Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Platby a poplatky

Obecní úřad Bolatice informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce, které jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky obce Bolatice č. 1/2012.

Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na  POKLADNĚ  v provozní době OÚ Bolatice na  adrese:

Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 95/3, 747 23  Bolatice
přízemí, 1. chodba vpravo
tel.: +420 553 654 997
e-mail: pokladna@bolatice.cz

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: č.ú. 43-7019400217/0100
 • bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 


VODNÉ A STOČNÉ

 • VODNÉ (občané i firmy):     26,- Kč s DPH / m3
 • STOČNÉ (občané i firmy):    31,- Kč s DPH / m3

Cena vodného a stočného a poplatku za odpady byla stanovena na základě projednání a schválení na 10. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2023.

 

POPLATKY ZA ODPADY

Poplatek za odpady je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Bolatice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

POPLATKY ZA PRONÁJEM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 • za účelem prodeje:   20,- Kč / m2 / den
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje, za provádění výkopových prací, za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusů, za umístění skládek, za užívání pro kulturní, sportovní nebo reklamní akce, za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10,- Kč / m2 / den

Detailně jsou poplatky za pronájem veřejného prostranství stanoveny v Obecně závazné vyhlášce obce Bolatice č. 3/2023 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

POPLATKY ZA PSA

 • za psa v rodinném domě: 100,- Kč / rok
  (za každého dalšího 200,- Kč/rok)
 • za psa v bytovém domě: 200,- Kč / rok
  (za každého dalšího 400,- Kč /rok)
 • za psa podnikající fyzické a právnické osoby: 200,- Kč / rok
  (za každého dalšího 400,- Kč /rok)
 • za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let: 50,- Kč / rok
  (za každého dalšího 200,- Kč / rok)

Poplatek za psa je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Bolatice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.

 

POPLATKY ZA INZERCI VE ZPRAVODAJI

Bolatický zpravodaj vychází každý sudý měsíc. Podklady do zpravodaje je nutné zaslat nejpozději do 10-tého dne sudého měsíce na e-mailovou adresu zpravodaj@bolatice.cz, přílohy pouze ve formátu doc, pdf, jpg, gif, txt, apod.
(ceny včetně DPH platné od 1.1.2014)

 • formát A7  181,50 Kč
 • formát A6  363,- Kč
 • formát A5  726,- Kč
 • formát A4  1 452,- Kč
 • formát A3  2 904,- Kč

Hlášení v místním rozhlase - 60,- Kč včetně 21% DPH za 1 relaci

Poplatek za inzerci lze zaplatit v pokladně OÚ Bolatice nebo na vystavením faktury. Po  vydání zpravodaje zasíláme jeden výtisk zpravodaje.

 

POPLATKY ZA KOPÍROVÁNÍ A TISK (OBECNÍ ÚŘAD / KNIHOVNA)

KOPÍROVÁNÍ černobílé

 • A4 jednostranně: 3,- Kč/ks s 21% DPH
 • A4 oboustranně: 4,- Kč/ks s 21% DPH
 • A3 jednostranně: 4,- Kč/ks s 21% DPH
 • A3 oboustranně: 7,- Kč/ks s 21% DPH

KOPÍROVÁNÍ barevné

 • A4 jednostranně: 6,- Kč/ks s 21% DPH
 • A4 oboustranně: 8,- Kč/ks s 21% DPH
 • A3 jednostranně: 8,- Kč/ks s 21% DPH
 • A3 oboustranně: 13,- Kč/ks s 21% DPH

 

POPLATKY ZA PRONÁJEM HROBŮ A KOLUMBÁRIÍ

 • Jednohrob na dobu 15 let: 684,- Kč
 • Dvojhrob na dobu 15 let: 1 300,- Kč
 • Kolumbárium pro 5 uren na dobu 15 let: 10 000,- Kč
  • Prodloužení nájmu o dalších deset let: 2 000,- Kč
 • Kolumbárium pro 2 urny na dobu 15 let: 6 000,- Kč
  • Prodloužení nájmu o dalších deset let: 1 200,- Kč
 • Urnový hrob: 360,- Kč
 • Dětský hrob: 180,- Kč

V ceně pronájmu je nádobka na svíčku a květiny. Nájemce kolumbária na své náklady uhradí písmo na mramorové desce u předem stanoveného kameníka obcí Bolatice.