Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Projekty a investice

#

Dům soc. služeb sv. Kateřiny Obec Bolatice

Datum: 1. 1. 2021

výstavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny, ve kterém budou poskytovány pobytové služby pro seniory, klienty s postižením ve zvláštním režimu a denní stacionář.

#

Budova se zázemím na bývalé skládce v Borové

Datum: 1. 1. 2021

pro sport a relaxaci na bývalé skládce v Borové

Aktivně, spolu, bez hranic

Datum: 30. 8. 2019

projekt přeshraniční spolupráce 2019 - 2020

#

Efektivní veřejná správa obce Bolatice

Datum: 1. 4. 2019

Neinvestiční akce 2019 - 2020

#

Po stopách řemesel a tradic

Datum: 1. 6. 2018

projekt přeshraniční spolupráce 2018 - 2019

Chodník a parkoviště u hřiště (dokončení)

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Zpěvněná plocha HZ Borová

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Kanalizace a vodovod v centru

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Workoutové hřiště v areálu FK

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Zateplení budovy DOS

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava ulice Hlavní

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava ulice Dolní

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava ulice Příkopní včetně ploch pod KD

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava ulice Souběžná

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava ulice K lesu

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Parkoviště a relaxační plochy pod KD

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Přístavba garáže v areálu FK

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Chodník ul. Slunečná

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Nový vodovodní přivaděč

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Nový průzkumný vrt

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava kanalizace ul. Padoly

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Rekonstrukce vodojemu

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Rozšíření herny TTC

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava turistické základny

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Oprava parket v sále KD

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Semafor na ul. Hlučínská

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

#

Výsadba nové zeleně V.

Datum: 31. 12. 2017

Investiční akce roku 2017

Hasiči v akci

Datum: 1. 5. 2017

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polska

Chodník a parkoviště u hřiště

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

Oprava částí místních komunikací (Svobody, Nádražní, Hlučínská)

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

Výměna kotle a ohřívače vody v DPS

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Zateplení budovy DOS

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Chodník ul. Padoly

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Chodník ul. Opavská - kolem zdravotního střediska

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

U hřiště - dokončení komunikace

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Oprava ul. Družstevní, Mírová a Hlavní

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Výstavba části nové kanalizace na ul. Hlavní

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Oprava chodníku na ul. Padoly

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Chodník v areálu FK (zadní brána)

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Oprava části komunikace mezi ul. Polní a Lesní

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Chodník a opěrné zídky na koupališti

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Polní cesta z Borové

Datum: 31. 12. 2016

Investiční akce roku 2016

#

Přístavba MTZ

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Rekonstrukce knihovny

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Zateplení hasičské zbrojnice

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Zvýšení bezpečnosti na ul. Slunečná

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Oprava staré a výstavba části nové kanalizace na ul. Třešňová

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Oprava ul. Lesní, Sadová, Třešňová

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Chodník a cyklostezka na ul. Opavská II

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Přístupová komunikace FK Bolatice

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Přístupové komunikace pro zemědělce

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

#

Drážní budova ČD - výstavba sociálních bytů

Datum: 31. 12. 2015

Investiční akce roku 2015

Rekonstrukce starého hřbitova

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Oprava náměstí Borová

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Výstavba ekologického hřiště v areálu ZŠ

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Dokončení rekonstrukce ul. Horní

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Dokončení komunikace ulice Severní

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Oprava ul. Polní

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Oprava chodníku v areálu FK

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Rekonstrukce koupelen MŠ Bolatice

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Přístavba knihovny

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Prodloužení chodníku na ul. Nádražní

Datum: 31. 12. 2014

Investiční akce roku 2014

#

Chodník na ul. Družstevní

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Kamerový systém obce

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Rekonstrukce části ul. Hlavní (od Bělské po Třešňovou)

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Rekonstrukce ul. Okružní

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Oprava ul. Horní

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Oprava ul. Zahradní (dokončení)

Datum: 31. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Technická infrastruktura pro 18 RD U Nádraží Bolatice

Datum: 23. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Chodník mezi ul. Školní a Slunečná

Datum: 17. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Ulice U Důlku

Datum: 9. 12. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Bolatice

Datum: 11. 10. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Nové sociální zařízení areál FK Bolatice

Datum: 23. 7. 2013

Investiční akce roku 2013

#

FVE ZŠ Bolatice

Datum: 21. 5. 2013

Investiční akce roku 2013

#

FVE MŠ Bolatice

Datum: 21. 5. 2013

Investiční akce roku 2013

#

FVE KD Bolatice

Datum: 21. 5. 2013

Investiční akce roku 2013

#

FVE ČOV Bolatice

Datum: 21. 5. 2013

Investiční akce roku 2013

#

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Bolatice

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Rekonstrukce zbývající části chodníku na ul.Svobody

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Chodník na ul. Nádražní - 1. část (od ulice Sokolovská)

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Sklad nebezpečných odpadů

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Parkoviště HZ Borová

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Rekonstrukce sociálního zařízení DOS Bolatice

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

Oprava asfaltové plochy hřiště Borová

Datum: 31. 12. 2012

Investiční akce roku 2012

#

FVE DOS Bolatice

Datum: 28. 12. 2012

FVE na ploché střeše objektu DOS. 72 ks panelů MPE PG04 420Wp, celkem 17280Wp. FVE DOS Bolatice

#

Rekonstrukce ul. Zahradní

Datum: 9. 11. 2012

Investiční akce roku 2012

#

48TI Bolatice - Infrastruktura pro bytové domy ul. Družstevní

Datum: 11. 10. 2012

projekt id. č. 117D513000400 realizovaný z finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR

#

FSEU - Povodňové škody Bolatice

Datum: 3. 9. 2012

Prostředky z dotace byly použity na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně)

#

Regenarace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v obci Bolatice II

Datum: 1. 12. 2011

projekt č. CZ.1.02/6.5.00/10.09349 realizovaný z finanční spoluúčasti EU z Operačního programu životní prostředí

#

Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa

Datum: 8. 6. 2011

Projekt č. CZ.1.10/4.1.00/04.00990 realizovaný za finanční podpory EU v roce 2010 z Regionálního operačního programu pro NUTS II Moravskoslezsko 2007- 2013

#

Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice

Datum: 1. 12. 2010

projekt realizovaný za finanční spoluúčasti Ministerstva životního prostředí ČR z Revolvingového fondu

#

Protipovodňové opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.)

Datum: 25. 11. 2010

projekt č. 129D126007001 realizovaný za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR z programu Program 129 120 – Podpora prevence před povodněmi II

#

Zdravotní středisko - přístavba, nástavba a stavební úpravy

Datum: 1. 9. 2010

Projekt č. CZ.1.10/4.1.00/03.00534 realizovaný za finanční podpory EU v roce 2010 z Regionálního operačního programu pro NUTS II Moravskoslezsko
2007- 2013

#

Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí Bolatice a Rudy pro rok 2009

Datum: 1. 9. 2010

projekt č. CZ.3.22/3.3.04/09.01020 realizovaný z finanční spoluúčasti EU z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

#

Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích

Datum: 1. 9. 2010

projekt č. CZ.1.02/6.5.00/10.07441 realizovaný z finanční spoluúčasti EU z Operačního programu životní prostředí

#

Zateplení objektů ZŠ

Datum: 1. 1. 2009

projekt č. CZ.1.02/3.2.00/08.01027 realizovaný z finanční spoluúčasti EU z Operačního programu životní prostředí

#

Zateplení mateřských škol v Bolaticích a v Borové

Datum: 1. 1. 2009

projekt č. CZ.1.02/3.2.00/08.01030 realizovaný z finanční spoluúčasti EU z Operačního programu životní prostředí

#

Rekonstrukce ZŠ Bolatice severní pavilon

Datum: 1. 1. 2009

Projekt č. CZ.1.10/4.1.00/01.00033 realizovaný za finanční podpory EU v roce 2010 z Regionálního operačního programu pro NUTS II Moravskoslezsko
2007- 2013

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas Bolatice 

Aktuální teplota

24.2.2021 18:02

Aktuální teplota:

12,6 °C

Vlhkost:

58,3 %

Rosný bod:

4,6 °C