Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Krajinářská studie

„Optimalizace ekologické stability krajiny v k. ú. Bolatice“

Zpracovatel: Mgr. Adrián Czernik & Mgr. et Mgr. Petr Krpec

krKrajinářská studie - dokument ke stažení.pdf (67.21 MB)

Přílohy

Příloha č. 1 – „Optimalizace ekologické stability krajiny v k. ú. Bolatice“ Krajinářská studie, Významné krajinné segmenty v k. ú. Bolatice (PDF)

Příloha č. 1 – „Optimalizace ekologické stability krajiny v k. ú. Bolatice“ Krajinářská studie, Významné krajinné segmenty v k. ú. Bolatice (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,21 MB

Příloha č. 2 – Přehled navržených opatření (PDF)

Příloha č. 2 – Přehled navržených opatření (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 555,01 kB

Příloha č. 3 – Přehled výskytu některých vzácnějších či chráněných druhů živočichů v k. ú. Bolatice (PDF)

Příloha č. 3 – Přehled výskytu některých vzácnějších či chráněných druhů živočichů v k. ú. Bolatice (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 678,94 kB

Výkresy

Výkres č. 1 – Současný stav (PDF)

Výkres č. 1 – Současný stav (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,44 MB

Výkres č. 2 – Dlouhodobá průměrná plošná eroze půdy (PDF)

Výkres č. 2 – Dlouhodobá průměrná plošná eroze půdy (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,29 MB

Výkres č. 3 – Návrhy opatření (PDF)

Výkres č. 3 – Návrhy opatření (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,03 MB

Výkres č. 4 – Přípustné plodiny z hlediska erozního ohrožení (PDF)

Výkres č. 4 – Přípustné plodiny z hlediska erozního ohrožení (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,45 MB

Výkres č. 5 – Vlastnictví pozemků (PDF)

Výkres č. 5 – Vlastnictví pozemků (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,38 kB

Fotodokumentace

Invazivní rostliny (PDF)

Invazivní rostliny (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,79 MB

VKS (PDF)

VKS (PDF).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,98 MB