Bolatice poskytuje občanům od 23.1.2008 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice získat na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech a kancelářích Hospodářské komory – celkem cca 1300 míst označených logem Czech POINT (podrobnosti na www.czechpoint.cz).

 

Na OÚ Bolatice poskytují ověřené výpisy tito pracovníci:

 • Gabriela Bočková - ověřené výpisy z katastru nemovitostí
 • Marcela Bochňáková - ostatní ověřené výpisy

 

Czech POINT poskytuje tyto výstupy:

 1. Výpis z Katastru nemovitostí
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 6. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 7. Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 8. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 9. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 10. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 11. Výpis z insolvenčního rejstříku
 12. Datové schránky
 13. Autorizovaná konverze dokumentů
 14. Centrální úložiště ověřovacích doložek
 15. Úschovna systému Czech POINT
 16. CzechPOINT@office
 17. Základní registry

 

Ceny za výpisy ověřených výpisů na OÚ Bolatice:

TYP VÝPISU

Cena za 1. stranu

Cena za každou další stranu

Výpis z Katastru Nemovitostí

100,- Kč

20,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z Rejstříku trestů

100,- Kč

20,- Kč

Výpis z  bodového hodnocení řidiče

50,- Kč

20,- Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z  Insolvenčního rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

Autorizovaná konverze

50,- Kč

20,- Kč

Základní registry

50,- Kč

20,- Kč

Pozn: Platba se provádí pouze v hotovosti u pověřeného pracovníka kontaktního místa CzechPoint

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Oveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

Identifikační číslo organizace (IČ)

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, popř. č. parcely

Insolvenční rejstřík

Identifikační číslo organizace (IČ) / nebo osobní údaje fyzické osoby

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Identifikační číslo organizace (IČ)

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i  cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Výpis z bodového hodnocení řidiče

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o  výpis na základě úředně ověřené plné moci.