Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Kontakty na řešení životních situací

Kontakty a návody na řešení mnoha životních situací naleznete v Informační brožuře, kterou připravili zaměstnanci OÚ Bolatice ve spolupráci s dalšími občany.

Informace a kontakty k řešení nepříznivé sociální situace obyvatelů kraje nebo pomoc při orientaci v sociálních službách poskytovaných na území Moravskoslezského kraje naleznete v Katalogu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb

 

Nejdůležitější informace z INFORMAČNÍ BROŽURY jsou k dispozici v následujícím přehledu:

 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ, PORUCHY A OPRAVY

 • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ              112
 • POLICIE ČR                                                                                      158
 • POLICIE ČR – Obvodní oddělení Kravaře                                     974 737 721, 553 671 233
 • MĚSTSKÁ POLICIE KRAVAŘE                                                           553 777 900, 605 221 044
 • HASIČI                                                                                             150
 • HASIČI BOLATICE – Radek Slivka, velitel SDH Bolatice               607 107 511
 • RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                                                        155
 • PORUCHY VODY – Technické služby Bolatice s.r.o.                       725 718 857
 • PORUCHY KANALIZACE - Technické služby Bolatice s.r.o.            725 718 857
 • PORUCHY PLYNU - Severomoravská plynárenská a.s. - poruchy                             1239
 • PORUCHY ELEKTŘINY - ČEZ a.s. - poruchy                                   840 850 860
 • Asistenční poruchová havarijní služba
  • V případě havárie topení, plynu, elektro, vody, kanalizace zavolejte na číslo 900 11 12  13 a  popište operátorovi Váš problém, operátor Vám navrhne způsob řešení a zajistí výjezd poruchové služby, případně sdělí kontakty na pracovníky, kteří Váš problém vyřeší.
  • 900 111 213
 • ŽLUTÝ ANDĚL - Nepřetržitá havarijní a nouzová služba motoristům                      1230
 • LANEX - vrátnice                                                                             553 751 201
 • Kominíci např. 
  • Jan Adamík                        606 847 166     
  • Kominictví Havlický          603 520 039
  • Jindřich Řídký                    721 284 423
  • Poctivé kominictví s.r.o.    776 170 676
 • Odvoz septiků např.  - Pavel Illík                                                  602 705 416

ŽIVOTNÍ SITUACE 

Krizové linky

Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem Opava

 • Poskytování psychoterapeutických a poradenských služeb pro prevenci závislostí
 • Adresa: Hradecká 650/16, 746 01 Opava-Předměstí
 • Tel.: 553 718 487

Bílý kruh bezpečí Ostrava DONA - domácí násilí

 • Tel.: 597 489 204

Poradna pro oběti domácího násilí

 • Tel.: 597 489 207

Domov pro matky s dětmi Opava

 • Tel.: 553 714 509

Senior telefon Život 90, humanitární služby pro seniory

 • Zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc uživatelům/kám v akutní krizové situaci, kteří nejsou schopni situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Posláním je poskytnutí podpory a pomoci uživatelům/kám, aby byli schopni krizovou situaci zvládnout vlastními silami a dosáhli tím předkrizové úrovně.
 • Tel.: 800 157 157

Fond ohrožených dětí Opava

 • Tel.: 724 667 609

Fond ohrožených dětí Dolní Benešov, Osada míru 313

 • Občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem.
 • Tel.: 553 652 162

Linka vzkaz domů (dítě na útěku)

 • Tel.: 800 111 113

Linka důvěry - 19 – 22 hod.

 • Linka důvěry je zaměřena na sociální službu tzv. „telefonickou krizovou pomoc“, poskytnutí přechodné pomoci lidem, kteří se potýkají s obtížnou životní situací. Tuto situaci nemohou řešit sami vlastními silami. Základními činnostmi jsou telefonická krizová pomoc a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomáhá lidem řešit obtížné životní situace, se kterými si nevědí rady, cítí se ohrožení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemůžou svěřit nikomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, soucit, důvěru, ale i  kvalifikovanou radu a pomoc. Právě toto je nejdůležitější služba, kterou Linky důvěry nabízejí.
 • Pracovníci Linky důvěry zprostředkovávají klientům potřebné informace, vyslechnou je a  společně s nimi hledají optimální řešení problému. Velkou výhodou telefonické krizové intervence je anonymita.
 • Linka důvěry také poskytuje kontakty na odborníky (pracovníky občanské poradny, pedagogicko-psychologické poradny, manželské poradny,…).
 • Pracovníci často poskytují i běžné informace, třeba o možnostech využívání volného času atd. Linka tedy plní roli poradenskou, konzultantskou a informativní.
 • Tel.: 596 618 908, 553 616 407, 800 120 612 (bezplatně)

Linka bezpečí dětí a mládeže

 • Tel.: 800 155 555

Nová linka bezpečí bezplatná, www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz

 • Tel.: 116 111

Rodičovská linka, po – pá, je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí!

 • Tel.: 800 111 234

Detoxikační a krizové centrum – záchytná stanice Opava

 • Tel.: 553 777 702

Protialkoholní záchytná stanice Ostrava, Kafkova13

 • Tel.: 596 638 565

Poradna proti alkoholismu a jiným závislostem Ostrava

 • Tel.: 597 373 209

Poradna prevence drogové závislosti

 • Tel.: 553 616 567

Nízkoprahové denní centrum Samaritán, Nákladní 24, Opava

 • Posláním Azylového domu – Samaritán Armády spásy Opava je poskytovat mužům bez  přístřeší ubytování a další služby (pomoc při zajištění stravy, hygieny a  praní prádla, sociální poradenství, nabídku duchovních programů, volnočasových aktivit a motivačních pracovních programů) a tímto je podporovat při jejich osamostatnění. Cílovou skupinou jsou muži od 18 let věku, kteří se ocitli bez přístřeší, jsou fyzicky soběstační a mají zájem svou situaci řešit.
 • Tel.: 595 172 591

Krizové centrum Ostrava, Nádražní 196, 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí

 • pro ty, kteří se ocitli v krizové životní situaci a psychické tísni. Nabízí KRIZOVOU INTERVENCI, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, KRÁTKODOBOU PSYCHOTERAPII, V  PŘÍPADĚ POTŘEBY POBYT NA LŮŽKU
 • Služba je bezplatná. Služba není určena mladistvým a osobám pod vlivem drog či alkoholu.
 • Tel.: 596 110 883

Krizové centrum pro děti a rodinu, Ostrava, Veleslavínova 17

 • Nabízí sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti v rámci těchto služeb.
 • Tel.: 596 123 555

Linka pro odvykání kouření, pracovní dny 12 – 20 hod.

 • Tel.: 844 600 500

Linka pro ženy a dívky, pracovní dny 8-20hod.

 • Tel.: 603 210 999

Slezská diakonie, Poradna ELPIS (oběti trestného činu)

 • Tel.: 734 645 275

Linka proti bolesti (poradenství u stavů chronické bolesti), po – pá 14,00 – 21,00 hod., www.linkaprotibolesti.cz

 • Tel.: 224 435 587

Zlatá linka seniorů (linka důvěry pro seniory), pracovní dny 8,00 – 20,00 hod.

 • Tel.: 800 200 007

Onkologická linka, po – pá 9,00 – 12,30 hod.

 • Tel.: 244 914 068

Poradna při finanční tísni – každé pondělí v pracovní době

Manželské poradna

 • MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA                                      www.amrp.cz
 • OBČANSKÉ PORADNY                                               www.obcanske-poradny.cz
 • PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, Pekařská 4, 746 01 Opava                

Protidrogoví koordinátoři 

Moravsko-slezský kraj        Mgr. Jitka Marková                    28. října 117, 702 18 Ostrava

Hlučín                                 Mgr. Jindřiška Peštová, Dis        Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín

Opava                                 Dagmar Polášková                      Horní nám. 69, 746 26 Opava

Agentury domácí péče

DOMA Kobeřice Pečovatelské služby, pomoc občanům, pomoc v domácnosti, sociální poradenství, dovoz k lékaři, atd.

ZVONEČEK, Kravaře - Doprovod k lékaři, osobní hygiena, pomoc v domácnosti, nákupy, atd.

MEDEA Opava - Základní odborní zdravotní péče, ošetřovatelská péče, odborné poradenství, atd.

OASA Raduň - Odborná zdravotní péče, ošetřovatelská péče, odborné poradenství, atd.

Ošetřovatelské a pečovatelské služby

CHARITA Hlučín

CHARITA Opava

CHARITA Opava - Mraveneček – denní stacionář pro  děti s kombinovanými vadami

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sagapo Bruntál, Uhlířská 2, týdenní stacionář

Sírius, Opava Mánesova 1684/7

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, Krnov,

Domov pro seniory, Krnov

Domov pro seniory, Krnov, Pod Bezručovým vrchem 2

Domov pro seniory, Bílá Opava, Rybářská 27 

Domov pro seniory, Opava, Rooseveltova 3  

Domov pro seniory Háj ve Slezsku, Smolkov, Poddubí 6

Domov Pohoda, Bruntál, Okružní 1779/16

Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava Poruba, Opavská 76

Domov pro seniory Sv. Hedviky, Kravaře, Alejní 22

Domov U Jezera, Hlučín, Dlouhoveská 1915/91

Domov Na zámku, Kyjovice

Domov Vítkov, Lidická 611

Domov pro seniory Agentura Slunce o.p.s. Ostrava, Patrice Lumumby 66

Hospic 

Hospic sv. Lukáše - Ostrava – Výškovice, Charvátská 8, Ostrava - Výškovice

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. – Ostrava - Dubina

Ohledání zesnulých

Soboty, neděle, svátky a pracovní dny v době 16,00 – 7,00 hod.
- volat přes Centrální registr v Opavě, přijede Městská záchranná služba Ostrava

 • 553 766 712
 • 553 766 713

Pracovní dny 7,00 – 16,00 hod.                 praktický lékař

Pohřební služby

Alfa - Acordia pohřební služba s.r.o.

 • pobočka:   Hlučín, Mírové náměstí 34/30
 • pobočka:   Opava, Gagarinova 28
 • pobočka:   Slezská Ostrava, Těšínská 91
 • tel: 606 020 999
 • psacordia@seznam.cz

Pohřební služba Breuer, s.r.o.

Pobočka Kravaře, Opavská 272 (vedle marketu Penny)

 • Tel.: 595 042 775, 602 774 993, 595 042 918, 595 042 775

Non stop, pohřební služba Marie, Opava, Purkyňova 6

Advokátní služby

Advokátní služby v Opavě a okolí

Advokátní služby v Ostravě, Dům právnických služeb v Ostravě, Matiční ul.3, znalci z oboru odhady a ceny nemovitostí, daňový poradce, překladatelský a  tlumočnický servis, služby notáře, poradenství v oblasti pojišťovnictví se  specializací likvidace škod při dopravních nehodách.

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY

Víte, jak zastavit doma vodu?
 • Zastavte ventily na přívodu vody u vodoměru (většinou doma ve sklepě).
 • V případě, že ventil u  vodoměru je nefunkční nebo voda teče před ventilem, zastavte vodu na  přípojce vody (venkovní ventil, postačí klíč č. 13 nebo hasák).
 • Pokud vodu přes oba výše uvedené kroky nejde zastavit, volejte správce vodovodu – TS Bolatice, p. J. Šuba, tel. +420 725 718 857.
 
Víte, jak zastavit doma plyn?
 • Zastavte ventil na přívodu plynu před plynovým kotlem.
 • V případě, že i nadále uniká plyn, zastavte přívod plynu ve skříňce HUP před, příp. i za plynoměrem a  volejte poruchovou službu Severomoravské plynárenské a.s. – poruchy, tel. 1239.
 • V případě, že plyn nejde zastavit, ihned volejte poruchovou službu Severomoravské plynárenské a.s. – poruchy, tel. 1239.
 
Víte, kdo zajišťuje odchyt psů v obci?
 • Pokud vidíte volně pobíhajícího psa po veřejném prostranství, volejte zaměstnance TS Bolatice na tel. č. +420 606 764 954.
 
Víte, co dělat s nalezenou municí?
 • V případě, že naleznete munici např. z 2. sv. války, ihned volejte Policii ČR na tel. č. 158 (112) nebo Policii Kravaře na tel. č.  +420 553 671 233 a s municí nijak nemanipulujte a zabezpečte, aby se k nalezené munici do příchodu policejních pyrotechniků nikdo nepřiblížil a nedotýkal se jí!
 
Víte, co dělat při úmrtí blízké osoby?
 • V případě, že Vám zemře doma blízká osoba, volejte ihned praktického lékaře od zesnulého (v době ordinačních hodin) nebo ohledání zesnulých (kontakt viz. Ohledání zesnulých na str. 6).
 • Pokud zemře blízká osoba náhle, byla věřící a nedostala tzv. poslední pomazání, volejte kněze (kontakt viz. Farní úřad na str. 12).
 • V případě, že je podezření na úmrtí blízké osoby násilnou činností či sebevraždou, volejte POLICII ČR (tel. 158).
 • Pokud lékař vystaví potvrzení o  úmrtí, kontaktujte pohřební službu. Poté můžete domluvit datum pohřbu, a  to buď s knězem (viz. kontakt Farní úřad na str. 12) nebo s pohřební službou, která zajistí datum pohřbu ve smuteční síni v Opavě, Ostravě apod.
 • V případě, že chcete připravit po pohřbu hostinu pro smuteční hosty, zajistěte si místnost a  restauraci (pozor, pokud chcete využít sál KD Bolatice, musíte se domluvit s pí G. Bočkovou na OÚ Bolatice).
 • Navštivte matrikářku obce Bolatice pí M. Bochňákovou, která vyřizuje úmrtní listy (při úmrtí doma) a  pohřebné, dále zajišťuje hrobová místa, smuteční relace a vyvěšení parte.
 • Vykopání hrobu si můžete domluvit s místním hrobníkem na tel. č. +420 739 743 365.
 
Víte, co dělat, zazvoní-li Vám u dveří cizí osoba?
 • Pokud neznáte osobu za dveřmi (vidíte ji přes skleněnou část dveří či přes kukátko) a nejste s nikým domluveni, že by v tu dobu měl přijít, neotvírejte, zvláště tehdy, pokud nemáte žádnou další dospělou osobu doma.
 • Pokud otevřete cizí osobě, která nebyla pozvána, neříkejte, že jste sami doma, řekněte, že manžel (manželka, rodiče, děti) jsou v pokoji a že nechtějí být rušeni. A  nepouštějte ji dovnitř! A také jí neměňte žádné peníze ani nechoďte pro  žádné pití (může si zajistit otisk klíčů apod.!).
 • Pokud cizí osobu vezmete dovnitř do bytu, buďte ve střehu a nenechávejte ji nikdy bez dohledu! Pokud bude chtít po Vás cizí osoba podepsat nějakou „výhodnou“ smlouvu, řekněte, že  si ji necháte doma a v klidu si ji přečtete. Pokud cizí osoba nebude chtít smlouvu nechat, s největší pravděpodobností jsou ve smlouvě určité chytáky, které Vás připraví o peníze.
 • Pokud máte nějaké podezření, volejte ihned POLICII ČR (tel. 158).
 • UPOZORNĚNÍ: Zamykejte vstupní dveře do domu, i když jste doma, dnešní zlodějíčci jsou tak drzí, že Vás navštíví i za bílého dne!

Pokud máte další praktickou radu, o kterou byste se chtěli podělit s ostatními občany, prosíme, zašlete ji na OÚ Bolatice poštou nebo e-mailem na adresu bolatice@bolatice.cz.