Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Projekty a investice

Zobrazeno 1-30 ze 112
Revitalizace prostoru před DOSem

Revitalizace prostoru před DOSem

Datum: 27. 9. 2023

projekt Revitalizace prostoru před Domem Služeb Bolatice

Studie nové hasičské zbrojnice Bolatice

Studie nové hasičské zbrojnice Bolatice

Datum: 27. 9. 2023

studie novostavby požární zbrojnice SDH Bolatice

Rekonstrukce šaten a zázemí FK Bolatice

Rekonstrukce šaten a zázemí FK Bolatice

Datum: 27. 9. 2023

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu zázemí a šaten. Jeho realizací dojde k rozšíření šaten, zázemí hráčů a správní části, dojde k rekonstrukci prostorů restaurace se zázemím a ve 2.NP objektu vznikne nově bytová jednotka 2+KK pro správce areálu se samostatným vstupem.

Třístranná integrace v obcích Lyski a Bolatice

Třístranná integrace v obcích Lyski a Bolatice

Datum: 11. 8. 2023

projektu zaměřený na přeshraniční spolupráci v oblasti krizového řízení, zaměřeného na zvládání uprchlické krize

Cyklistická závrať v obcích Lyski a Bolatice

Cyklistická závrať v obcích Lyski a Bolatice

Datum: 17. 7. 2023

společný projekt z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko / Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Podpora tradic a spolkového života v Bolaticích za každého počasí 5

Podpora tradic a spolkového života v Bolaticích za každého počasí

Datum: 1. 1. 2023

Projekt je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Miniarboretum Bolatice 1

Miniarboretum Bolatice

Datum: 7. 10. 2022

předmětem projektu realizace miniarboreta v Bolaticích je vybudování ucelené části zeleně s estetickou, krajinotvornou, výchovnou i vzdělávací funkcí

Energeticky úsporná opatření na budově hasičské zbrojnice  v obci Bolatice – Borová 2

Energeticky úsporná opatření na budově hasičské zbrojnice v obci Bolatice – Borová

Datum: 31. 8. 2022

předmětem projektu je zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů a k hydraulické vyregulování otopné soustavy

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2021

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2021

Datum: 21. 12. 2021

Největší investiční a stavební akce v roce 2021

Dům soc. služeb sv. Kateřiny Obec Bolatice

Dům soc. služeb sv. Kateřiny Obec Bolatice

Datum: 1. 1. 2021

výstavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny, ve kterém budou poskytovány pobytové služby pro seniory, klienty s postižením ve zvláštním režimu a denní stacionář.

Budova se zázemím na bývalé skládce v Borové

Budova se zázemím na bývalé skládce v Borové

Datum: 1. 1. 2021

pro sport a relaxaci na bývalé skládce v Borové

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2020

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2020

Datum: 31. 12. 2020

Největší investiční a stavební akce v roce 2020

Efektivní veřejná správa obce Bolatice

Efektivní veřejná správa obce Bolatice

Datum: 31. 12. 2020

projekt přispívající k rozvoji veřejné správy realizovaný v letech 2019 - 2020

SFŽP

Bolatice - likvidace vrtů

Datum: 21. 4. 2020

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2019

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2019

Datum: 31. 12. 2019

Největší investiční a stavební akce v roce 2019

BIOKORIDOR LBK 1 V KŘEMENKÁCH, BOLATICE 1

BIOKORIDOR LBK 1 V KŘEMENKÁCH, BOLATICE

Datum: 3. 9. 2019

projekt výsadby lokálního biokoridoru LBK 1 v katastrálním území Bolatice

Publicita

Aktivně, spolu, bez hranic

Datum: 30. 8. 2019

projekt přeshraniční spolupráce 2019 - 2020

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2018

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2018

Datum: 31. 12. 2018

Největší investiční a stavební akce v roce 2018

Po stopách řemesel a tradic

Po stopách řemesel a tradic

Datum: 1. 6. 2018

projekt přeshraniční spolupráce 2018 - 2019

Chodník a parkoviště u hřiště (dokončení)

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Zpěvněná plocha HZ Borová

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Kanalizace a vodovod v centru

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Zateplení budovy DOS

Zateplení budovy DOS

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Oprava ulice Hlavní

Oprava ulice Hlavní

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Oprava ulice Dolní

Oprava ulice Dolní

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Oprava ulice Příkopní včetně ploch pod KD

Oprava ulice Příkopní včetně ploch pod KD

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Oprava ulice Souběžná

Oprava ulice Souběžná

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Oprava ulice K lesu

Oprava ulice K lesu

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Parkoviště a relaxační plochy pod KD

Parkoviště a relaxační plochy pod KD

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Přístavba garáže v areálu FK

Přístavba garáže v areálu FK

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Zobrazeno 1-30 ze 112