Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Koncepce bezpečnosti

Obec Bolatice si v roce 2007 ve svém strategickém plánu stanovila mj. úkol zpracovat koncepci bezpečnosti obce. A protože v Bolaticích žije jeden z největších odborníků na krizové řízení v ČR, Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., bylo i díky jeho vstřícnosti rozhodnuto o vedoucím týmu lidí, který se začal bezpečností v obci zabývat.

Řešitelský kolektiv ve složení Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., starosta obce Mgr. H. Pavera, místostarosta obce M. Bortlík, projektový manažer Ing. R. Herudek, velitelé hasičů R. Slivka a O. Langer, profesionální hasič Bc. M. Adamec, studentky VŠB v Ostravě Ing. L. Maléřová, Z. Mrovcová za dobu jednoho roku vytvořil materiál Koncepce bezpečnosti obce Bolatice, který dne 22. listopadu schválilo zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání.

Koncepce bezpečnosti zanalyzovala veškerá možná bezpečnostní rizika v obci (přírodní živly, požáry, dopravní nehody, rušení veřejného pořádku atd.). Koncepce bezpečnosti se zabývala mj. i tím, co se stane, když se dlouhodobě přeruší přívod el. energie, plynu či vody. A jeden ze závěrů je, že by každý dům měl mít alternativní vytápění. Především nové rodinné domy jsou vytápěny elektrikou či plynem, ale majitelé těchto domů by měli mít doma ještě krb či krbová kamna, aby při dlouhodobém výpadku dodávky energií měli doma alespoň částečné teplo!

Koncepce bezpečnosti se bude ještě dále rozpracovávat do podrobnějších detailů, abychom byli připraveni na téměř všechny mimořádné události, které nás mohou v obci potkat.

Poděkování za zpracování koncepce patří především Doc. Ing. V. Adamcovi, Ph.D., který zde využil své bohaté životní a pracovní zkušenosti a také všem členům řešitelského týmu.

icona PDFKoncepce bezpečnosti obce Bolatice